DĖMESIO!

 

SKELBIAMAS TARPTAUTINIS RAŠINIO (ESĖ) BRAILIO RAŠTU KONKURSAS


Europos aklųjų sąjunga (EAS) Onkyo firmos vardu skelbia Tarptautinį rašinio (esė) brailio raštu konkursą. Konkurso tikslas - skatinti brailio rašto, kaip pagrindinės aklųjų informacijos prieinamumo ir socialinio įtrauktumo priemonės, vartojimą. Šių metų konkursas siūlo įvairias temas. 

"Brailio rašto svarba neregio gyvenime" - čia turėtų būti išryškintas brailio rašto vaidmuo aklųjų ir silpnaregių politiniame, ekonominiame, kultūriniame, socialiniame bei šeimos gyvenime, pavyzdžiui, brailio raštas šiuolaikinių technologijų amžiuje, brailio rašto vartojimas įvairaus amžiaus žmonių grupėse, brailio raštas balsuojant. 

"Gyvenimas su brailio raštu" - skatinama mokytojus, vertėjus ir visus kitus brailio rašto vartotojus rašyti apie brailio rašto vaidmenį. 

"Juokingos istorijos apie brailio raštą"; 

"Brailio rašto ateitis"; 

"Brailio rašto privalumai ir trūkumai lyginant su reginčiųjų spauda". 

Galima neapsiriboti išvardintomis temomis - svarbios bei įdomios visos temos, susijusios su inovacijomis, brailio rašto vartojimu gyvenime. Organizatoriai siūlo būti kūrybiškiems ir pasakojant istoriją naudotis įvairiais formatais: poema, laišku, interviu ar kitokia. 

 

Dalyviai ir sąlygos 

Konkurse gali dalyvauti visi Europos šalių brailio rašto vartotojai, įskaitant ir reginčiuosius, vartojančius brailio raštą. Neribojamas dalyvių amžius bei pakartotinis dalyvavimas. Profesionalūs rašytojai, spausdinantys savo straipsnius viešai ir gaunantys už tai atlygį, konkurse dalyvauti negali. 

Kiekvienas dalyvis gali pateikti tik vieną rašinį brailio raštu. Negalima pakartotinai teikti anksčiau konkursui teiktų darbų. Teksto apimtis - ne daugiau 1000 žodžių nacionaline kalba (būtina nurodyti žodžių skaičių). Taip pat privaloma nurodyti autoriaus vardą, pavardę, amžių, adresą, šalį ir nacionalinės aklųjų organizacijos pavadinimą. Ši informacija pateikiama rašinio pradžioje prieš pavadinimą. 

 

Autorių teisės 

Esė autoriai visas autorines teises perduoda Europos aklųjų sąjungai (EAS), kuri gali skelbti rašinius savo nuožiūra. 

Konkurso laimėtojai privalės atsiųsti EAS savo nuotrauką bei suteikti teisę EAS ją redaguoti ir publikuoti spaudoje ar internete. 

 

Jei norite dalyvauti 

Lietuvos brailio rašto vartotojai, norintys dalyvauti konkurse, savo rašinį elektroniniu formatu arba brailio raštu turėtų pateikti Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungai (LASS) ne vėliau kaip iki gegužės 1 dienos. Kiekviena šalis konkursui pristato ne daugiau kaip penkis rašinius. Nacionalinė aklųjų organizacija (šiuo atveju - LASS) yra atsakinga už galutinę kūrinių atranką ir jų vertimą į anglų kalbą. 

LASS rašinių vertinimo komisijos atrinktus ir į anglų kalbą išverstus rašinius pateiks EAS sekretoriato konkurso atrankos komisijai. 

 

Prizinis fondas 

Pirmasis prizas (už geriausią rašinį) - 2000 JAV dolerių. 

Prizas už puikų rašinį jaunimo kategorijoje iki 25 metų amžiaus - 1000 JAV dolerių. 

Prizas už puikų rašinį senjorų kategorijoje - 1000 JAV dolerių. 

Du piniginiai prizai už gerą rašinį jaunimo kategorijoje - po 500 JAV dolerių. 

Du piniginiai prizai už gerą rašinį senjorų kategorijoje - po 500 JAV dolerių. 

 

Kūrinius siųskite adresu: 

Rašinio konkursui / VšĮ LASS respublikinis centras 

Labdarių g. 7/11, 

LT 01120, Vilnius 

ir elektroniniu paštu:

[email protected] 


[Komentarai] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]