NEREGIŲ LABUI

Prof. Vytautas GUDONIS

PSICHOSOCIALINĖS REABILITACIJOS KABINETAS


Šiauliečius neregius sieja sena draugystė su Šiaulių "Alka" LIONS klubu, globojančiu Šiaulių ir Tauragės regionų aklųjų bei Petro Avižonio regos centrus, Gruzdžių laikinuosius vaikų globos namus. Kasmet gruodžio mėnesį klubas organizuoja labdaros koncertą, jo metu surinktos lėšos skiriamos neregių ir silpnaregių reikmėms. Šiaulių "Alkos" LIONS klubas palaiko draugiškus ryšius su Hamburgo Groshansdorfo (Vokietija) LIONS klubu, su kuriuo sieja dar ir klubų-dvynių programa. Geriausias tokios programos pavyzdys - psichosocialinės reabilitacijos kabineto įkūrimas Šiaulių ir Tauragės regionų aklųjų centre.  

Keletą metų abiejuose klubuose šiam reikalui buvo renkamos lėšos. Kabinetas, kainavęs apie 15 tūkst. eurų, atvėrė duris šių metų gegužę. Dviejų kabinetų vietoje atsirado patalpa su modernia virtuvės įranga ir atnaujintos buitinės patalpos. Į šio kabineto atidarymą atvyko penki Vokietijos minėto LIONS klubo atstovai. Svečius pasitikome koridoriuje ir paprašėme užsidėti neperregimus akinius, tada įeiti į kabinetą ir prie didelio stalo susiradus kėdes atsisėsti. Ant stalo prieš svečius stovėjo lėkštelės su rieke duonos, gabalėliu sviesto, pjaustytu sūriu, dešra, agurku. Svečiai turėjo pasidaryti sumuštinius. Tokia netikėta kabineto atidarymo įžanga gerai nuteikė kabineto rėmėjus, o svarbiausia - jie suprato, kad netekęs regėjimo, žmogus visus socialinius įgūdžius vėl turi atnaujinti, tik šįsyk aklumo sąlygomis. 

Užsiėmimai naujajame kabinete. Linos Baniukaitytės nuotr.

Kai svečiai "atgavo" regėjimą, VšĮ Šiaulių ir Tauragės regionų aklųjų centro direktorius Alfonsas Navickis juos supažindino su centro veikla, projekto vykdytoja Lina Baniukaitytė - su turimomis naujausiomis tiflotechninėmis priemonėmis bei neregių galimybėmis naudotis kompiuterine įranga. Dabar du kartus per savaitę kabinete vyksta sveikos gyvensenos ir maisto gaminimo edukacinės valandos, į kurias noriai renkasi aklieji ir silpnaregiai, talkinami Šiaulių universiteto ir Šiaulių kolegijos savanorių studentų. Dėkojame Šiaulių "Alka" LIONS ir Hamburgo Groshansdorfo LIONS klubų nariams už geranoriškumą ir vertingą dovaną. 


[Komentarai] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]