IŠ MŪSŲ KALENDORIAUS

Henrikas STUKAS

KOMPIUTERIŲ GURU


Šiemet Vitas Purlys būtų šventęs 60–ąjį savo gimtadienį. Jis buvo Lietuvos aklųjų ir silpnaregių kompiuterizacijos pradininkas, jos įgyvendintojas ir drauge strategas, pirmasis žmogus, mokęs jau suaugusius akluosius ir silpnaregius dirbti kompiuteriu. Visa tai jis darė dvidešimt metų. V. Purlys nuolat domėjosi ne tik neregiams pritaikytomis informacinėmis technologijomis, bet ir aklųjų mobilumo, įdarbinimo reikalais. Buvo šių sričių ekspertas, konsultantas. V. Purlys apie kompiuterinio raštingumo būtinybę prieš 25 metus sakė: "Ne taip seniai daugelis mūsų senelių nemokėjo nei padoriai skaityti, nei rašyti – ir tai neatrodė labai baisu. Atėjo laikas, kai nemokėti skaityti ir rašyti pasidarė paprasčiausiai nepatogu – neužsidirbsi duonai. Panašiai ir su kompiuteriais: ne už kalnų laikai, kai nemokančio su jais dirbti nepriims į jokią rimtesnę tarnybą" ("Mūsų žodis", 1993, Nr.1). 

V. Purlys gimė 1958 m. rugpjūčio 8 d. Šilutėje. 1964 m. tėvai su šeima persikėlė gyventi į Panevėžį. Ten jis pradėjo lankyti vidurinę mokyklą. Panevėžio IV vidurinėje mokykloje baigė septynias klases. Dėl silpstančio regėjimo 1972 m. tęsti mokslo atvyko į Kauno aklųjų internatinę mokyklą. 1975 metais, Vilniuje atidarius naują mokyklą, paskutinę klasę baigė joje. Vitas mokykloje muzikavo, sportavo. 

1976 m. rudenį įstojo į Vilniaus universitetą, studijavo matematiką. Po penkerių metų, baigęs studijas, pradėjo dirbti auklėtoju Vilniaus aklųjų ir silpnaregių internatinėje mokykloje. 1985 m. įstojo į Šiaulių pedagoginį institutą ir 1988 m. gavo tiflopedagogo diplomą. 

1990 m. rugpjūčio 9 d. V. Purlys paskiriamas Lietuvos Respublikos kultūros ir švietimo ministerijos ypatingųjų mokyklų skyriaus vyresniuoju specialistu. 1991 m. rudenį išvyko mokytis į Jungtines Amerikos Valstijas, Overbruko aklųjų mokyklą. Studijavo aklųjų ir silpnaregių paruošimą dirbti su kompiuterine technika, kartu įgijo aklųjų orientacijos ir mobilumo instruktoriaus įgūdžių. 

1992 m. rugpjūtį pradėjo dirbti Vilniaus aklųjų ir silpnaregių internatinėje mokykloje naujai įkurto kompiuterių technikos taikymo skyriaus vadovu. 

1994 m. V. Purliui suteikiama informatikos ir kompiuterių technikos mokytojo eksperto kvalifikacinė kategorija. Iki paskutiniųjų gyvenimo dienų V. Purlys dirbo mėgiamą darbą. Mokė kompiuterinio raštingumo ne tik moksleivius, bet ir suaugusius neregius. V. Purlys mirė 2011 metais. 

Pasitikdama V. Purlio jubiliejų Lietuvos aklųjų biblioteka parengė jam skirtą virtualią parodą. Savo prisiminimus jai atsiuntė V. Purlio kolega iš JAV Overbruko aklųjų mokyklos Larry Campbell. Jis rašo: "Vitas buvo žmogus, kupinas milžiniškos energijos, trykštantis užkrečiamu entuziazmu, įsitikinęs kompiuterinių technologijų galia sudaryti lygias galimybes ir kurti įtraukias bendruomenes. Nors Vitas paliko šį pasaulį pernelyg anksti, manau, būtų teisinga pasakyti, kad per savo trumpą gyvenimą jis padarė daugiau nei daugelis pajėgtų per du gyvenimus." 

 

MINĖTINOS SUKAKTYS 

Rugsėjo 1 d. sukanka 70 metų, kai gimė (1948) Birutė Žukauskienė (Domarkaitė), buvusi ilgametė LASS Akmenės rajono filialo pirmininkė. 

Rugsėjo 15 d. prieš 90 metų lenkų okupuotame Vilniuje pradėjo veikti (1928) aklųjų internatinė mokykla. Veikė iki 1940 m. rudens. 

Rugsėjo 17 d. sukanka 65 metai, kai gimė (1953) Alfreda Jocienė (Dabulskytė), pedagogė, edukacinių leidinių autorė. 

Rugsėjo 18 d. sukanka 90 metų, kai gimė (1928) Janina Pipirienė (Matiukaitė), vaikų poetė, pasakorė. Mirė 2015. 


[Komentarai] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]