[Grįžti]


"Mūsų žodžio" antraštė

 2008 
11


NUOTRAUKA: ""


TURINYS
garsinis mp3
  EDVARDAS ŽAKARIS VĖL SEIMA garsinis mp3
  LASS CENTRO TARYBOJE garsinis mp3
Vilmantas BALČIKONIS KONFERENCIJA SIEKIANT KOKYBIŠKO ŠVIETIMO garsinis mp3
Vytautas GENDVILAS APIE EUROPĄ IR ŠVIETIMĄ garsinis mp3
Henrikas STUKAS PAKELIUI PAS ČIURLIONĮ garsinis mp3
Saulius PLEPYS PRO MEMORIA garsinis mp3
Danutė ŠIMKUTĖ BALTOJI LAZDELĖ JURBARKE garsinis mp3
  MIELI SKAITYTOJAI! garsinis mp3
Henrikas STUKAS KNABLIŲ GNIAUŽTUOSE garsinis mp3
Lionginas RAGĖNAS JURGIS garsinis mp3
Gražina SIDEREVIČIENĖ NUSILENKĖME KAUNO POETAMS garsinis mp3
Irena POŽĖLIENĖ DOVANA DRAUGUI garsinis mp3
Pranas ŽIOGAS NEREGIŲ TALENTAI MOLĖTUOSE garsinis mp3
Rasa JANUŠEVIČIENĖ
Daiva ŽIEMELIENĖ
PO NAUJU STOGU garsinis mp3
Juozas VALENTUKEVIČIUS VEIKLAUS ŽMOGAUS JUBILIEJUS garsinis mp3
  KRONIKA garsinis mp3
Giedrė REČIŪNIENĖ DAR KARTĄ APIE OBUOLIUS garsinis mp3
Vytautas GUDONIS J. RESTOUT. ANANIJAS GRĄŽINA REGĖJIMĄ ŠV. PAULIUI garsinis mp3
 SKAITYTI KOMENTARUS | KOMENTUOTI

[Grįžti]