Skaityk lengvai

 

 


 

DIDELĖS KALĖDINĖS DIRBTUVĖS  Trys lapeliai (trečias kalbos sudėtingumo lygis)

Lapkritį ir gruodį LASS Pietvakarių regionas tapo didelėmis kalėdinėmis dirbtuvėmis.

Mūsų organizacijos nariai kūrė, gamino kalėdinius atvirukus, veltus žaisliukus, liejo žvakes, darė angelus.

Kad suspėtų vykdyti užsakymus, teko pasitelkti keletą filialų ir iš Šiaurės Rytų regiono.

Antrus metus Vokietijos ambasadai buvo gaminami kalėdiniai atvirukai.

Šiemet jų buvo padaryta beveik 300.

Kiekvienas atvirukas ar kitas aklųjų ir silpnaregių rankomis sukurtas daiktas turi ženklą, kad jį pagamino LASS.

LASS yra Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga.

Plačiai pasklis ir velti kalėdiniai žaisliukai.

Jų pagaminta apie 2 tūkstančiai.

Veltų žaisliukų kūrimas tai darbas, reikalaujantis didelės kantrybės, atidumo:.

Veliama badant nedidele smaila adata.

Paimi gniutulą vilnos ir badai tol, kol įgauna norimą formą ir tampa kieta.

Gruodžio 7 dieną Alytuje vyko adventinis gerumo renginys „Angelų vakaras“.

Į Alytų sulėkė, suplasnojo beveik pusė tūkstančio aklųjų rankomis siūtų, megztų, pintų, lipdytų ir kitaip darytų angelų.

Kalėdinių atvirukų, žaisliukų, angelų gamyba labiau suvienija filialų narius, pačius filialus.

Kalėdiniai darbeliai daug džiaugsmo ir gerų emocijų suteikia patiems žmonėms.

 


 

BALTIJOS ŠALIŲ LITERATŪRA BRAILIO RAŠTU  Trys lapeliai (trečias kalbos sudėtingumo lygis)

Po 1990 metų trys Baltijos valstybės Lietuva, Latvija ir Estija atkūrusios nepriklausomybę savarankiškai kuria savo ekonominį, socialinį gyvenimą.

Tarp visų trijų valstybių buvo ir tebėra nemažai bendra.

1990 metais įkurta Baltijos asamblėja, kasmet skiriamos šios asamblėjos premijos mokslo, kultūros ir meno kūrėjams.

Lietuvoje 2022 metais pradėta leisti Baltijos asamblėjos laureatų knygų serija „Naujoji klasika“.

LASS respublikinis centras parengė projektą „Baltijos šalių literatūros įvairovė brailio raštu“.

Projektas skirtas skaitytojus brailio raštu plačiau supažindinti su šiuolaikine Baltijos šalių literatūra.

Lietuvos kultūros tarybos finansuojamą projektą sudaro 5 autorių kūriniai.

Kūriniai labai įvairūs.

Išleistos knygos:

Aneta Anra „Katinas Temzėje“.

Meelis Friedenthal „Melancholija“.

Andris Kalnozolas „Mane vadina Kalendorium“.

Jaroslavas Melnikas „Maša, arba postfašizmas“.

Gundega Repšė „Bogenė“.

Primename, kad nuo 2021 metų visus brailio raštu išleistų knygų elektroninius variantus galima rasti bibliotekoje ELVIS.

Čia esančias knygas, turint brailio rašto eilutę ar spausdintuvą, galima skaityti bet kuriuo paros metu, bet kurioje pasaulio vietoje.

Linkime įdomaus ir prasmingo skaitymo!

 


 

APIE DIDŽIULIO ŽMOGAUS SU NERVAIS PASAULĮ, ARBA, KAIP Į GYVENIMĄ ATEINA DIEVAS  Trys lapeliai (trečias kalbos sudėtingumo lygis)

Latvių rašytojo Andrio Kalnozolo romanas „Mane vadina Kalendorium“ yra labai populiarus Latvijoje.

Neseniai šis romanas LASS respublikinio centro buvo išspausdintas ir brailio raštu.

Knygą galima rasti Lietuvos audiosensorinėje bibliotekoje ir platformoje ELVIS.

Romanas pasakoja apie ryšį su savimi, kitais ir su Dievu.

Romanas parašytas kaip dienoraštis.

Dienoraštį kiekvieną dieną rašo nervų liga sergantis didelio ūgio ir stiprus vyras Oskaras.

Oskaras kartu su mama gyvena nedideliame miestelyje.

Jie kartu su mama gyvena skurdžiame miestelio rajone, kartu su visokiais nevykėliais ir alkoholikais.

Tai pasakojimas ne apie ligą ir ne apie sergantį žmogų, tai pasakojimas tiesiog apie kitokį žmogų.

Tačiau iš Oskaro elgesio galima spėti, kad jis greičiausiai turi autizmo spektro sutrikimą.

Tokiems žmonėms kartais būdingas susidomėjimas datomis ar kokiais kitais sąrašais.

Oskaras atmintinai moka kalendorių su visų vardų dienomis.

Nors veikėjo vardas Oskaras, tačiau žmonės dėl to, kad jis atmintinai žino visų vardadienius, jį vadina Kalendorium.

Oskaras nekalba su nepažįstamaisiais, nebent jie klausia, kas švenčia vardadienį.

Tada Oskaras atsako.

Kalendoriaus mokymasis atmintinai baigėsi patekimu į kliniką kitame mieste.

Oskaras į kliniką nebenori patekti, todėl nebegali mintinai mokytis, nors norėjo išmokti visą telefonų knygą.

Romano tekstas yra ne tik suskirstytas dienomis, bet ir savaitėmis.

Kiekviena savaitė turi savo žodį, nurodantį tos savaitės temą: Svarbu, Mama, Knyga, Melas, Labdara, Drąsa, Ateitis.

Romanas „Mane vadina Kalendorium“ yra lengvai skaitoma knyga, ten daug juokingų ir dramatiškų, netgi tragiškų, situacijų.

Oskaras-Kalendorius yra kitoks, jis sunkiai pritampa, jam sunku užmegzti ryšį su kitais, jis yra naivus, neturintis bendravimo įgūdžių.

Knyga suteikia galimybę pažvelgti į pasaulį kitokio žmogaus akimis ir suvokti, kaip jame jaučiasi kitokie žmonės.

Viena pagrindinių romane plėtojamų temų yra susijusi su tikėjimu.

Iš pradžių Oskaras vaikšto į bažnyčią, po pamaldų kalbasi su pastoriumi.

Kita šio romano tema yra apie pastangą.

Apie pastangą iš lėto ir kantriai mokytis kurti savo gyvenimą ir prisiimti atsakomybę.

Romanas „Mane vadina Kalendorium“ yra ir apie netektį.

Pačių artimiausių žmonių netektį, pasirengimą laidotuvėms ir šermenis.

Iš esmės, tai knyga apie tai, kaip tampama žmogumi, kaip apsisprendžiama mokytis tvarkytis su jausmais ir pykčiu.

Tai knyga apie tai, kaip Dievas dalyvauja žmogaus gyvenime.

Kai kam knyga pasirodys per daug naivi, gal ne visos Oskarui-Kalendoriui nutikusios istorijos įtikins.

Šia knyga arba patiki, arba ne.

 


 

TAVO BALSAS — TAU IR MUMS  Trys lapeliai (trečias kalbos sudėtingumo lygis)

Šių metų viduryje dviem neregiams Aleksui Konovui ir Regimantui Ratkevičiui kilo sumanymas įkurti aklųjų ir silpnaregių interneto radijo stotį.

Abu jau turėjo tokiais atvejais reikalingos darbo su garso įrašais patirties, radiotechnikos ir informacinių technologijų žinių.

Netrukus prie jų prisijungė ir trečiasis neregys Vidas Mekionis.

Stotis, pavadinimu „Tavo balsas“, transliacijas pradėjo šių metų rugsėjo 9 dieną.

Prieš keliolika metų tokia radijo stotis jau veikė, tačiau buvo uždaryta.

Aleksui ir Regimantui kilo mintis stotį atkurti, paliekant seną pavadinimą „Tavo balsas“.

Aleksas ir Regimantas pasikvietė „Regovitus“ radijo laidų vedėją Vidą Mekionį.

Aleksas Klaipėdoje, Regimantas Šiauliuose, Vidas Panevėžyje pradėjo darbą.

Tačiau šiuolaikiniame pasaulyje atstumai nedaug reiškia.

Internete stotis pasiekiama adresu www.tavobalsas.fm.

Išmaniajame įrenginyje galima iš „Google Play“ parduotuvės parsisiųsti nemokamą programėlę.

Reikia įvesti visą pavadinimą — tavobalsas.fm.

Radijo stotis veikia visą parą. Pirmadieniais-penktadieniais nuo 10.00 iki 15.00 val. — tiesioginis eteris.

Po 15.00 val. iki kitos dienos ryto ir savaitgaliais transliuojama muzika iš stoties kompiuterio.

 

Su radiju nuo vaikystės

 

15 metų vedęs „Regovitus“ radijo laidas, dabar nuolatinis „Tavo balso“ laidų vedėjas Vidas Mekionis prisimena:

Su radiju nesiskiriu nuo vaikystės.

Būdamas keturiolikos metų, pradėjau vesti mokyklos diskotekas.

Kaip ir daugelis bendraamžių, lankiau įvairius būrelius — chorą, dramą, dziudo, golbolą.

Susidomėjau tik diskotekomis ir radiju.

1995 metais Panevėžyje pradėjo veikti „Aukštaitijos radijas“.

Vidas iš pradžių jo tik klausydavo, dalyvaudavo konkursuose, laimėdavo prizus.

Vėliau susipažino su keliais šios radijo stoties vedėjais, pradėjo su ja bendradarbiauti.

Iki šiol Vidas prisimena, kaip pati radijo stoties vadovė mokė taisyklingos tarties, kitų radijo laidų vedėjui reikalingų dalykų.

„Aukštaitijos radijuje“ Vidas dirbo apie metus.

Kitas neregys Arvydas Markevičius, dirbęs įmonės „Regovitus“ vietos radijuje, pakvietė bendradarbiauti ir Vidą.

Kelerius metus jie dirbo kartu.

2009 metais buvęs įmonės radijas tapo savarankišku „Regovitus“ radiju ir gyvavo 15 metų.

Jau trys mėnesiai, kai Vidas kartu su Regimantu ir Aleksu dirba kartu.

Vidas veda laidas, bendrauja su klausytojais tiesioginiame eteryje.

Regimantas atsakingas už techninę dalį.

Aleksas taip pat rūpinasi technine dalimi, bet labiau susijusia su garsu, o taip pat turi laidą tiesioginiame eteryje.

 

Aklųjų ir silpnaregių radijo stotis

 

Viskas, kas susiję su radiju, radijo bangų sklidimu, Regimantą domino jau vaikystėje.

Regimantas iki šiol klausosi daug radijo stočių.

Įvairių šalių aklieji turi savo radiją, transliuoja muziką, įvairią akliesiems svarbią informaciją.

Kodėl ko nors panašaus negalėtų turėti Lietuvos aklieji?

Šitaip „Tavo balsas“ tapo ne šiaip dar viena interneto radijo stotimi, bet aklųjų ir silpnaregių radiju.

Vidas pasakoja, kad pateikia informaciją iš aklųjų gyvenimo, kalbina žmones, apžvelgia naujas Lietuvos audiosensorinės bibliotekos išleidžiamas knygas.

Kol kas informacijos apie aklųjų gyvenimą radijo stotyje mažiau, nei norėtųsi.

Ypač pasyviai skelbiama informacija iš Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos filialų.

Skelbimų skiltis beveik tuščia, nėra aktualios informacijos, kurią galėtų radijuje transliuoti.

Aklųjų radijas ateityje nesunkiai galėtų tapti visų neįgaliųjų radiju.

Radijuje grojama nemažai lietuviškos muzikos.

Didelė dalis „Tavo balso“ klausytojų atėjo iš „Regovitus“ radijo, taip pat aklieji ir silpnaregiai iš kitų miestų ar rajonų.

Visi trys vaikinai muzika domisi jau keliolika metų, turi sukaupę nemažas asmenines muzikos kolekcijas.

 

Iki šiol domina naujovės

 

Visi trys radijo stoties įkūrėjai — jauni gabūs žmonės, nuolat sekantys informatikos, skaitmeninio pasaulio naujoves, patys jas išbandantys.

Regimantas buvo vienas pirmųjų Lietuvos neregių, dar 2012 metais įsigijęs liečiamąjį telefoną.

Įkurti radijo stotį, ją administruoti, susipirkti visą reikalingą aparatūrą kainuoja nemažus pinigus.

Vaikinai didelę dalį reikalingos technikos jau turėjo.

Daug ką pasidaryti moka patys, jeigu nemokėtų, kainuotų didelius pinigus.

Artėjant Šv. Kalėdoms į „Tavo balsą“, kaip ir į kitas radijo stotis, nuolat užsuka Kalėdų Senelis.

Vyksta konkursai, galima laimėti prizų.

Naujoji radijo stotis pamažu atranda ne tik savo klausytojų, bet ir rėmėjų.

Būtų labai gražu, jeigu ji taptų tikru Lietuvos aklųjų ir silpnaregių radiju.

 


 

BATAI, ĮSPĖJANTYS APIE KLIŪTIS  Trys lapeliai (trečias kalbos sudėtingumo lygis)

Įmonė „Tec-Innovation“ sukūrė pagalbinę prie batų tvirtinamą orientavimosi priemonę.

Tai toks prietaisas, kuris vibruodamas arba garsiniu signalu neregius informuoja apie kliūtis.

Ar tikrai šie batai patikimi, patikrino Vokietijos aklųjų ir silpnaregių sąjungos žurnalo redaktorė Lisa Mümmler.

Lisa pasakoja:

Smalsiai ir su nekantrumu atidarau patogaus dydžio dėžutę.

Po popieriniu dangteliu buvo stilingų ir modernių batų pora, kuri man iš karto patiko.

Baltas padas, visuomet madinga mėlyna džinsų spalva, žaismingas užtrauktukas šalia raištelių.

O tada atrandu batų nosis: ant abiejų pritvirtintos kelių centimetrų dydžio metalinės plokštelės.

Šie batai vibracija arba pypsėjimu nurodo ėjimo kryptimi esančius objektus.

Dvi pilkos kvadratinės dėžutės pritvirtintos prie batų priekių yra ultragarso jutikliai.

Smalsu sužinoti, ar batai veikia ir kaip veikia.

Reikia įsidiegti programėlę į išmanųjį telefoną ir susieti priedus.

Naudojant šią programėlę abu batus galima reguliuoti atskirai arba vienu metu.

Galima nustatyti norimą atstumą tarp bato ir kliūties.

Mažesnį atstumą rekomenduojama rinktis patalpose, didesnį atstumą lauke.

Galima pasirinkti, ar noriu, kad apie kliūtis būtų pranešama vibracija į pėdas, ar garsiniu signalu telefone.

Abu batai turi lemputę, kurią galima įjungti ir išjungti.

Tai naudingas priedas, ypač tamsiuoju metų laiku.

 

Batų išbandymas

 

Lisa pasakoja:

Pradedu pirmuosius vaikščiojimo bandymus.

Lipdama laiptais turiu būti šiek tiek atsargi, kad neatsitrenkčiau į kitą laiptelį.

Batų vibracija man taip pat maloni, gerai juntama.

Tris dienas bandžiau batus viduje ir lauke, pažįstamoje ir nepažįstamoje aplinkoje.

Kuo mažesnis atstumas iki kliūties, tuo greitesni tampa vibruojantys ar pypsintys signalai.

Jei tiesiai priešais mane yra laiptelis, siena, kartoninė dėžė ar kitas žmogus, signalas yra nepertraukiamas.

Tačiau šie batai nepakeičia baltosios lazdelės, tai aiškiai nurodo ir gamintojas.

Pavyzdžiui, buvo siaurų stulpelių, į kuriuos būčiau atsitrenkusi, jei nebūčiau turėjusi baltosios lazdelės.

„InnoMake“ batai šiuo metu kainuoja 3200 eurų, todėl yra palyginti brangūs.

Juos Vokietijoje finansuoja sveikatos draudimo bendrovės.

 

Išvada

 

Lisos nuomone, „InnoMake“ batai mažiau tinka greitai einantiems, stilių vertinantiems žmonėms su regos sutrikimais.

Tačiau tikrai vertėtų išbandyti vibruojančius batus.

„Tec-Innovation“ įmonė taip pat siūlo išmaniuosius batus pagyvenusiems žmonėms, ugniagesiams ir kitiems gelbėtojams.


[Komentarai] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]