Specialisto komentaras

Autoriaus nuotraukaGiedrius Stoškus, teisininkas, [email protected]

Nauji dydžiai


 

Kaip beveik kiekvieniems metams, taip ir šiems, 2021-iesiems, Lietuvos Vyriausybė, Seimas ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerija patvirtino naujus socialinei apsaugai reikšmingus dydžius. Minimali mėnesio alga didėja nuo 607 iki 642 Eur, o minimalus valandinis atlygis – nuo 3,72 iki 3,93 Eur. Tai nustatyta dar 2020 m. spalio 14 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 1114 „Dėl 2021 metais taikomo minimaliojo darbo užmokesčio“. 

3 eurais padidintas minimalus vartojimo poreikių dydis, kuris 2021 m. didėja nuo 257 iki 260 Eur. Tai nustatyta 2020 m. gruodžio 7 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsakymu Nr. A1-1229 „Dėl 2021 metų minimalių vartojimo poreikių dydžio patvirtinimo“. Šis dydis yra bazinis apskaičiuojant kitus socialinei paramai reikšmingus dydžius, be to, į jį orientuojamasi skiriant pensijų priemokas mažas pensijas gaunantiems gyventojams bei išmokas dėl karantino savo verslo negalintiems vykdyti asmenims. 

Keletas naujų dydžių nustatyti 2020 m. gruodžio 30 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 1467. Šiuo nutarimu 1 euru (nuo 39 iki 40 Eur) padidintas bazinės socialinės išmokos dydis. Šis dydis taikomas apskaičiuojant išmokas vaikams ir juos prižiūrintiems asmenims, nėščiosioms, laidojimo pašalpas, paramą palaikams parvežti, kai kurias išmokas studentams ir kt. 

Nuo 140 iki 143 Eur didėja bazinė šalpos pensija. Šalpos pensijos skiriamos neįgaliesiems, neturintiems įstatymų reikalaujamo socialinio draudimo stažo ir dėl to negalintiems gauti socialinio draudimo netekto darbingumo pensijos. 

Taip pat trimis eurais (nuo 117 iki 120 Eur) padidintas tikslinių kompensacijų bazės dydis. Šios kompensacijos skiriamos neįgaliesiems, kuriems Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba yra nustačiusi nuolatinės slaugos arba nuolatinės priežiūros (pagalbos) specialųjį poreikį. 

Valstybės remiamų pajamų dydis taip pat didinamas trimis eurais, nuo 125 iki 128 Eur. Šis dydis aktualus apskaičiuojant socialines pašalpas, paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti, mokestį už socialines paslaugas. 

Socialinio draudimo pensijos didinamos vidutiniškai tiek, kiek auga šalies ekonomika ir gyventojų darbo užmokesčio fondas. 2020 m. gruodžio 23 d. priimto Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2021 metų rodiklių patvirtinimo įstatymo 6 str. padidino šiuos socialinio draudimo pensijų apskaičiavimui taikomus dydžius: našlių pensijos bazinį dydį – nuo 26,13 iki 28,63 Eur; bazinės pensijos dydį – nuo 180,95 iki 198,29 Eur; pensijų apskaitos vieneto vertės dydį – nuo 3,81 iki 4,17 Eur. Taip pat nustatytas pensijų indeksavimo koeficientas – 1,0958. 

Dėl minėtų dydžių padidinimo socialinio draudimo pensijos didės vidutiniškai 38 Eur, t. y. 9,58 proc. Vidutinė socialinio draudimo pensija 2021 m. pasieks 415 Eur, 2020 metais ji buvo 377 Eur. Kiekvieno gavėjo pensija ir jos augimas bus individualus, nes jis priklauso nuo asmens įgyto stažo ir pensijos apskaitos vienetų skaičiaus. Socialinio draudimo pensijų gavėjai padidintas pensijas gaus jau sausio mėnesį, o šalpos pensijų ir tikslinių kompensacijų padidinimo reikės palaukti iki vasario, nes jos mokamos už praeitą mėnesį. 

Žinotina ir tai, kad 2020 metais dirbusiems socialinio draudimo pensijų gavėjams ne vėliau kaip 2021 m. liepos mėnesį pensijos bus atnaujintos pagal 2020 metais naujai įgytą socialinio draudimo stažą ir pensijų apskaitos vienetus. Naujo dydžio pensijos bus pradėtos mokėti ne vėliau kaip liepos mėnesį, o už mėnesius nuo sausio iki pensijos atnaujinimo mėnesio bus išmokėta nepriemoka. Specialaus prašymo pensijai atnaujinti „Sodrai“ teikti nereikia, tai daroma automatiškai visiems 2020 m. dirbusiems socialinio draudimo pensijų gavėjams. 

Lietuvoje iš viso yra apie 615 tūkst. senatvės pensininkų, apie 5 tūkst. išankstinių senatvės pensijų gavėjų, apie 160 tūkst. netekto darbingumo pensijų gavėjų, apie 30 tūkst. našlaičių pensijų gavėjų. Per 2020 metus naujai paskirta apie 20 tūkst. senatvės pensijų, 6 tūkst. netekto darbingumo pensijų, apie 11 tūkst. našlių ir našlaičių pensijų, beveik 1,5 tūkst. išankstinių senatvės pensijų. 

Nežymiai didinamos ir valstybinės pensijos. 2020 m. gruodžio 22 d. priimto 2021 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 7 str. valstybinių pensijų bazę padidino nuo 58 iki 58,70 Eur. Ir nustatė 2021 metų valstybinių pensijų indeksavimo koeficientą 1,012. Dėl to 1,2 proc. padidės nukentėjusių asmenų, pirmojo ir antrojo laipsnių, taip pat buvusių pareigūnų ir karių valstybinės pensijos. 

Darbo užmokesčio apmokestinimas neįgaliesiems nesikeičia. Neapmokestinamų pajamų dydis (NPD) ir toliau lieka: 

* 645 Eur neįgaliesiems, kuriems nustatytas 0–25 proc. darbingumo lygis, arba senatvės pensijos amžių sukakusiems neįgaliesiems, kuriems nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis, arba neįgaliems vaikams, kuriems nustatytas sunkus neįgalumo lygis; 

* 600 Eur neįgaliesiems, kuriems nustatytas 30–55 proc. darbingumo lygis, arba senatvės pensijos amžių sukakusiems neįgaliesiems, kuriems nustatytas vidutinių ar nedidelių specialiųjų poreikių lygis, arba neįgaliems vaikams, kuriems nustatytas vidutinis ar lengvas neįgalumo lygis. 

Negalios neturintiems asmenims, uždirbantiems ne daugiau kaip minimalią mėnesio algą, NPD didinamas nuo 350 iki 400 Eur per mėnesį. Negalios neturinčio gyventojo darbo užmokesčiui didėjant, jam taikytinas mėnesio NPD mažinimas pagal specialią formulę. Priminsiu, kad 20 proc. mokesčio tarifu apmokestinama tik ta darbo užmokesčio dalis, kuri viršija mėnesio NPD. Žinotina ir tai, kad be gyventojų pajamų mokesčio iš darbo užmokesčio dar atskaitoma 19,5 proc. valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokos ir joms jau jokie mėnesio NPD netaikomi. Taigi, skirtingai nuo gyventojų pajamų mokesčio, šios įmokos išskaičiuojamos iš viso darbo užmokesčio. 


[Komentarai] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]