[Grįžti]


"Mūsų žodžio" antraštė

40
metų


Nuotraukoje "Mūsų žodžio" kolektyvas


TURINYS
"Mūsų žodžio" vyr. redaktorius Vytautas GENDVILAS 
GERBIAMAS SKAITYTOJAU
Lietuvos aklųjų bibliotekos garsinių leidinių redaktorius Lionginas RAGĖNAS
O PRASIDĖJO TAIP
Buvęs ilgametis "Mūsų žodžio" vyr. redaktorius Adolfas Venckevičius
PAŠOKOM PER KETURIS DEŠIMTMEČIUS
Lietuvos aklųjų bibliotekos Lietuvos aklųjų muziejaus vedėjas Saulius PLEPYS
"MŪSŲ ŽODYJE" BUVO ĮDOMU
Docentas, Vilniaus pedagoginio universiteto ir Pedagogų kvalifikacijos instituto dėstytojas Jonas ŠUKYS
PENKIOLIKA METŲ DRAUGIJOJE
Dienraščio "Verslo žinios" korespondentė Aldona ARMALYTĖ
LAIKAS, KURIO NEGRĄŽINSI
Rašytoja Birutė VĖLYVYTĖ
AŠ DIRBAU "MŪSŲ ŽODYJE"
Savaitraščio "Sargyba" l.e. vyr. redaktoriaus pareigas Viktoras TAMOŠIŪNAS
TUOMET NUSTOJO RIESTAINIAIS LYTI...
Leidybinės įmonės "Vingis" redaktorė Loreta TUMALAVIČIENĖ
NEMATANTYS IŠMOKĖ MATYTI
Savaitraščio "Šalčios kraštas" vyr. redaktorius Algirdas GINEITIS
BUVAU DIRBĘS TELEVIZIJOJE IR LAIKRAŠTYJE
Žurnalo "Šarka" ir savaitraščio "TV bokštas" korespondentė Aldona ŠIMKUVIENĖ
KELI ŠTRICHAI
"Mūsų žodžio" vyriausieji redaktoriai ir datos

[Grįžti]