Laiko juosta
Ankstyvoji pagalba – kodėl ir kam?
 

2024 metais kartu su kitomis teikiamomis paslaugomis, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga (LASS) itin daug dėmesio skirs ankstyvajai pagalbai. Tai pagalba, teikiama žmonėms, turintiems akivaizdžių regos negalios požymių, iki jiems dar nenustatytas neįgalumo ar dalyvumo lygis, ir (arba) jų šeimų nariams. 

Pastebėta, kad asmenys su negalia įvairiose srityse – socialinės apsaugos, sveikatos priežiūros, švietimo – dažnai patiria diskriminaciją dėl negalios: ribojamos jų galimybės mokytis, įsidarbinti ir išlikti darbo rinkoje. Pagalbos ir paslaugų nebuvimas lemia žemesnį šių žmonių išsilavinimą, socialinę atskirtį, nedarbą ir skurdą. Kuo anksčiau suteikiamos kompleksinės socialinės neregių reabilitacijos paslaugos ir gaunama kita pagalba, tuo greičiau asmuo tampa savarankiškas, grįžta į darbo rinką. Deja, ne visada sutrikus regai žmonės žino, kur kreiptis pagalbos dėl darbingumo (dalyvumo) nustatymo, jiems reikalingų paslaugų, techninės pagalbos priemonių skyrimo. Be to, dažnai regos netekimą lydi stiprus emocinis sukrėtimas, o tai sukelia neigiamas ilgalaikes pasekmes tiek patiems sutrikusios regos žmonėms, tiek jų šeimoms. Visa tai LASS paskatino ne tik kalbėti apie ankstyvosios pagalbos reikalingumą, bet ir pačiai pradėti ją teikti. 

2023 m. pabaigoje LASS įdiegė trumpąjį telefono numerį, kad pagalbos ieškantys asmenys, paskambinę šiuo numeriu, būtų informuojami ir konsultuojami jiems aktualiais klausimais, nukreipiami į konkrečias paslaugas teikiančias institucijas. Kadangi dažnai pagalbos ieško ne pats regos netekęs ar netenkantis asmuo, bet jo artimieji, svarbu suteikti jiems kuo aiškesnę informaciją apie negalios (dalyvumo) nustatymą, patarti, kaip įtikinti didelį regos sutrikimą turintį žmogų kreiptis pagalbos. Šias konsultacijas vykdys LASS ir LASS filialų darbuotojai, tiflopedagogai, neregių reabilitacijos specialistai. Remiantis LASS patirtimi, ankstyvoji pagalba 2024 m. bus suteikta mažiausiai keturiasdešimčiai žmonių. 

LASS trumpasis numeris – 19266. 

LASS informacija 

[Komentarai] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]