Specialisto komentaras

Daiva Zabarauskienė, SADM Tikslinės pagalbos grupės vedėja

Dar kartą apie specialiųjų poreikių nustatymą

 

Jūsų klausimų laukiame redakcijos elektroninio pašto adresu [email protected] arba telefonu (8 652) 17558. 

 

Klausimas. 

„Esu neregys. Dėl regėjimo negalios iki pensijos turėjau netekto darbingumo pažymėjimą su 25 proc. darbingumo nustatymu, taigi man buvo nustatyti I lygio specialieji priežiūros poreikiai. Po 2019 m. sausio 1 d. suėjus pensiniam amžiui teko iš naujo kreiptis į NDNT dėl specialiųjų poreikių nustatymo, bet man buvo priskirti vidutinio lygio specialieji poreikiai, vadinasi, negalėsiu naudotis ankstesnėmis transporto lengvatomis, tiek sau, tiek lydinčiam asmeniui ir pan. 

Turėdami panašias negalias tarpusavyje susižinome, kad galutinis NDNT sprendimas labai priklauso nuo konkretaus atsakymus vertinančio žmogaus. Tačiau juk kai kurių negalių atveju sveikatos situacija nepasikeičia į gera. Kodėl taip skiriasi specialiųjų poreikių nustatymo kriterijai – iki 2019 m. ir ankstesni? Pranas.“ 

 

Atsakymas. 

„Nuo 2019 m. sausio 1 d. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – NDNT) asmenims, sulaukusiems senatvės pensijos amžiaus, (toliau – asmenys) priėmusi sprendimą dėl specialiųjų poreikių nustatymo, kartu priima sprendimą dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo. NDNT teritorinis skyrius, priėmęs sprendimą dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo priėmimo dienos raštu informuoja asmenį apie priimtą sprendimą, išrašo ir išduoda (išsiunčia) neįgaliojo pažymėjimą. 

Gali būti nustatyti trys specialiųjų poreikių lygiai: 

1) didelių specialiųjų poreikių lygis – nustatomas asmenims, kuriems nustatytas pirmojo ar antrojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis; 

2) vidutinių specialiųjų poreikių lygis – nustatomas asmenims, kuriems nustatytas pirmojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis; 

3) nedidelių specialiųjų poreikių lygis – nustatomas asmenims, kuriems nustatytas antrojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis. 

NDNT teritorinis skyrius, kai asmeniui nustatomi specialieji poreikiai, raštu kreipiasi į savivaldybės, kurioje asmuo gyvena, administracijos paskirtą darbuotoją (toliau – savivaldybės darbuotojas) dėl Asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti įvertinimo klausimyno (toliau – klausimynas) užpildymo. Socialinis darbuotojas klausimyną pildo pokalbio su asmeniu metu. Jei savivaldybės darbuotojo užpildytame klausimyne pateikta informacija prieštarauja informacijai, pateiktai siuntime į NDNT teritorinį skyrių, savivaldybės darbuotojas klausimyną pildo iš naujo, dalyvaujant asmeniui ir NDNT teritorinio skyriaus atstovams. Tokiu atveju ankstesnis užpildytas klausimynas netenka galios. 

Pažymėtina, kad asmeniui, kuriam iki senatvės pensijos amžiaus buvo nustatytas darbingumo lygis, nustatomas neterminuotas specialiųjų poreikių lygis: esant 0–30 proc. darbingumo lygiui, nustatomas didelių specialiųjų poreikių lygis; esant 35–55 proc. darbingumo lygiui, nustatomas vidutinių specialiųjų poreikių lygis. Kai toks asmuo kreipiasi dėl specialiųjų poreikių nustatymo, jam specialiųjų poreikių lygis pakartotinai nenustatomas, išskyrus atvejus, kai nustatant specialiuosius poreikius gali būti nustatytas didesnis specialiųjų poreikių lygis. Nustačius didesnį specialiųjų poreikių lygį, jo terminas nustatomas vadovaujantis Aprašo 5 punkto nuostatomis (t. y. specialiųjų poreikių lygis nustatomas Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 201 straipsnio 7 dalyje nustatytais terminais).“ 


[Komentarai] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]