Teisininko komentaras

Autoriaus nuotraukaGiedrius Stoškus, teisininkas, [email protected]

Pradeda veikti Šeimos kortelė

 

Jūsų klausimų laukiame redakcijos elektroninio pašto adresu [email protected] arba telefonu (8 652) 17558. 

 

Šių metų liepos 1 d. įsigaliojo dar 2018-06-30 priimtas Šeimos kortelės įstatymas, įstatymo Nr. XIII-1406. Įgyvendindamas šį įstatymą LR Socialinės apsaugos ir darbo ministras 2019-05-21 įsakymu Nr. A1-286 patvirtino Šeimos kortelės programą, o 2019-07-03 įsakymu Nr. A1-380 - Šeimos kortelės išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašą. 

Pagal minėtus teisės aktus Šeimos kortelės išduodamos šeimoms, auginančioms ar globojančioms 3 ir daugiau nepilnamečių vaikų, o, jeigu jie mokosi profesinėje mokykloje ar studijuoja aukštojoje mokykloje pirmai profesinei kvalifikacijai - iki 24 m. amžiaus. 

Šeimos kortelė taip pat išduodama šeimoms, auginančioms ar globojančioms bent vieną neįgalų vaiką, nepriklausomai nuo to, ar šis vaikas yra nepilnametis, ar jau suaugęs. Reikalaujama tik, kad jis gyventų kartu su tėvais ar globėjais. Įstatymas numato, kad bus sukurta ir mobiliesiems telefonams skirta šeimos kortelės programa. 

Kol kas nėra tiksliai žinoma, kokių lengvatų, privilegijų ar nuolaidų suteiks Šeimos kortelės turėjimas, tačiau prognozuojama, kad jų bus tiek viešajame, tiek ir privačiajame sektoriuose, tiek prekėms, tiek paslaugoms, tiek ir renginiams. 

Dėl Šeimos kortelės išdavimo prašymą reikia pateikti internetu, svetainėje www.spis.lt, arba atvykus į Socialinių paslaugų priežiūros departamentą adresu A. Vivulskio g. 5 (Vilnius) ar prašymą siunčiant paštu. Kol kas nėra galimybės prašymo pateikti internetu šeimoms, kurios prižiūri, slaugo ar globoja pilnametį neįgalų vaiką, todėl joms norint pateikti prašymą teks atvykti į Socialinių paslaugų priežiūros departamentą arba prašymą siųsti paštu. Prie prašymo reikia pridėti paso arba tapatybės kortelės kopijas, o jei prašoma Šeimos kortelės, kai šeimoje auginamas, globojamas neįgalus vaikas - ir jo neįgalumo pažymėjimo kopiją. 

Informacija apie Šeimos korteles teikiama telefono numeriu (8 706) 68271 arba elektroniniu paštu [email protected]


[Komentarai] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]