Redakcijos skiltis

 

 


 

Kai skaitysite ar klausysitės šio „Mūsų žodžio“ numerio, visa mūsų organizacija dar intensyviau ruošis dviem svarbiems birželio mėnesio įvykiams. Pirmiausia, birželio 9 d. įvyks LASS XXXV suvažiavimas. Su jo dienotvarke ir svarstytinais klausimais galite susipažinti viešai, bet norisi sudėti keletą akcentų apie praėjusius metus. Jie mums, naujiems vadovams, prabėgo greitai ir darbingai: teko daug ką išsiaiškinti, greitai reaguoti į iššūkius, apsvarstyti ir vykdyti tiek vidinius organizacijos pokyčius, tiek išorės institucijų reikalavimus. Visas sritis detaliai apžvelgsime suvažiavime, o man asmeniškai itin svarbu paminėti kelis darbus. Pirmiausia, LASS taryboje inicijavau darbo grupės sukūrimą, kurios tikslas – parengti naują organizacijos įstatų redakciją. Nauji įstatai parengti ir atiduoti mūsų bendruomenei susipažinti, kritikuoti, siūlyti pakeitimus. Tikiuosi, kad ši įstatų redakcija bus patvirtinta jau artimiausiame LASS suvažiavime. 

Inicijuoti įstatymų pakeitimai – aktualūs mūsų bendruomenei visoje Lietuvoje. Prie tokių priskirčiau finišo tiesiojoje esantį LASS inicijuotą lęšių kompensavimo mechanizmą, gerokai pamažinsiantį žmonių su regos negalia finansines išlaidas. Šviesoforų garsinimo suvienodinimas visoje Lietuvoje svarstomas specialioje Susisiekimo ministerijos darbo grupėje. Išgirdę bendruomenės lūkesčius ir problemas, siekėme pokyčių dėl Techninės pagalbos priemonių skyrimo tvarkos. Šiuo metu jau turime žodinį susitarimą, kad netolimoje ateityje galėsime taikyti hibridinį priemonių įsigijimo modelį – kam patogu, priemones galės pasiimti kaip buvo įpratę Techninės pagalbos neįgaliesiems centruose, o kas norės priemones įsigyti savarankiškai, galės tai padaryti patys ar su artimųjų pagalba. Laukiame galutinio šio pokyčio įteisinimo. Itin suaktyvėjo asmenų su regos negalia teisių gynimas pasitelkiant Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą. Jau turime išvadą, kad banko kortelių skaitytuvai su liečiamaisiais ekranais diskriminuoja asmenis su regos negalia. Taip pat giname bendruomenės interesus bankų, VĮ Registrų centras, viešojo ir tolimojo susisiekimo paslaugų srityse. 

Ūkinėje veikloje man reikšmingas pastato dalies, esančios Naugarduko g. 91, Vilniuje, susigrąžinimas į LASS rankas, be to, jau suplanuotas kapitalinis šio pastato stogo remontas, rasta lėšų pastato Labdarių g. fasadui atnaujinti. Be abejo, ne visuose jau pradėtuose darbuose turime patvirtintą rezultatą. Bet jie yra inicijuojami, planuojami ir artimoje ateityje tikimės dar geresnių ir pozityvesnių rezultatų. 

Visgi vienas svarbiausių dalykų – išgirsti bendruomenę, atliepti jos poreikius, ją telkti, ne tik spręsti problemas, bet ir kartu pasidžiaugti, nuoširdžiai pabendrauti. Aplankęs visus filialus ir toliau stengiuosi žinoti, kaip kam sekasi. Tačiau labai kviečiu visus kartu kurti išskirtinę LASS tradiciją! Birželio 24–25 dienomis pirmąkart sąjungos istorijoje „Zelvos“ poilsiavietėje įvyks LASS sąskrydis. Informacijos apie jį gavote per savo filialus. Pakartotinai pridedu – sąskrydis yra mūsų buvimo kartu ir susitikimo šventė, kurioje tikiuosi išvysti kiekvieną LASS organizacijos narį. 

 

Paulius Kalvelis, LASS pirmininkas 


[Komentarai] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]