Specialisto komentaras

Autoriaus nuotraukaGiedrius Stoškus, teisininkas, [email protected]

Keletas naujovių įstatymuose žmonėms su negalia


 

Įteisintos žmonėms su negalia svarbios datos 

 

2023-06-08 Seimas papildė Atmintinų dienų įstatymą, į kurį įtraukė kelias žmonėms su negalia svarbias datas. Atmintinų dienų įstatymo Nr. VIII-397 1 straipsnio pakeitimo įstatymas įsigaliojo 2023-06-23. Šio įstatymo priėmimą inicijavo Seimo narė, Seimo Neįgaliųjų teisių komisijos pirmininkė Monika Ošmianskienė. Įstatymas pateikia tokią atmintinų dienų sąvoką – „Atmintina diena – reikšminga diena, susijusi su esminiais Lietuvos valstybingumo kūrimo ir įtvirtinimo faktais ir (ar) įvykiais, visuotinių vertybių propagavimu, atminimo kultūros ir gyvosios istorijos išsaugojimu.“ 

Minėtas įstatymas Lietuvoje atmintinomis dienomis nustatė šias žmonėms su negalia reikšmingas dienas: 

sausio 4-oji – Pasaulinė Brailio rašto diena; 

vasario 17-oji – Nacionalinė emancipacijos diena; 

kovo 1-oji – Tarptautinė žmonių su negalia vežimėlio diena; 

balandžio 2-oji – Pasaulinė autizmo supratimo diena; 

gegužės 5-oji – Europos žmonių su negalia savarankiško gyvenimo diena; 

rugsėjo 23-ioji – Tarptautinė gestų kalbų diena; 

spalio 10-oji – Pasaulinė psichikos sveikatos diena; 

spalio 15-oji – Pasaulinė baltosios lazdelės diena; 

lapkričio 16-oji – Tarptautinė tolerancijos diena; 

gruodžio 3-ioji – Tarptautinė žmonių su negalia diena. 

Žmonių su negalia asociacijoms taip pat reikšminga ir vasario 27-oji – Pasaulinė nevyriausybinių organizacijų diena, nes šios asociacijos yra nevyriausybinės organizacijos. 

Minėtų dienų įtraukimas į Atmintinų dienų įstatymą rodo šių dienų bei šiomis dienomis keliamų problemų ar kitų svarbių klausimų svarbos pripažinimą valstybės lygmeniu. Nieko keisto, kad minėtos dienos buvo įtrauktos į Atmintinų dienų įstatymą, keista, kad tai įvyko taip vėlai, tik 2023-06-08. 

 

Muziejai dirbs ir žmonėms su negalia 

 

2023-04-01 įsigaliojo 2023-03-23 priimta nauja Muziejų įstatymo redakcija. Įstatymo 8 str. 2 d. 8 p., 9 str. 2 d. 8 p., 10 str. 2 d. 8 p. ir 11 str. 2 d. 6 p. nustato, kad atitinkamai nacionaliniai, valstybiniai, savivaldybių ir kiti muziejai greta kitų funkcijų turi ir tokią – įgyvendina asmenims su negalia skirtas veiklas ir prie visuomenės psichosocialinės ir dvasinės gerovės kūrimo prisidedančias veiklas. Ankstesnė šio įstatymo redakcija tokios funkcijos muziejams nenumatė. Taigi belieka sulaukti minėtų įstatymo nuostatų įgyvendinimo. 

 

Savivalda ir žmonės su negalia 

 

2023-04-01 įsigaliojo nauja Vietos savivaldos įstatymo redakcija. Šio įstatymo 6 str. 14 p. nustato tokią savarankiškąją, t. y. Konstitucijos ir įstatymų nustatytą, priskirtą savivaldybių funkciją – sąlygų savivaldybės teritorijoje gyvenančių neįgaliųjų socialinei integracijai į savivaldybės bendruomenę sudarymas. 

Šio įstatymo 39 str. 2 d. 2 p. seniūnaičiams nustato pareigą skatinti gyventojus rūpintis labiausiai pažeidžiamais bendruomenės nariais, prie kurių priskiriami ir žmonės su negalia. 

Aptariamo įstatymo 43 str. nustato Vietos gyventojų informavimui keliamus reikalavimus, kur greta kitų yra ir reikalavimas, kad informacijos tekstas būtų formuluojamas taip, kad informacija būtų suvokiama ir asmenims, neturintiems atitinkamos srities specialiųjų žinių, ir pateikiamas taip, kad būtų prieinamas neįgaliesiems. 

Belieka visas šias nuostatas žinoti ir prireikus jomis pasinaudoti. 


[Komentarai] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]