Specialisto komentaras

Autoriaus nuotraukaGiedrius Stoškus, Teisininkas, [email protected]

Svarbios naujienos apie išmokas


 

2021 m. gegužės 27 d. Seimas skubos tvarka priėmė Vienišo asmens išmokos įstatymą. Šiemet vienišų asmenų išmokoms numatyta skirti 15,3 mln. eurų, 2022 ir 2023 metais tam iš Lietuvos valstybės biudžeto prireiks skirti po 106 mln. eurų. Šios išmokos vienišų asmenų skurdo rizikos lygį turėtų sumažinti 7,4 procentiniais punktais. 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis, vienišo asmens išmoką nuo š. m. liepos 1 d. galės gauti apie 60 tūkst. gyventojų. 2022 m. išmokos gavėjų skaičius padidės iki maždaug 400 tūkst. gyventojų. 

 

Kas galės gauti išmoką 

Pagal aptariamą įstatymą vienišo asmens išmokos bus mokamos suaugusiesiems, nesantiems santuokoje (išsituokusiems ar niekad nesudariusiems santuokos) neįgaliesiems ir senatvės pensininkams. Našliams ir toliau bus mokamos našlių pensijos. Taigi vienišo asmens išmokos bus skiriamos bet kokio amžiaus suaugusiems nesusituokusiems neįgaliesiems. 

Nuo 2021 m. liepos 1 d. minėtos išmokos bus skiriamos šalpos pensijų ir šalpos kompensacijų gavėjams, t. y. tiems, kurie neturi reikiamo stažo socialinio draudimo pensijai skirti, taip pat tiems socialinio draudimo netekto darbingumo (neįgalumo) ir senatvės pensijų gavėjams, kuriems mokama pensijų priemoka. Šios priemokos mokamos tais atvejais, kai socialinio draudimo pensija yra mažesnė už minimalų vartojimo poreikių dydį, šiais metais – 260 Eur. Tokiems asmenims primokama iki 260 Eur trūkstama suma. 

Nuo 2022 m. sausio 1 d. vienišo asmens išmokos gavėjų ratas smarkiai išaugs. Ši išmoka bus skiriama ir nesusituokusiems socialinio draudimo netekto darbingumo (neįgalumo) bei senatvės pensijų gavėjams. Išmoka bus mokama neatsižvelgiant į tai, ar nesusituokę neįgalieji ir senatvės pensininkai gyvena vieni, ar su kitais asmenimis (vaikais, tėvais ir pan.). 

 

Vienišo asmens išmokos dydis 

Nuo 2021 m. liepos 1 d. vienišo asmens išmokos dydis bus 28, 63 Eur. Nuo 2022 m. sausio 1 d. ši išmoka bus padidinta iki 32 Eur. Ši išmoka nebus įtraukiama į asmens pajamas skiriant ir apskaičiuojant kompensaciją už būsto šildymą ir vandenį, kitokias kompensacijas, piniginę socialinę paramą, pensijų priemokas mažų pensijų gavėjams, apmokėjimą už socialines paslaugas. Išmoka galės būti mokama kartu su senatvės, netekto darbingumo (neįgalumo) ir našlaičių pensijomis. Išmoka negalės būti mokama kartu su našlių pensija. 

 

Kur ir kaip kreiptis dėl išmokos 

Dėl vienišo asmens išmokos reikia kreiptis į Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigą („Sodros“ teritorinį skyrių) ir pateikti užpildytą Fondo valdybos direktoriaus patvirtintos formos rašytinį prašymą. Gyventojai, kurie naudojasi elektronine bankininkyste ar kitokiomis elektroninio parašo paslaugomis, šį prašymą galės pateikti ir internetu, www.sodra.lt. Prašymą bus galima pateikti ir telefonu, „Sodros“ bendrojo informacinio centro telefono numeriu (8 5) 2500883 arba trumpuoju numeriu 1883. Tokiu atveju „Sodros“ darbuotojai turės įrašyti telefonu atliekamas asmens identifikavimo ir autentifikavimo procedūras ir prašymo turinį. 

Nuo 2021 m. liepos 1 d. iki 2021 m. spalio 31 d. socialinio draudimo fondo administravimo įstaigai pateikti prašymai turės būti išnagrinėti ir priimtas sprendimas dėl išmokos skyrimo ar neskyrimo ne vėliau kaip iki 2021 m. lapkričio 30 d. „Sodra“ vienišo asmens išmoką turės skirti nuo asmens teisės į vienišo asmens išmoką atsiradimo dienos ir kartu su paskirta vienišo asmens išmoka išmokėti apskaičiuotą vienišo asmens išmokos nepriemoką, jeigu ji susidarė. Po 2021 m. spalio 31 d. pateiktus prašymus „Sodra“ turės išnagrinėti ir sprendimą dėl išmokos skyrimo ar neskyrimo priimti ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo su visais išmokos skyrimui reikiamais dokumentais gavimo. 

Tikėkimės, kad vienišo asmens išmoka nesukels neįgaliųjų ir senatvės pensininkų skyrybų bumo. 

 

Nedarbo socialinio draudimo išmokos neįgaliesiems 

2021-05-27 LR Seimas vienbalsiai, už įstatymą balsuojant 124 Seimo nariams, priėmė Prezidento pasiūlytą Nedarbo socialinio draudimo įstatymo 13 str. pakeitimo įstatymą, kuris įsigalios 2021-07-01. Šiuo įstatymu nustatyta, kad neįgalieji socialinio draudimo pensijų, šalpos išmokų ir netekto darbingumo kompensacijų dėl nelaimingų atsitikimų darbe gavėjai kartu su minėtomis pensijomis ar kompensacijomis turi teisę gauti visą nedarbo socialinio draudimo išmoką, o ne tik šios išmokos dalį, viršijančią gaunamų pensijų ir išmokų sumą, kaip yra šiuo metu. 

Priimtu teisės aktu taip pat nustatyta, kad iki jo įsigaliojimo dienos paskirtos nedarbo socialinio draudimo išmokos, kurių mokėjimas tęsiamas arba kurias mokėti pradedama po šio įstatymo įsigaliojimo, neįgaliesiems, gaunantiems ir socialinio draudimo pensijas, šalpos išmokas, netekto darbingumo periodines kompensacijas, be atskiro jų gavėjų prašymo bus perskaičiuojamos iki 2021 m. rugpjūčio 1 d. Perskaičiuoto dydžio išmokos mokamos nuo įstatymo įsigaliojimo dienos. 

Priminsiu, kad teisę į nedarbo socialinio draudimo išmoką turi Užimtumo tarnyboje www.uzt.lt registruoti asmenys, kuriems suteiktas bedarbio statusas, iki įsiregistravimo Užimtumo tarnyboje turintys ne mažesnį kaip 12 mėnesių nedarbo draudimo stažą, sukauptą per paskutinius 30 mėnesių, jeigu Užimtumo tarnyba jiems nepasiūlė tinkamo darbo ar aktyvios darbo rinkos politikos priemonių. 

Aptariama išmoka mokama 9 mėnesius. Jos dydis priklauso nuo jos gavėjo turėto darbo užmokesčio ar kitų draudžiamųjų pajamų, tačiau išmoka kas 3 mėnesius yra mažinama. Nedarbo socialinio draudimo išmoka mokama ne rečiau kaip kartą per mėnesį už praeitą mėnesį. Ji pradedama mokėti nuo aštuntos po įsiregistravimo Užimtumo tarnyboje dienos, o bedarbiams, atleistiems iš darbo (tarnybos) dėl darbuotojo (tarnautojo) kaltės – praėjus 3 kalendoriniams mėnesiams nuo įsiregistravimo Užimtumo tarnyboje dienos. 

Taigi darbo netekusiems darbingo amžiaus neįgaliesiems verta registruotis Užimtumo tarnyboje. 


[Komentarai] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]