Teisininko komentaras

Autoriaus nuotraukaGiedrius Stoškus, teisininkas, [email protected]

Subsidijos būstui įsigyti

 

Jūsų klausimų laukiame redakcijos elektroninio pašto adresu [email protected] arba telefonu (8 652) 17558. 

 

Klausimas. 

"Teko skaityti, kad Vyriausybė pritarė siūlymams suteikti subsidijas pirmą būstą regionuose perkančioms ar statyti norinčioms jaunoms šeimoms. Koks šios galimos paramos santykis su dabartine parama neįgaliesiems būstui įsigyti, tai yra, ar galiu pasinaudoti abiem paramos rūšimis iš karto? Turiu 30 proc. regos negalią, esu iki 35 metų amžiaus. Tadas" 

 

Atsakymas. 

"Šiuo metu valstybės pagalbą gyventojams apsirūpinant gyvenamosiomis patalpomis reglamentuoja 2 įstatymai: tai jau seniai galiojantis LR Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas ir 2018-09-01 įsigaliojęs LR Finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymas. Įstatymai nustato skirtingus valstybės pagalbos teikimo pagrindus ir dydžius. Pirmasis įstatymas nustato galimybę teikti paramą gyventojams, kurių pajamos ir turtas neviršija tam tikrų dydžių. Pavyzdžiui, neįgaliesiems ar neįgalų vaiką auginančioms šeimoms apmokama 20 proc. suteikto valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito. Antrasis įstatymas numato valstybės finansinę paskatą turinčioms vaikų jaunoms šeimoms, kurios įsigyja pirmąjį būstą ne penkiuose didžiuosiuose Lietuvos miestuose ir ne kurortuose. 

Perkant vieną būstą abiejų įstatymų nustatyta valstybės parama pasinaudoti negalima, tačiau nuo 2019-07-01 įsigaliojęs Finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymo 4 straipsnio 3 dalies pakeitimas leidžia kartu su finansine paskata pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms gauti ir savivaldybės ar pelno siekiančio juridinio asmens finansinę paramą. Tokiu atveju, bendra finansinės paskatos ir finansinės paramos dalis negali būti didesnė negu 50 procentų įsigyjamo būsto vertės. Išsamiau finansinės paramos teikimo tvarką ir sąlygas nustatyti turi savivaldybių tarybos ar pelno siekiančio juridinio asmens valdymo organai. 

Lieka atviras klausimas, ar savivaldybės norės savo biudžetų sąskaita teikti tokią finansinę paramą ir kiek jos bus pajėgios ją teikti." 


[Komentarai] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]