Laiko juosta
Kam verta paskubėti, o kas gali ir palaukti
 

2024-01-01 įsigaliojo nauja Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo redakcija ir šis įstatymas buvo pervadintas į Asmens su negalia teisių apsaugos pagrindų įstatymą. 

Pagal šį įstatymą tiek darbingo, tiek senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims nustatomas nebe darbingumo ar specialiųjų poreikių lygis, o dalyvumo lygis. Dėl to asmenys su negalia suskubo keistis asmens su negalia pažymėjimus naujais, kuriuose turėtas darbingumo ar specialiųjų poreikių lygis prilyginamas dalyvumo lygiui. Tačiau paskubėti verta tik tiems asmenims su negalia, kurie jau sukakę senatvės pensijos amžių ir jiems yra nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis. Jiems didelių specialiųjų poreikių lygis bus prilyginamas 15 proc. dalyvumo lygiui ir dėl to nuo 2024-07-01 kai kuriems iš jų gali padidėti socialinio draudimo pensijos. Išsamiau apie tai rašėme 2024 m. „Mūsų žodyje“ Nr. 2, straipsnyje „Dar kartą apie socialinio draudimo pensijas asmenims su negalia“. O senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims su negalia, kuriems nustatytas vidutinių specialiųjų poreikių lygis, pensijų didėjimas nenumatytas, jiems pažymėjimus reikia pasikeisti per 4 metus, t. y. iki 2027-12-31. Šiems asmenims su negalia jų turimas vidutinių specialiųjų poreikių lygis bus prilygintas 40 proc. dalyvumo lygiui. Darbingo amžiaus asmenims su negalia pažymėjimo keitimas darbingumo lygį prilyginant dalyvumo lygiui taip pat pensijos nepadidins. Jų pažymėjimai galioja iki pažymėjimuose nurodytos datos, todėl skubėti juos keisti naujais nėra aktualu. Svarbu tik nepraleisti pažymėjime nurodytos datos ir likus bent porai mėnesių iki šios datos kreiptis į Asmens su negalia teisių apsaugos agentūros teritorinį skyrių dėl pažymėjimo pakeitimo, darbingumo lygį prilyginant dalyvumo lygiui. 

 

Giedrius Stoškus

[Komentarai] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]