[Grįžti]


"Mūsų žodžio" antraštė

 2001 
07


NUOTRAUKA: "LASS - 75"


TURINYS
Adolfas VENCKEVIČIUS...NUO 1926-ŲJŲ LIEPOS...
J. BARČIUSLIETUVOS AKLŲJŲ SĄJUNGOS ĮKŪRIMO APŽVALGA
 LASS CENTRO TARYBOJE
Alvydas VALENTANUO REFORMOS IKI ĮDARBINIMO
Juozas GRŪDAMALDOS DIENA SINTAUTUOSE
Aušra PAKALAITĖATEITIS YRA ŠIANDIEN
 PROTĖVIŲ ŽEMĖJĖ APSILANKIUS
 "...KAIP AMŽINYBĖJE GYVYBĖ ŠVYTI"
Alvydas VALENTA VISADA STENGIAUSI RASTI NIŠĄ
Henrikas STUKASKELIAS Į SĖKMĘ
Antanas RUGINISKAD VERSLAS BŪTŲ SĖKMINGAS...
Danutė BARAUSKIENĖPABŪKIME KARTU
Dr. Valentinas Vytautas TOLOČKA IŠ MŪSŲ KALENDORIAUS
 KRONIKA
Henrikas STUKASJAUNĖJANTI KATARAKTA
Parinko Vytautas GUDONIS NEREGIŲ SVAJONĖS
Vytautas GUDONISB. STROZZI. TOBIJAUS GYDYMAS
 DĖMESIO!

 

NEGALIME ABEJINGAI LAUKTI 

DISKUSIJA APIE DABARTĮ IR ATEITĮ

(Priedas)

Septyniasdešimt penkeri Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos metai - tai ne tik žvalgymasis į praeitį, bet ir gera proga pamąstyti apie ateitį. "Mūsų žodžio" skaitytojams siūlome keturis interviu.

Trims iš pašnekovų - S. Armonui, J. Kairiui ir L. Kirkilovskiui - uždavėme tuos pačius klausimus; LASS pirmininką O. Petrauską klausinėjome daugiau.

Osvaldas PetrauskasMES IR MŪSŲ ORGANIZACIJA
Sigitas ArmonasSVARBIAUSIA - IŠMOKTI KEISTIS
Juozapas KairysGYVENIMAS KEIČIASI, KULTŪRA - IŠLIEKA
Leonas KirkilovskisPADĖTI TURI IR VALSTYBĖ

[Grįžti]