MUMS RAŠO

Kazys RAČKAUSKAS

HUMANITARINIO UŽMOJO SĖKMĖS GARANTAI


"Mūsų žodyje", kitoje žiniasklaidoje skaitome ir girdime įdomių pasakojimų apie regėjimo negalią turinčių žmonių kasdienybę, darbą, visuomeninę, kultūrinę ir sportinę saviraišką. Dažnai gėrimės ir stebimės jų valingumu, dvasios stiprybe, kūrybine išmone. Retsykiais į viešumą iškyla ir opūs jų sveikatos bei teisinio pobūdžio klausimai, skaudūs santykių su artimaisiais arba aplinka faktai. 

Visuomenė, atrodo, kartais dar paviršutiniškai suvokia šių jautrios sielos, ypač geraširdžių ir patiklių žmonių dvasinę būseną, kasdienius rūpesčius ir juos užklumpančius sunkumus. Norėtųsi ir praverstų daugiau žinoti, kaip realiai jais domisi, rūpinasi bei gina jų pažeistas teises gana gausios tikslinės valstybės ir visuomenės pajėgos, išlaikomos iš mokesčių mokėtojų pinigų. Gal mūsų spaudoje, radijo ir televizijos laidose apie tai dar mažokai iš esmės prabylama? 

Tokio nerimo mintys įžiebė ir subrandino vilnietės "Gimtinės" leidyklos, gyvuojančios nuo 1990 metų, nekomercinį užmojį išleisti žurnalisto, kultūros istoriko dr. Kazio Račkausko dokumentinių apybraižų knygą "Matanti širdimi". Viliamės, kad joje bus nuotraukomis, laiškais ir dokumentais iliustruoti pasakojimai apie Lietuvos miestuose ir rajonuose gyvenančių eilinių regėjimo neįgaliųjų kasdienybę, jų santykius su artimaisiais, valdžios ir visuomenės atstovais, apie šių dvasingų žmonių džiugias ir skaudžias akimirkas. Tokios knygos rengimą palaiko Lietuvos žurnalistų sąjungos vadovybė, globoja Tėviškės pažinimo paramos fondas, veikiantis nuo 1993 m., - jis kaupia tautos paveldui puoselėti ir humanitarinei literatūrai leisti reikalingas aukas. Jau nemažai išleista įdomių, vertingų knygų apie regėjimo neįgaliuosius, bet dauguma jų - apie išskirtines, visuomenėje žinomas asmenybes. 

Šiuo tikslu "Gimtinės" leidykla kviečia visus geros valios žmones į humanitarinę talką. Pirmiausia prašome regėjimo neįgaliųjų, galbūt padedant artimiesiems, parašyti kuo išsamiau ir konkrečiau apie save, apie savo ryškiausius malonius ir skaudžius išgyvenimus. Svarbu aiškiai prisistatyti, pavyzdžiui, kada, kur gimė, kaip augo, mokėsi, kaip komplikavosi regėjimas. Apibūdinti esminius savo gyvenimo įvykius reikia suprantamai ir kuo tiksliau, nieko neišgalvoti ir teisingai nusakyti savo dabartinę buities būklę, sveikatos ir dvasinio gyvenimo rūpesčius bei nuoskaudas, jų priežastis ir galimus sprendimus. Praverstų gauti visa tai patvirtinančių dokumentų kopijų, nuotraukų. Prašome vengti abstrakčių laiškų, prasimanymų, spėlionių, nesuklaidinkime leidyklos ir knygos autoriaus nepagrįstais nusiskundimais bei kaltinimais. 

Maloniai lauksime Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos (LASS), jos filialų ir organizacijų teisininkų bei kitų specialistų geranoriškos pagalbos, laiškų, patarimų, nuotraukų ir dokumentų apie įdomios biografijos savo narius. Siekiame drauge geranoriškai kuo labiau įsigilinti į šių jautrios sielos žmonių pasaulį, daug geriau pažinti labiausiai pažeidžiamus, tuos, kurie visiškai nemato, kai jiems nustatytas specialus nuolatinės slaugos poreikis, kaip jis realiai tenkinamas, kokių būna praktinių keblumų. 

Nekantriai lauksime regėjimo negalią turinčiųjų šeimos narių, artimųjų, kolegų, kaimynų, socialinių darbuotojų ir visuomeninių organizacijų bei savanorių objektyvių, principingų ir esminių pasakojimų, laiškų, pasiūlymų ir nuotraukų. Tik jūsų padedami galime geriau ir teisingiau sužinoti apie regėjimo negalią turinčių žmonių gyvenimą, kaip faktiškai jais rūpinasi Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos, medikai, savivaldybių socialinės paramos skyriai ir centrai, socialiniai darbuotojai, LASS bei kitos organizacijos. 

Jūsų išsamių ir konkrečių pasakojimų bei patarimų lauksime kuo greičiau, bet ne vėliau kaip iki 2016 m. rugsėjo 1 dienos. Prašome nurodyti ir pasakotojo vardą, pavardę, išsilavinimą, pareigas bei giminystę arba kitą santykį su neįgaliuoju, adresą, telefoną. Prie kiekvienos nuotraukos būtinas prierašas: kas, kada joje įamžinta, kas fotografavo. Tekstus pageidautina surinkti kompiuteriu, o jeigu rašysite ranka, pateikti gerai įskaitomus, ypač reikia aiškiai rašyti vardus, pavardes, gimimo ir kitas datas, vietovardžius, adresus ir telefoną. Siųsti el. paštu - [email protected] arba Lietuvos paštu: "Gimtinė", p. d. 267, LT-03102 Vilnius-9 (Tel. 869995904). 

Šios knygos leidybai reikia lėšų - honoraro nemokėsime nei knygos autoriui, nei talkininkams. Tuo tikslu kreipiamės į šalies verslininkus, politikus, Seimo, Vyriausybės ir savivaldybių narius, į neabejingus tautiečius ir išeivijos šviesuolius, taip pat į regėjimo negalią turinčiuosius, jų artimuosius, kaimynus ir bičiulius, LASS, įmones ir organizacijas prašydami lėšomis paremti knygos "Matanti širdimi" leidybą. Aukojamas lėšas prašome pervesti į Tėviškės pažinimo paramos fondo, kodas 192022366, sąsk. LT21 7044 0600 0114 4122 SEB bankas. Aukotojų įmonės, organizacijos ir pavardės, jeigu neprieštaraus patys geradariai, bus paskelbtos knygoje. 

Bene svarbiausia: jeigu kiekvienas iš jūsų tikrai norite, kad knyga "Matanti širdimi" atskleistų jums ir visai Lietuvai tikrą, be pagražinimų, be apgaulės šalies regėjimo neįgaliųjų dabarties gyvenimo panoramą, visi iš peties padirbėkime. Neatidėliodami talkinkime šiam humanitariniam žurnalistiniam tyrimui: pamąstykime, rašykime, pasakokime ir nedelsdami leidyklai siųskime. Taip pat būtinai suraskime aukotojų. Knyga neatsiras be rėmėjų pagalbos. "Gimtinės" leidykla ir autorius plušės be atlygio. Tačiau už knygos tekstų rinkimą, maketavimą, spaudos darbus ir medžiagas neišvengiamai reikės mokėti. Jeigu aukų pakaks, pasitarę su LASS, tiražo dalį padovanosime uoliausiems talkininkams. 


[Komentarai] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]