Teisininko komentaras

Autoriaus nuotraukaGiedrius Stoškus, teisininkas, [email protected]

Dešimties procentų kompensacija

 

2020 m. sausio 1 d. įsigaliojo 2019 m. gruodžio 19 d. Seimo priimtas LR Valstybinių socialinio draudimo našlių ir našlaičių, maitintojo netekimo, ištarnauto laiko, valstybinių pensijų, kompensacijų už ypatingas darbo sąlygas, rentų, kompensacinių išmokų, šalpos, slaugos ir priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinių kompensacijų dalinio kompensavimo įstatymas Nr. XIII-2719. 

Įstatymas numato 10 proc. kompensuoti ekonominės krizės metu LR Socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinuoju įstatymu 2010–2013 m. mažintas šias išmokas: valstybinio socialinio draudimo našlių ir našlaičių pensijas, maitintojo netekimo pensijas, ištarnauto laiko pensijas, kompensacijas už ypatingas darbo sąlygas, nukentėjusiųjų asmenų valstybines pensijas, nukentėjusiųjų asmenų valstybines našlių ir našlaičių pensijas, pirmojo ir antrojo laipsnių valstybines pensijas bei valstybines našlių ir našlaičių pensijas, mokslininkų valstybines pensijas, pareigūnų ir karių valstybines pensijas, pareigūnų ir karių valstybines našlių ir našlaičių pensijas, kompensacines išmokas, šalpos kompensacijas, nuolatinės slaugos ir nuolatinės priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslines kompensacijas, sportininkų rentas, Prezidento rentą, signatarų rentas, teisėjų valstybines pensijas. 

Taigi bus kompensuojama 10 proc. skirtumo tarp to, kas būtų mokėta, jei minėtų išmokų mažinimo ekonominės krizės metu nebūtų buvę. Pvz., nuolatinės priežiūros (pagalbos) ir nuolatinės slaugos išlaidų tikslinės kompensacijos per metus 2010–2013 m. buvo sumažintos 15 proc. Neįgalieji, kuriems buvo nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis ir prieš sumažinimą gaudavo 360 Lt (104,26 Eur) dydžio nuolatinės priežiūros (pagalbos) tikslines kompensacijas, po to 4 metus gavo 306 Lt (88,62 Eur) dydžio nuolatinės priežiūros (pagalbos) tikslines kompensacijas. Taigi kas mėnesį gaudavo 54 Lt (15,64 Eur) mažesnes kompensacijas, o per visą mažinimo laikotarpį, 48 mėn., gavo 2592 Lt (750,69 Eur) mažiau, nei būtų gavę, jei jokio mažinimo nebūtų buvę. Todėl jiems bus išmokama 10 proc. nuo 750,69 Eur, t. y. 75,07 Eur dydžio kompensacija. 

Neįgalieji, kuriems buvo nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis ir prieš sumažinimą gaudavo 180 Lt (52,13 Eur) dydžio nuolatinės priežiūros (pagalbos) tikslines kompensacijas, po to 4 metus gavo 153 Lt (44,31 Eur) dydžio nuolatinės priežiūros (pagalbos) tikslines kompensacijas. Taigi kas mėnesį gaudavo 27 Lt (7,82 Eur) mažesnes kompensacijas, o per visą mažinimo laikotarpį, 48 mėn., gavo 1296 Lt (375,35 Eur) mažiau, nei būtų gavę, jei jokio mažinimo nebūtų buvę. Todėl jiems bus išmokama 10 proc. nuo 375,35 Eur, t. y. 37,53 Eur dydžio kompensacija. 

Pačios sunkiausios negalios neįgalieji, kuriems buvo nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis ir prieš sumažinimą gaudavo 900 Lt (260,66 Eur) dydžio nuolatinės slaugos tikslines kompensacijas, po to 4 metus gavo 765 Lt (221,56 Eur) dydžio nuolatinės priežiūros (pagalbos) tikslines kompensacijas. Taigi kas mėnesį gaudavo 135 Lt (39,1 Eur) mažesnes kompensacijas, o per visą mažinimo laikotarpį, 48 mėn., gavo 6480 Lt (1876,74 Eur) mažiau, nei būtų gavę, jei jokio mažinimo nebūtų buvę. Todėl jiems bus išmokama 10 proc. nuo 1876,74 Eur, t. y. 187,67 Eur dydžio kompensacija. 

Kompensacijos be atskiro prašymo bus išmokėtos šių metų rugpjūčio mėnesį. Prašymus „Sodrai“ ar kitoms išmokas administruojančioms įstaigoms reikės pateikti ne vėliau kaip iki 2020-10-31 tik tokiais atvejais: 

1. Kai išmoka yra nebemokama, pvz., dėl neįgalumo termino pasibaigimo, ir išmoką administruojanti įstaiga šiam asmeniui nemoka jokios kitos išmokos. 

2. Kai išmoką gavęs asmuo mirė po 2020-01-01, ir kompensaciją nori gauti jo turto paveldėtojai. Šiuo atveju prie prašymo reikia pridėti notaro išduotą paveldėjimo teisės liudijimą. 

Abiem minėtais atvejais kompensacija turės būti išmokama iki 2020-12-31. 


[Komentarai] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]