Redakcijos skiltis
 
 

Savo gaivališka jėga gamtą budinantis pavasaris natūraliai, bet kartu tarsi netyčia įsisuka ir į žmonių darbus, pareguliuoja energiją. Iš kurios pusės beskaičiuotume, nevyriausybinėms organizacijoms rūpesčio savo bendruomenės reikalais – susitikimų, projektų, tolimesnių ar artimesnių išvykų, raštų ir iniciatyvų derinimų su įvairiomis institucijomis ir organizacijos viduje – niekuomet netrūksta. O dar pridėkime kasdienę pagalbą filialo žmonėms, jų laisvalaikio sutelkimą – išgirsime ir pamatysime daug gyvenimo istorijų, dainų, šokių, kitokių užsiėmimų, užpildančių kartais ne pačią linksmiausią dieną. Vienaip ar kitaip, „Mūsų žodžio“ redakcija stengiasi suktis šių įvykių sūkuryje, tad drąsiai sakome – žurnale, pradedančiame skaičiuoti 66-uosius leidybos metus, visuomet yra ką skaityti! 

Štai ir šiame numeryje gvildename niekada mūsų bendruomenėje aktualumo neprarandančią užimtumo, arba, kitaip sakant, į(si)darbinimo temą, aptariame aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis naują tvarkos aprašo redakciją, nuotoliu palydime LASS vadovus į Europos aklųjų sąjungos Generalinę asamblėją Lisabonoje, džiaugiamės iškovotu paralimpiečio plaukiko Edgaro Matako kelialapiu į Paryžių. Nors trumpam stabtelime Kelmės rajono ir Prienų rajono filialuose, o ieškantys istorijos, turėtų suklusti ties straipsniu apie tiflotyrą. Dar daug kitų skaitinių ir malonių susitikimų laukia „Mūsų žodžio“ puslapiuose. 

Naudodamasi proga, noriu padėkoti, kad ne tik skaitote žurnalą įvairiais formatais, bet ir atvykote į redakcijos renginį „Kartu su Ukraina“ kovo 7 d. Lietuvos audiosensorinėje bibliotekoje. Norėjosi pabūti labiau ne dėl savęs, o dėl kito. Ypač dėkojame ir renginio svečiui, buvusiam Lietuvos ambasadoriui Ukrainoje, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarui, rašytojui Algirdui Kumžai, kurio įtraukiančiomis mintimis pasidalysime artimiausiuose žurnalo numeriuose. 

Artėjant gražiausiai pavasario šventei linkime tvirtų margučių, geros nuotaikos, optimizmo, taikos, sveikatos ir stiprybės! Švęskime šv. Velykas, didįjį Prisikėlimą kartu su visu pasauliu! 

 

Ginta Čingaitė-Kiznienė 

[Komentarai] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]