Redakcijos skiltis

 

 


 

Parašas po straipsniuŠiais metais minėsime Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos (LASS) 95-ąją sukaktį. Tuometė Lietuvos aklųjų sąjunga kūrėsi 1926-ųjų vasarą. Nueitas ilgas ir prasmingas kelias, o pastarieji trys dešimtmečiai iš tiesų buvo pokyčių metai. Per juos iš tarybinės organizacijos virtome nepriklausomos valstybės nevyriausybine organizacija ir dabar esame seniausia tokia organizacija Lietuvoje. Per tą laiką turėjome prie daug ko prisitaikyti. O štai kovą sukanka metai nuo pirmojo karantino paskelbimo pradžios: taigi beveik metus, kaip ir visi, gyvename kitaip. Ir tai, savaime suprantama, daro įtaką ir mūsų organizacijos darbams. Vis dėlto manau, kad su šiuo išbandymu mes tikrai gerai susitvarkėme, nes mūsų įstaigos ir įmonės dirba su padidintais saugumo reikalavimais, nors jose įdarbinta daug regėjimo negalią turinčių žmonių, kurių darbuose fizinis kontaktas yra labai svarbus. Socialines paslaugas teikiantys darbuotojai pradėjo daugiau dirbti individualiai su pagalbos reikalingais žmonėmis, kiti prisitaikė prie nuotolinio darbo. Savo organizacijoje mes neišvengėme susirgimų, tačiau sunkiausias laikotarpis, tikėkimės, jau praeityje. 

2018-aisiais suvažiavime priėmėme rezoliuciją dėl mūsų organizacijos atsinaujinimo. Todėl sistemingai šiuos pokyčius įgyvendiname. 2019 m. Taryba priėmė sprendimą dėl mūsų asociacijos struktūros pertvarkymo: dabar turime ne penkis regioninius centrus, o tris – Šiaurės rytų, Pietvakarių ir Vilkpėdės bendruomenės socialinių paslaugų centrą. Šis sprendimas nebuvo lengvas, bendruomenei reikėjo su juo susitaikyti, bet po šios pertvarkos prabėgus metams blogų atgarsių negirdime. Dėl neužtektino finansavimo matome, kad šis pokytis buvo reikalingas ir pasiteisinęs. 

Dar vienas pokytis yra susijęs su nacionaline programa. Nuo 2021-ųjų įgyvendinant neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymą turime patvirtintą 2021–2023 metų priemonių planą. Reikia pastebėti, kad jame absoliuti dauguma yra tęstinės priemonės, kurios buvo numatytos ankstesnėje programoje, pasikeitė tik teisinis reguliavimas. Dabar mūsų vykdomi projektai turi dvi dalis: bendruomeninių paslaugų programą (vykdomą mūsų centrų) ir asociacijų rėmimo programą, kurią vykdo LASS. Kaip ir minėjau, pasikeitė tik forma, kol kas finansavimas nesikeičia ir artimoje ateityje to pokyčio tikėtis nereikėtų. Vadinasi, rengdami projektus jau galime prognozuoti, kokią paramą gausime iš valstybės. Antra finansavimo dalis – kurią mes patys sugebame sugeneruoti iš mūsų, kaip asociacijos, nekilnojamojo turto gaunamų lėšų. Taigi yra du finansiniai šaltiniai, kurie mūsų įstaigai suteikia galimybę veikti kaip paslaugų teikėjams, įgyvendinant tiek bendruomeninių paslaugų, tiek asociacijų rėmimo programą, prisidedant prie šių programų įgyvendinimo savo idėjomis, iniciatyvomis, vykdant tuos projektus, kurie mums, kaip sąjungai, atrodo svarbūs ir reikalingi. 

Svarbu paminėti, kad jau visą dešimtmetį sąjungoje turime savo socialinių projektų rėmimo programą, vykdomą iš mūsų ūkinės veiklos sugeneruotų lėšų. Naujausi šios programos sprendimai – praeitais metais pradėta vykdyti poilsio rėmimo programa. Kadangi ji pasiteisino, planuojame tęsti ir šiais metais. Taip pat projektų rėmimo programoje numatyta papildoma eilutė – parama mūsų įstaigoms, kurios yra remiamos valstybės Užimtumo įstatymo pagrindu. Tokiu būdu norime skatinti įstaigas naudotis šia valstybės teikiama galimybe. Išnaudojant šią paramą neabejotinas lyderis yra Šiaurės rytų centras. Taip pat džiaugiamės, kad būtent su šia valstybės teikiama parama prie LASS respublikinio centro (LASS RC) prisijungė du jauni darbuotojai. Stengiamės kurti darbo vietas regėjimo negalią turintiems žmonėms atnaujindami ir praplėsdami savo organizacijos veiklą. 

Artimiausi mūsų darbai ir iniciatyvos buvo aptarti vasario mėnesį vykusiame LASS tarybos posėdyje. Šiais metais daug dėmesio skiriame komunikacijai, apie kurios svarbą mūsų organizacijoje kalbėta jau seniai. Numatyta daug pokyčių, bet svarbiausi iš jų jau pradėti – atnaujinama LASS interneto svetainė, pradėtas leisti LASS naujienlaiškis, pranešantis LASS darbuotojams ir nariams apie svarbiausias veiklas ir projektus. Išmokome dirbti nuotoliniu būdu – turime patirties „Zoom“ platformoje susijungiant 60–70 žmonių kartu, taip keičiantis informacija ir neprarandant ryšio vieniems su kitais. 

Prie įvykusių svarbių pokyčių norėčiau paminėti ir tai, kad jau dvejus metus sąjunga per VšĮ LASS RC leidžia LASS mėnesinį žurnalą „Mūsų žodis“, dėl kurio sulaukiame daug teigiamų atsiliepimų. Prie šios leidybos per asociacijų rėmimo programą prisideda ir valstybė. Po to, kai perėmėme spausdinimą iš VšĮ „Brailio spauda“, atnaujinome ir savo techninę bazę. 

Vasario 3 d. įvykusiame Tarybos posėdyje taip pat nuspręsta šiais metais organizuoti du suvažiavimus. Pirmasis suvažiavimas, LASS tarybos sprendimu, bus rengiamas nuotolinės apklausos būdu, pasitvirtinant veiklos ataskaitas. Sprendimas labai svarbus vykdant valstybines programas, atsiskaitant su valstybinėmis institucijomis, tad čia teko prisitaikyti prie dabartinės pandeminės situacijos. Suvažiavimo data numatyta gegužės 19-ąją. 

Turime išsikėlę uždavinių ir antrajam suvažiavimui – peržiūrėti galiojančius LASS įstatus, kurie paskutinį kartą buvo keisti 2017 m. Reikia atnaujinti kai kuriuos punktus, nebesutampančius su asociacijų įstatymu. Be to, per šį laikotarpį pastebėta ir kitų pokyčių reikalaujančių įstatų punktų, todėl LASS tarybos posėdyje patvirtinta darbo grupė iki gegužės parengs įstatų projektus. Jei juos patvirtins LASS taryba, toliau įstatų projektai bus atiduodami svarstyti bendruomenei antrajame LASS suvažiavime. Be planuojamos įstatų redakcijos, šiame suvažiavime taip pat turėsime patvirtinti naują pirmininko pavaduotoją, vietoj praeitais metais vasarį atsistatydinusios Ramunės Balčikonienės. Dėl šių svarbių sprendimų priėmimo tikimės suvažiavimą surengti gyvai, kad visas procesas vyktų sklandžiau ir racionaliau. 

Tai artimiausios ateities planai. O dabar, ką tik pasitikus valstybės šventę ir artėjant gražiai mūsų organizacijos progai, noriu padėkoti visiems už bendrą darbą, kad neišsigandome tų sunkumų, su kuriais susidūrėme. Sveikinu su gražia švente ir linkiu mums visiems neprarasti stiprybės, girdėjimo, susiklausymo! Tikiuosi, kad mes, kaip organizacija, žinodami ir matydami savo veiklos pagrindines kryptis ir tikslus, galėsime tvirtai pasitikti 95-ąjį jubiliejų. 

 

Sigitas Armonas 

 

Sigito Armono portretas. Vidutinio amžiaus vyras vaizduojamas nuo liemens iki viršugalvio, šiek tiek veidą pasukęs kairiuoju profiliu. Jo plaukai trumpi, žili, vyras kiek praplikęs. Jo antakiai šiek tiek suraukti, burna praverta, vyras kažką sako. Jis užsidėjęs akinius plonais rėmeliais. Sigitas vilki tamsų atsegtą švarką, po kuriuo apsivilkęs baltus marškinius, ryši tamsių ir šviesių atspalvių dryžuotą kaklaraištį. Vyras pozuoja tamsiame fone, atrodo ramus ir susikaupęs. 


[Komentarai] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]