Specialisto komentaras

Autoriaus nuotraukaGiedrius Stoškus, Teisininkas, [email protected]

Nauji dydžiai

 

Kaip beveik kasmet nuo 2020-01-01 LR Vyriausybė ir Seimas nustatė keletą naujų dydžių, aktualių apskaičiuojant socialines išmokas ir mokesčius nuo darbo užmokesčio. Daugiausia jų nustatyta 2019 m. lapkričio 27 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 1187.

  • Vienu euru, nuo 38 iki 39 Eur, padidinta bazinė socialinė išmoka (BSI). Šis dydis taikomas apskaičiuojant išmokas vaikams ir juos prižiūrintiems asmenims, nėščiosioms, laidojimo pašalpas, paramą palaikams parvežti, kai kurias išmokas studentams. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis, minėtų rūšių socialinę paramą gauna apie 600 tūkst. žmonių.

  • 8 eurais, nuo 132 iki 140 Eur, didėja šalpos pensijų bazė. Šalpos pensijos mokamos neįgaliems vaikams, suaugusiems neįgaliesiems, neturintiems socialinio draudimo stažo netekto darbingumo pensijai ir senjorams, neturintiems reikiamo stažo socialinio draudimo senatvės pensijai. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis, šias pensijas gauna apie 60 tūkst. gyventojų.

  • 3 eurais, nuo 114 iki 117 Eur, didinama tikslinių kompensacijų bazė. Dėl to neįgalieji, kuriems nustatytas nuolatinės slaugos arba nuolatinės priežiūros (pagalbos) specialusis poreikis gaus didesnes nuolatinės slaugos ir nuolatinės priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslines kompensacijas. Minėtos kompensacijos yra papildomos išmokos, mokamos kartu su socialinio draudimo arba šalpos pensijomis. Tokias kompensacijas šalyje gauna apie 93 tūkst. gyventojų. Kadangi šalpos pensijos ir tikslinės kompensacijos mokamos už praeitą mėnesį, pirmą didesnę šalpos pensiją ar tikslinę kompensaciją neįgalieji gaus vasarį.

  • Valstybės remiamų pajamų dydis didinamas nuo 122 iki 125 Eur. Šis dydis aktualus apskaičiuojant socialines pašalpas, paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti, mokestį už socialines paslaugas. Tai reiškia, kad su valstybės remiamų pajamų dydžiu susijusias išmokas, socialinę paramą, kompensacijas ir socialines paslaugas papildomai gaus daugiau nei 16 tūkst. žmonių. 

Visiems šiems pakeitimams įgyvendinti papildomai reikės maždaug 27,7 mln. eurų. Iš jų bazinei socialinei išmokai didinti – 12,3 mln. eurų valstybės biudžeto lėšų, šalpos pensijų bazei didinti – 7,9 mln. eurų valstybės biudžeto lėšų, tikslinių kompensacijų bazei didinti – 4,9 mln. eurų valstybės biudžeto lėšų, o valstybės remiamų pajamų dydžiui didinti – 0,3 mln. eurų valstybės biudžeto ir 2,3 mln. eurų savivaldybių biudžetų lėšų. 

Valstybinių pensijų bazės dydis lieka nepakitęs, jis ir toliau bus 58 Eur. 

2019 m. liepos 3 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 669 nustatytas minimalios mėnesio algos (MMA) dydis. Jis didinamas nuo 555 iki 607 Eur, o minimalus valandinis atlygis didinamas nuo 3,39 iki 3,72 Eur. 

Nuo 2020-01-01 įsigaliojusi LR Gyventojų pajamų mokesčio 20 str. redakcija nustatė, kad apskaičiuojant gyventojų pajamų mokestį taikomi tokie mėnesio neapmokestinamų pajamų dydžiai (toliau NPD):

  •  Neįgaliesiems, kuriems nustatytas ne didesnis kaip 25 proc. darbingumo lygis arba sunkus neįgalumo lygis ar didelių specialiųjų poreikių lygis – 645 Eur.

  • Neįgaliesiems, kuriems nustatytas nuo 30 iki 55 proc. darbingumo lygis arba lengvas ar vidutinis neįgalumo lygis, arba vidutinis ar nedidelis specialiųjų poreikių lygis – 600 Eur. 

Neįgaliesiems nustatyti NPD nepriklauso nuo jų gaunamų pajamų dydžio. Negalios neturintiems gyventojams, kurių mėnesio darbo užmokestis yra ne didesnis kaip viena minimali mėnesinė 

alga, taikomas NPD yra 350 Eur. Negalios neturinčio gyventojo darbo užmokesčiui didėjant, jam taikytinas mėnesio NPD mažinamas pagal specialią formulę. Pernai visi išvardintieji NPD buvo šimtu eurų mažesni. 

Reikia priminti, kad 20 proc. mokesčio tarifu apmokestinama tik ta darbo užmokesčio dalis, kuri viršija mėnesio NPD. 

Žinotina ir tai, kad be gyventojų pajamų mokesčio iš darbo užmokesčio dar atskaitoma 19,5 proc. valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokos ir joms jau jokie mėnesio NPD netaikomi. Taigi, skirtingai nuo gyventojų pajamų mokesčio, šios įmokos išskaičiuojamos iš viso darbo užmokesčio. 

Socialinio draudimo senatvės ir netekto darbingumo pensijas nuo 2020-01-01 planuojama didinti 8,11 proc., t. y. turintiems būtinąjį socialinio draudimo stažą vidutiniškai 33,5 Eur. 

Lietuvoje iš viso yra apie 615 tūkst. senatvės ir 172 tūkst. netekto darbingumo socialinio draudimo pensijas gaunančių asmenų. 

Kitąmet didės ir priemokos iš valstybės biudžeto mažiausių pensijų gavėjams, sukaupusiems minimalų ir ilgesnį pensijų socialinio draudimo stažą. Kitaip tariant, priemokos priklauso žmonėms, kurie socialinio draudimo įmokas mokėjo mažiausiai 15 metų bent nuo minimalios algos per mėnesį. Konkreti priemoka asmeniui priklausys nuo įgyto socialinio draudimo stažo, o būtinąjį stažą įgijusiam pensininkui bendra visų gaunamų pensijų suma negalės būti mažesnė nei 257 eurai per mėnesį. Priemokas prie pensijų gauna apie 72 tūkst. asmenų. 

257 eurai – tai 2020 m. minimalių vartojimo poreikių dydis (MVPD patvirtintas 2019 m. lapkričio 4 d. LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-661 „Dėl 2020 metų minimalių vartojimo poreikių dydžio patvirtinimo“). Šis dydis apskaičiuojamas vadovaujantis minimalaus maisto produktų rinkinio struktūra, vidutinėmis mėnesio mažmeninėmis maisto prekių kainomis, metinės infliacijos ateinančių metų prognoze ir namų ūkių biudžetų tyrimo duomenimis. 


[Komentarai] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]