Atsipūsk!
 
 

Prisilieskime prie tautosakos lobyno – mįslių. Pateiktos mįslės užrašytos tautosakos rinkėjų įvairiuose mūsų šalies kampeliuose; publikuotos 2018 metais Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto išleistoje rinktinėje „Lietuvių mįslės“. 

Iki balandžio 15 d. siųsdami atsakymus, užrašykite mįslės numerį ir įminimą. Jis gali būti vieno ar kelių žodžių. Už kiekvieną teisingai įmintą – vienas taškas. Teisingi atsakymai bus pateikti kitame „Mūsų žodžio“ numeryje, o atsiuntusieji daugiausia teisingų atsakymų taip pat dalyvauja pusmečio prizų konkurse. 

Parengė Henrikas Stukas 

 

1. Ponaičiukas be skylės, o jo rūbai be siūlės. Kas? 

 

2. Aplink dangų aptenka, aplink kaklą – ne! Kas? 

 

3. Anoj pusėj beržynėlio talalala šokinėjo. Kas? 

 

4. Akys kaip ratai, saulės nemato. Kas? 

 

5. Abipus kalnelio žiba dvi žvakelės. Kas? 

 

6. Turi kepurę, bet pats be galvos, turi vieną koją, bet be bato ant jos. Kas? 

 

7. Ant žemės glėbys, žemėje obuolys. Kas? 

 

8. Kai reikalingas – išmeta, kai nereikalingas – pakelia. Kas? 

 

9. Ant nosies sėdi, už ausų kojas laiko. Kas? 

 

10. Aplinkui taukai, viduryje plaukai. Kas? 

 

11. Ateina tylėdama, išeina giedodama. Kas? 

 

12. Aukštai pakabintas, stipriai užrakintas. Kas? 

 

13. Kai atimi – daugiau, kai pridedi – mažiau. Kas? 

 

14. Lopas ant lopo, adatos nė dūrio. Kas? 

 

15. Atbėga sesytės, užriestos nosytės. Kas? 

 

16. Nei akių, nei ausų, o aklus vedžioja. Kas? 

 

17. Panelė po trobą pavaikščiojo ir vėl į kertę atsistojo. Kas? 

 

18. Atlėkė paukštis be sparnų, įkando žmogui be dantų. Kas? 

 

19. Lojęs lojęs šunelis – šmakšt už durelių. Kas? 

 

20. Manęs nevalgo, be manęs maža ką valgo. Kas? 

[Komentarai] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]