Specialisto komentaras

Autoriaus nuotraukaGiedrius Stoškus, teisininkas, [email protected]

Nauji dydžiai. Pokyčiai dėl šalpos našlaičių pensijos


 

Atsižvelgdami į išaugusią infliaciją, Seimas ir Vyriausybė priėmė keletą socialinei politikai svarbių įstatymų ir nutarimų. 

 

Indeksuotos pensijos 

 

2022-04-28 Seimas priėmė Papildomo socialinio draudimo pensijų ir valstybinių pensijų indeksavimo 2022 metais įstatymą Nr. XIV-1057. Šiuo įstatymu socialinio draudimo pensijos indeksuojamos 5 proc. Vidutinės netekto darbingumo socialinio draudimo pensijos, priklausomai nuo neįgaliesiems nustatyto netekto darbingumo lygio, stažo ir turėtų draudžiamųjų pajamų, papildomai padidintos nuo 10 iki 21 Eur. Socialinio draudimo senatvės pensijos, turintiems būtinąjį stažą, vidutiniškai padidintos 25 Eur ir pasiekė 510 Eur, o neturintiems viso būtinojo socialinio draudimo stažo – padidintos 22 Eur ir pasiekė 482 Eur. Šios pensijos mokamos už einamąjį mėnesį, todėl jų didėjimą žmonės turėjo pajusti jau birželį. 

Pensijos apskaičiavimui reikšminga Socialinio draudimo bazinė pensija padidinta nuo 215,09 iki 225,84 Eur, o 1 apskaitos vieneto vertė – nuo 4,70 iki 4,94 Eur. 

Minėtu įstatymu indeksuojamos ir valstybinės pensijos. Karių ir pareigūnų valstybinės pensijos padidintos 5 proc., o pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinės pensijos, taip pat mokslininkų bei nukentėjusių asmenų valstybinės pensijos padidintos 10 proc. 

 

Sumažintas gyventojų pajamų mokestis 

 

2022-05-17 Seimas priėmė Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 20 straipsnio pakeitimo įstatymą, įstatymo Nr. XIV-1098. Šiuo įstatymu nuo 2022-06-01 padidinti neapmokestinamų pajamų dydžiai (toliau – NPD), taip sumažinant gyventojų pajamų mokestį, atskaitomą nuo darbo užmokesčio ar kitų šiuo mokesčiu apmokestintų pajamų. 

Neįgaliesiems, kuriems nustatytas 0–25 proc. darbingumo lygis, arba senatvės pensijos amžių sukakusiems neįgaliesiems, kuriems nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis, arba neįgaliems vaikams, kuriems nustatytas sunkus neįgalumo lygis, mėnesio NPD didinamas nuo 740 iki 870 Eur. 

Neįgaliesiems, kuriems nustatytas 30–55 proc. darbingumo lygis, arba senatvės pensijos amžių sukakusiems neįgaliesiems, kuriems nustatytas vidutinių specialiųjų poreikių lygis, arba neįgaliems vaikams, kuriems nustatytas vidutinis ar lengvas neįgalumo lygis, mėnesio NPD didinamas nuo 690 iki 810 Eur. O negalios neturintiems asmenims, uždirbantiems ne daugiau kaip 1 minimalų mėnesio atlyginimą (730 Eur), mėnesio NPD didinamas nuo 460 iki 540 Eur. 

Negalios neturinčio gyventojo darbo užmokesčiui didėjant, jam taikytinas mėnesio NPD mažinamas pagal specialią formulę. Priminsiu, kad 20 proc. mokesčio tarifu apmokestinama tik ta darbo užmokesčio dalis, kuri viršija mėnesio NPD, todėl didinant NPD didėja nuo šio mokesčio laisva darbo užmokesčio dalis. 

Žinotina ir tai, kad be gyventojų pajamų mokesčio iš darbo užmokesčio dar atskaitoma 19,5 proc. valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokos ir joms jau jokie mėnesio NPD netaikomi. Taigi skirtingai nuo gyventojų pajamų mokesčio, šios įmokos išskaičiuojamos iš viso darbo užmokesčio, kaip sakoma, nuo pirmo euro. 

 

Kiti dydžiai 

 

Keletas naujų socialinei apsaugai svarbių dydžių nustatyta 2022-05-23 Vyriausybės nutarimu Nr. 528, kuriuo nuo 2022-06-01 didinama: 

1. Bazinė socialinė išmoka – nuo 42 iki 46 Eur. Šis dydis taikomas apskaičiuojant išmokas vaikams ir juos prižiūrintiems asmenims, nėščiosioms, laidojimo pašalpas, paramą palaikams parvežti, kai kurias išmokas studentams ir kt. Pavyzdžiui, vaiko pinigai didės iki 80,5 Eur, o daugiavaikėms ir nepasiturinčioms ar vaiką su negalia auginančioms šeimoms išmokos vaikams padidės iki 127,88 Eur. 

2. Šalpos pensijų bazė – nuo 150 iki 173 Eur. Šalpos pensijos skiriamos neįgaliems vaikams ir suaugusiems neįgaliesiems, neturintiems įstatymų reikalaujamo socialinio draudimo stažo ir dėl to negalintiems gauti socialinio draudimo netekto darbingumo pensijos. Šių pensijų gavėjų yra apie 60 tūkst. 

3. Tikslinių kompensacijų bazė – nuo 126 iki 138 Eur. Šios kompensacijos skiriamos neįgaliems vaikams ir suaugusiems neįgaliesiems, kuriems Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba yra nustačiusi nuolatinės slaugos arba nuolatinės priežiūros (pagalbos) specialųjį poreikį. Šalpos pensijų ir tikslinių kompensacijų gavėjai pirmas padidintas išmokas gaus 2022 m. liepą, nes jos, skirtingai nei socialinio draudimo pensijos, mokamos ne už einamąjį, o už praeitą mėnesį. Padidinus tikslinių kompensacijų bazės dydį, neįgaliesiems, kuriems nustatytas pirmojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis, tikslinė kompensacija padidės 31,2 Eur ir sieks 358,8 Eur, o kuriems nustatytas antrojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis – 22,8 Eur ir sieks 262,2 Eur. Tiems, kuriems nustatytas pirmojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, tikslinė kompensacija padidės 13,2 Eur ir sieks 151,8 Eur, o tiems, kuriems nustatytas antrojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, padidės 6,6 Eur ir sieks 82,2 Eur. Tikslines kompensacijas šalyje gauna apie 91 tūkst. neįgaliųjų. 

4. Valstybės remiamų pajamų dydis – nuo 129 iki 147 Eur. Šis dydis aktualus nustatant teisę į piniginę socialinę paramą nepasiturintiems gyventojams ir šios paramos dydžio apskaičiavimui, paramai būstui įsigyti ar išsinuomoti, apskaičiuojant mokestį už socialines paslaugas ar asmeninę pagalbą, būsto šildymo kompensacijas. 

 

Pokyčiai dėl šalpos našlaičių pensijos 

 

Iki 2022-01-01 socialinio draudimo pensijas gaunantys neįgalieji negalėjo kartu su šiomis pensijomis gauti šalpos našlaičių pensijų už mirusius tėvus, o štai šalpos pensijų gavėjai galėjo vienu metu gauti ir šalpos pensijas, ir šalpos našlaičių pensijas. Šalpos našlaičių pensijos aktualios tiems neįgaliesiems, kurių tėvai nesukaupė reikalaujamo socialinio draudimo stažo ir dėl to šie neįgalieji už savo mirusius tėvus negali gauti socialinio draudimo našlaičio pensijų. Šalpos pensijas gaunantys neįgalieji su savo pensijomis galėjo už mirusius tėvus gauti arba socialinio draudimo našlaičio pensijas, arba šalpos našlaičio pensijas, priklausomai nuo to, ar turėjo mirę tėvai tam reikalaujamą socialinio draudimo stažą, ar ne. O socialinio draudimo pensijų gavėjai su savo gaunamomis pensijomis galėjo už mirusius tėvus gauti tik socialinio draudimo našlaičio pensijas, bet šalpos našlaičių pensijų – negalėjo. Todėl, jei jų mirę tėvai neturėjo reikalaujamo socialinio draudimo stažo, socialinio draudimo pensijų gavėjai likdavo be našlaičių pensijų. 

2022-01-01 įsigaliojo 2021-03-30 Seimo priimtas Šalpos pensijų įstatymo Nr. I-675 10 ir 15 straipsnių pakeitimo įstatymas (įstatymo Nr. XIV-230), kuriuo pakeista Šalpos pensijų įstatymo 10 str. 2 d. leido socialinio draudimo netekto darbingumo (neįgalumo) pensijų, senatvės pensijų ar senatvės pensijų neįgaliesiems gavėjams kartu su jų gaunamomis socialinio draudimo pensijomis gauti ir šalpos našlaičių pensijas už jų mirusius tėvus. 

Priminsiu, kad tiek šalpos našlaičių pensijų, tiek ir socialinio draudimo našlaičių pensijų gavimui keliamas reikalavimas, kad asmuo neįgaliuoju būtų pripažintas iki 24 m. amžiaus, arba iki 26 m. amžiaus, jei jis neįgaliuoju pripažintas dėl ligų ar traumų, atsiradusių iki 24 m. amžiaus. Už tą patį mirusį tėvą ar motiną negalima vienu metu gauti ir šalpos našlaičio pensijos, ir socialinio draudimo našlaičio pensijos, tačiau galima už vieną iš mirusių tėvų gauti socialinio draudimo, o už kitą – šalpos našlaičių pensijas, jei, pavyzdžiui, vienas iš mirusių tėvų turėjo tam reikalaujamą socialinio draudimo stažą, o kitas jo neturėjo. Arba už kiekvieną iš mirusių tėvų gauti po socialinio draudimo arba po šalpos našlaičio pensiją. 


[Komentarai] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]