RENGINIAI

Arvydas MARKEVIČIUS

ŠVENTOJI PASITIKO VASARIŠKAI


Kaip visada su džiaugsmu ir nerimu laukiau tradicinės Aklųjų maldos dienos. Juk apima džiaugsmas, kai artėja susitikimas su bendraminčiais, su tais, kuriuos norisi visada pamatyti ir išgirsti jų mielus balsus, kartu susikaupus pabūti dvasinėje bendrystėje ir padėkoti Aukščiausiajam už dar vieną nuostabią dieną. Šioks toks nerimo šiurpuliukas prabėga, kai pagalvoju apie žmones, šio didelio susibūrimo organizatorius: tiek daug įdėta širdies ir laiko - ar viskas pavyks? Ar atvyks kviestieji? Dabar, anot Tėvo Stanislovo, galima ir atsidūsėti: viskas su Dievo pagalba pavyko - ir sveikatos užteko, ir Šventosios bažnyčia buvo pilnutėlė, ir koncertas skambėjo įspūdingai, ir prie vaišių stalo kareiviškos košės pakako visiems. Mielų bičiulių išgirsti balsai vėl pradžiugino širdį. O išsiskiriant vėl klausimas - kur susitiksime kitąmet? 

Net truputį keista, kad taip ilgai ištvėrėme be Aklųjų maldos dienos prie jūros. Kita vertus, tai liudija: Lietuvoje dar daug vietų turime pamatyti ir aplankyti, geriau pažinti savo kraštą, gauti peno sielai ir kūnui. Labai pradžiugino pati Šventosios bažnyčia, skirta Šv. Mergelei Marijai - jūrų žvaigždei. Tiek daug erdvės ir šviesos! Ir suvirpa širdis, kai išgirsti mielo monsinjoro Juozapo Antanavičiaus sveikinimo žodį, tvirtą, skvarbų Lietuvos aklųjų dvasios vado vyskupo Jono Kaunecko pamokslą bei akis drėkinančią mielos kaunietės Onutės Matusevičiūtės giesmę. 

O kur dar nepavargstantis Juozas? Vos blyksteli ši mintis ir tvirta ranka jau tiesiasi pasisveikinti. Kita ranka kaip visada nelaisva - aišku, fotoaparatas. Tuoj pasigirsta ir aparato spragtelėjimas. 

Štai jau tiek žodžių, o svarbiausia mintis, neduodanti ramybės, dar nepasakyta. Štai ir vėl mintys nukrypsta į nuoširdų parapijos bažnyčios kleboną kunigą Vidmantą Gricių, Šventosios miestelio seniūnės Veronikos Skeberdytės moterišką kuklumą, sakralinių giesmių skambumą ir kareiviškos košės gardumą. Apima dėkingumo jausmas organizatoriams. Tokia nuostabi idėja jau tapo tradicija - atrodo, kad jai šimtas metų, iš tiesų - dvidešimt treji. 

Nuostabu, bendro likimo žmonių būryje gali suklupti ir pagarbinti Viešpatį, pasveikinti ir ištiesti ranką artimam, pasidžiaugti šia diena ir visu gyvenimu. 

Gerų žmonių darbai lieka ilgai. Šviesą skleidžia išleisti Prano Daunio "Raštai", monsinjoro balsu įskaityti maldos žodžiai, skulptoriaus Jono Gencevičiaus sukurta tvirtu žingsniu į šviesą žengiančio Prano Daunio skulptūra. O dėl Katalikiškojo Prano Daunio fondo veiklos, matyt, mes, panevėžiečiai, didžiausią patiriame poveikį: neregiai ir blogai matantys, nuo pat 1994 metų kiekvieną savaitę kviečiami į koplytėlę pabūti kartu. 

Šv. Mišias aukojo net trys dvasininkai.

O tą birželio trečią dieną Šventoji šurmuliavo taip, kaip būna vasarą, kurortinio sezono įkarštyje. Į Aklųjų maldos dieną susirinko daugiau kaip pusė tūkstančio maldininkų. Iš visur - didelių ir mažų miestų, gyvenviečių: Vilniaus, Kauno, Panevėžio, Šiaulių, Klaipėdos, Pakruojo, Kretingos, Šakių. Šv. Mišias aukojo net trys dvasininkai. Buvo kunigas, kuris mielai sutiko patarnauti tikintiesiems - klausė išpažinčių. Mišiose giedojo moterų vokalinis kolektyvas iš Kauno, vadovė - Ona Matusevičiūtė. Po mišių sveikinimo žodį tarė miestelio seniūnė Veronika Skeberdytė, o kraštotyrininkas, Šventosios gyventojas Mikelis Balčius pristatė nuostabų pajūrio regioną ir Šventosios miestą. Sakralinės muzikos valandėlę dovanojo "Vilkpėdės" ansamblis iš Vilniaus ir dainininkė Vaida Butautaitė. Renginio pabaigoje monsinjoras J. Antanavičius padėkojo šeimininkams už nuoširdų priėmimą, O. Matusevičiūtei ir jos vokaliniam ansambliui - už nuostabų giedojimą mišiose, muzikantams ir dainininkams - už gražų koncertą. Katalikiškojo Prano Daunio fondo tarybos vardu buvo įteikti padėkos raštai nuoširdžiai prisidėjusiems prie renginio organizavimo ir prasmingos tradicijos puoselėjimo. Po mišių ir koncerto visi buvo pakviesti pasivaišinti kareiviška koše ir arbata. Susirinkusius linksmino du kolektyvai: Šventosios seniūnijos liaudies ansamblis "Eldija" ir LASS Mažeikių rajono filialo liaudiškos muzikos kapela. Štai tokia šventė vyko Šventojoje. 


[Komentarai] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]