MUMS RAŠO

Bronius KONDRATAS

PADĖKA VISIEMS


2015 metų spalio 25 dieną švenčiau savo amžiaus 100-ąjį gimtadienį. Apie artėjantį mano gimtadienį pirmasis paskelbė Lietuvos aklųjų bibliotekos direktorės pavaduotojas tiflotyrai Juozas Valentukevičius. Iš čia ir sumanymas išleisti mano kūrybos rinktinę ir paskelbti Grigiškių visuomenei apie 100 metų bendruomenės narį. Grigiškių kultūros centro kultūrinės veiklos koordinatorės Marinos Bruzgulienės dėka ir rūpesčiu buvo paskelbta kultūros centre apie būsimą minėjimą ir knygos "Šimtmečio sodininkas" pristatymą. 

Esu labai dėkingas paminėtiems asmenims ir visiems, kurie mane sveikino: Grigiškių seniūnui Leonardui Klimovič, kuris perdavė Vilniaus mero Remigijaus Šimašiaus sveikinimą, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungai, Vilniaus ir Alytaus regionų aklųjų centro direktoriui Sigitui Bilevičiui, Vilniaus m. savivaldybės socialinės paramos centrui, Grigiškių kultūros centro darbuotojams, Rokiškio krašto literatams, kurių vardu pasveikino poetė Vida Papaurėlienė. Nuoširdžiai dėkoju visiems, sveikinusiems ir dalyvavusiems mano knygos pristatyme. 

 

Iš Dievo šaukimas į grožį, 

Į giesmę ir spektrą varsų, 

Kūrybos palaimintą žodį, 

Su juo - daugel metų esu. 

 

Visi mes tikėjom, Aukščiausias 

Vedžioja pakilusią kuriančio ranką 

Į žodį viltingą kūrybos pradžioj 

Ir kūrinio užsklandą šventą. 

 

Taip viskas arti dar, tik ranką ištiest, 

Dar gyvas jubiliejinis bruzdesys, 

Pats kaltas, o tarsi nutolęs jauties, 

Palėpėje savo mansardos esi. 

 

Kas tolsta, nutolsta, o tu pasilieki, 

Ir tavo veikla iš tyriausios širdies, 

Ir šitaip kasdieną į priekį eini, 

Ir Dievas palaimins, ir žmonės girdės. 


[Komentarai] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]