Regimi neregiai

Autoriaus nuotraukaLaima Slepkovaitė, muzikologė, radijo laidų vedėja, [email protected]

Styvis Vonderis – pasaulio žaizdų gydytojas


 

Parašas po straipsniuKas nežino Styvio Vonderio (Stevie Wonder)? Bemaž kiekvienas popmuzikos, soulo, roko, džiazo ar bliuzo solistas jį vadina savo įkvėpėju, daugybė jo kūrinių dešimtmečiais nesitraukia iš įvairiausių krypčių ir stilių atlikėjų repertuarų, kaip ir iš melomanų grotuvų, o jis pats, gegužę švęsiantis 72-ąjį gimtadienį, išlieka nepralenktas dainos perteikimo meistras. Jo muzikos galia – stipri, tvari, neabejotina. O jo dainų idėjinė ir jausminė įkrova – neatsitiktinė. Šis žmogus sąmoningai savo balsą pašventė tam, kad darytų pasaulį geresnį. 

Būdamas penkiolikos, jis sutiko Martiną Liuterį Kingą Jaunesnįjį (Martin Luther King Jr.), kurio draugystė paskatino telkti žmones, žadinti tikėjimą šviesa, ginti skriaudžiamus, kovoti dėl žmogaus teisių ir lygybės, padėti skurstantiems bei sergantiems, guosti nukentėjusius ir palaikyti esančius tiesos kelyje. Vėliau jis dėjo svarias pastangas tam, kad Liuterio Kingo gimimo diena taptų JAV valstybine švente. 

S. Vonderis imasi iniciatyvos kiekviena proga, kai mato galimybę palengvinti gyvenimus kitiems žmonėms. Jis rinko lėšas AIDS gydymui, prevencijai ir švietimui apie šią ligą, nuosekliai kovoja su rasizmu, remia neregius ir kitų negalių turinčius vaikus. Dirbdamas JAV prezidento neįgaliųjų įdarbinimo komitete, Vaikų diabeto fonde, steigdamas savo iniciatyvas (kaip „Wonder Vision Awards“ programa, skirta padėti neregiams ir silpnaregiams integruotis darbo vietose) jis siekė savo dainose skleidžiamas lygybės ir gėrio idėjas padaryti labiau apčiuopiamas realybėje. Tą patį jis daro aukodamas žaislus nepasiturinčių šeimų vaikams ar skirdamas dosnią finansinę paramą nukentėjusiems nuo stichinių nelaimių, kaip 2005 m., kai visą vienadainio „Shelter in the Rain“ pelną jis paskyrė uragano nusiaubtam Naujajam Orleanui. 

Šiandien pasaulis išgyvena siaubingą karą. Kovo 4 dieną, agresijai pasiekus šiurpų mastą, S. Vonderis kreipėsi į kiekvieną sielą, nusiteikusią jį išgirsti: „Ar mes galime išgyventi, jeigu Ukraina neatsilaikys? Tai klausimas, kurį kiekvienas turėtų sau užduoti. Ar mes nustebę, kad blogio jėgos tebėra gyvos ir agresyvios dabartiniame pasaulyje? Aš nesistebiu, ir Jūs neturėtumėte stebėtis taip pat. Aš kuriu ir dainuoju apie tai, nes galiu tai pajusti. Jūs žinote apie tai, nes galite matyti, nebent užsimerktumėte ir atsisakytumėte imtis veiksmų, bet jūs turėtumėte matyti. Tie iš mūsų, kurie patyrė neapykantą, atpažįsta nehumaniškumo dėsningumus. Tai yra gėris prieš blogį, teisinga prieš neteisingą, tironija prieš laisvę. Tai nėra tik Ukrainos karas. Šiandien Ukraina kaunasi dėl pasaulio sielos. Kol mes kalbamės, jie kovoja su blogio jėgomis. Mes jau liudijome, ką blogio jėgos yra padariusios ir gali padaryti – nesvarbu, kokioje šalyje, kokios rasės. Dabar blogis grasina vienos šalies suverenitetui ir visų kitų neliečiamybei. Kokių dar tragedijų prireiks, kad sustabdytume šią agresiją? Neapykanta neturi spalvos, nepripažįsta ištikimybės, godumas netarnauja niekam, tik sau pačiam. Tik jūs, žmonės, galite užkirsti kelią trečiajam pasauliniam karui. Turime priešintis neapykantai ir nužudyti ją anksčiau, nei ji pražudys mus. Tikiu žmonių galia. Visų žmonių. Mes galime tai sustabdyti. Dabar.“ 

Ar šis kreipimasis taps ta galia, kuri pajudins istorijos svirtį ir lems žmonių susitelkimą gėrio pusėje? Žinoma, taip. Kai kalba vienas gražiausių balsų šioje Žemėje – jis privalo būti išgirstas, ir pasaulis deda pastangas, kad sustabdytų vykstančią katastrofą. Muzika dar neišgelbėjo pasaulio. Bet neabejotinai būtų jau seniai žlugęs, jei liktų be jos ir šviesulių, kurie skleidžia grožį ir seka moralinio kompaso rodykle. 

Paspaudę nuorodą paklausykite S. Vonderio atliekamos dainos „These Three Words“ (liet. „Šie trys žodžiai“). 

 

Nuotrauka: S. Vonderis 

Styvio Vonderio portretas. Vyresnio amžiaus afroamerikietis vyras nuotraukoje matomas nuo krūtinės iki viršugalvio, šiek tiek pasisukęs dešiniuoju profiliu. Jo šukuosena – daugybė ilgų tamsių kruopščiai smulkiai supintų kasyčių, tvarkingai surištų nugaros pusėje. Vyras užsiauginęs trumpus ūsus, užsidėjęs akinius tamsiais stiklais, šiek tiek pravėręs lūpas, atrodo ramus ir santūrus. Vyras vilki tamsius marškinius ir švarką. 


[Komentarai] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]

 

Spaudos, radio ir televizijos rėmimo fondas remia rubriką