Skaitmeninis asistentas

Autoriaus nuotraukaGiedrius Stoškus, teisininkas, [email protected]

Pokyčiai įsigyjant techninės pagalbos priemones


 

Niekas neabejoja, kad techninės pagalbos priemonės yra labai svarbios žmonių su regos negalia (ir ne tik) kasdienybėje. Visai prieš Kalėdas, 2022 m. gruodžio 23 d., socialinės apsaugos ir darbo ministrė įsakymu Nr. A1-876 pakeitė Asmenų aprūpinimo regos techninės pagalbos priemonėmis tvarkos aprašą. Pakeitimai įsigaliojo 2023 m. sausio 1 d. 

 

Padidinta kompensacija už įsigytą žiūroną ar teleskopą 

 

Senoje minėto aprašo redakcijoje ši kompensacija buvo iki 70 Eur, bet ne daugiau nei faktinės jo įsigijimo išlaidos. Aprašo pakeitimai kompensavimo sumą padidino iki 140 Eur. Kitos kompensacijų už įsigytą žiūroną ar teleskopą sąlygos nesikeitė. Ši kompensacija ir toliau bus skiriama ne dažniau kaip kartą per trejus metus asmenims, kuriems diagnozuotas abiejų akių regėjimo funkcijų susilpnėjimas: geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija – nuo spalvų ir formų skyrimo iki 0,3 arba akies akipločio koncentrinis susiaurėjimas – iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško. 

 

Pasikeitė kompiuterio įsigijimo išlaidos 

 

Sena aprašo redakcija numatė galimybę kompensuoti tik nešiojamojo kompiuterio įsigijimo išlaidas. Naujoje redakcijoje žodžio „nešiojamojo“ nebeliko, todėl reikėtų suprasti, kad bus kompensuojamos ir stacionaraus kompiuterio įsigijimo išlaidos. Be to, naujoje redakcijoje nurodoma, kad gali būti kompensuojamos ir planšetinio ar delninio kompiuterio įsigijimo išlaidos. Kitos jų kompensavimo sąlygos nekito. Ir toliau bus kompensuojama ne dažniau kaip vieną kartą per 5 metus iki 500 Eur, bet ne daugiau kaip faktinės jo įsigijimo išlaidos. Šias kompensacijas gali gauti asmenys, kuriems diagnozuotas abiejų akių aklumas, kuris apraše suprantamas kaip geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija – ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas – iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško, ir kurie nėra gavę kompensacijos už nešiojamąjį elektroninį užrašymo įtaisą brailio rašto naudotojams. 

 

Išmaniojo laikrodžio įsigijimas 

 

Pagal seną aprašo redakciją išmaniojo laikrodžio įsigijimas buvo kompensuojamas tik silpnaregiams, kuriems diagnozuotas geriau matančios akies regėjimo aštrumo su visiška korekcija sumažėjimas – nuo 0,06 iki 0,3 arba geriau matančios akies akipločio koncentrinis susiaurėjimas – iki 20 laipsnių nuo fiksacijos taško. Dabar kompensaciją galės gauti ir aklieji. Aklaisiais laikomi asmenys, kuriems diagnozuotas geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija – ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas – iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško. Kompensuojama ir toliau bus ne dažniau kaip kartą per trejus metus iki 49 Eur, bet ne daugiau nei faktinės jo įsigijimo išlaidos. 

 

Gali tekti ilgiau laukti sprendimo skirti kompensaciją 

 

Senoje aprašo redakcijoje Techninės pagalbos neįgaliesiems centro (TPNC) direktoriaus sudaryta komisija dėl kompensacijos skyrimo sprendimą skirti kompensaciją arba jos neskirti turėdavo priimti per 10 darbo dienų nuo prašymo su visais reikiamais dokumentais gavimo. Dabar šis terminas pailgintas iki 15 darbo dienų. Per šį terminą komisija prieš priimdama sprendimą patikrina asmens su negalia ar jo atstovo pateiktus ir paties TPNC surinktus dokumentus bei duomenis, taip pat įvertina, ar asmuo su negalia atitinka aprašo 1 priede nurodytus regos techninės pagalbos priemonių skyrimo kriterijus, ar pasibaigė anksčiau gautos naujos regos techninės pagalbos priemonės naudojimo laikas. 


[Komentarai] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]

 

Spaudos, radio ir televizijos rėmimo fondas remia rubriką