NEREGYS IR VISUOMENĖ

Alvydas VALENTA

KO TIKIMĖS IR KĄ TURIME


Tiflopriemonė. Lūpa su šviesele(Tęsinys) 

Su Techninės pagalbos neįgaliesiems centro metodinio skyriaus vedėja Dovile Sabaliauskaite toliau kalbamės apie šių priemonių skyrimo, apmokėjimo tvarką ir kitus žmonėms aktualius ir žinotinus dalykus. Primename, kad savo laiškais, nuomonėmis šį pokalbį galite pratęsti ir jūs. 

- Priemones galima gauti ne tik jūsų centre, bet įsigyti patiems ir susigrąžinti už jas skiriamą kompensaciją. Kiek laiko žmogui reikėtų laukti tokios kompensacijos? 

- Kai žmogus įsigyja priemonę ir pateikia prašymą, kompensaciją gauna maždaug per mėnesį. Žmonės turėtų žinoti, kad reikalingą kalbančią priemonę jie gali įsigyti iš pasirinkto tiekėjo ne tik Lietuvoje, bet ir bet kurioje kitoje šalyje ar parsisiųsti internetu. Žinoma, reikalingi atitinkami įsigijimo dokumentai. Tokiems žmonėms taip pat išmokame nustatyto dydžio priemonės įsigijimo kompensaciją. Tėvai, ieškantys vaikams brailio rašto užrašymo įrenginių, juos dažnai įsigyja tiesiai iš užsienio tiekėjų. Žmonės, norintys patys įsigyti TPP, nėra priskirti konkrečiam tiekėjui. Vienintelė išimtis - programinė įranga. Centras yra sudaręs sutartis su konkrečiais tiekėjais, kad žmogui nereikėtų šios įrangos įsigyti už savo lėšas, o paskui laukti kompensacijos. Be to, įmonė yra įsipareigojusi šia įranga žmogų pamokyti naudotis. Kitaip sakant, įmonė, pristatanti specialią programinę įrangą, įsipareigoja nepalikti žmogaus su ja vieno ir visų problemų užkrauti tik ant jo galvos. 

- TPNC nuolat sulaukia priekaištų, kad priemonių reikia ilgai laukti, kad jų dažnai pritrūksta metų pradžioje arba pabaigoje, kai viena partija jau baigiasi, o naujas viešasis pirkimas dar neįvykęs. 

- Jeigu žmogus susidaro sąrašą ir laukia visų jam reikalingų priemonių, kad galėtų jas pasiimti vienu metu, tai gali užtrukti. Laukimo laikas skirtingas, tačiau žmogui visada pateikiame alternatyvą: visas kalbančias priemones žmogus gali įsigyti už savo lėšas ir gauti už jas kompensaciją. TPNC ieško būdų, kaip išspręsti logistikos problemą. Gali būti, kad pradėsime priemones siųsti per kurjerius. Yra priemonių, be kurių žmogus sunkiai gali išsiversti, pavyzdžiui, baltoji lazdelė. Tokias priemones jis turi gauti greitai. Metų pabaiga ir pradžia aprūpinimui priemonėmis neturi didesnės įtakos. Baltųjų lazdelių turėjome praėjusių metų pabaigoje, turime ir šių pradžioje. 2015 m. Lietuvoje TPP aprūpinti 2 tūkst. žmonių. Iš viso jiems išdalinta beveik 5 tūkst. TPP. 

- Baltoji lazdelė - kasdieninė aklųjų priemonė, kita vertus, ji jau lyg ir tam tikras jų ženklas ar simbolis. Neužsirašinėjau visų nusiskundimų, bet jų tikrai buvo - lazdelių pritrūkdavo - bent jau atskiruose TPNC skyriuose. Ar neįmanoma, kad bent jau šios priemonės turėtumėte pakankamai? 

- Pirmiausia norėčiau pastebėti, kad 2015 m. labai padaugėjo baltųjų lazdelių naudotojų. Kasmet mūsų skyriai pateikia informaciją apie poreikį, kiek vienų ar kitų priemonių reikėtų įsigyti. Daugelį metų baltųjų lazdelių reikėdavo apie šimto. Pastaruosius keletą metų lazdelių reikia vis daugiau. Tai yra gerai, nes padidėjęs lazdelių poreikis signalizuoja, kad žmonės drąsiau eina į visuomenę, tampa vis savarankiškesni. Kaip minėjau, lazdelių metų pradžioje turime, tačiau jos yra paklausios, todėl pavasarį ketiname vėl įsigyti. Jau dabar bendraujame su tiekėjais, kad nebūtų pertraukos ir žmonėms nereiktų laukti. Paprastai lazdeles tiekėjai pristato per dvi savaites. Negalima atmesti ir žmogiškojo faktoriaus: kažkurio TPNC padalinio darbuotojai kažko nepadarė, kažkuo iš anksto nepasirūpino - su savo darbuotojais taip pat dirbame. Čia norėčiau priminti tik porą skaičių: per praėjusius metus iš viso neįgaliesiems buvo išdalinta apie 34 tūkst. įvairių TPP, teritoriniuose TPNC skyriuose dirba apie 20 darbuotojų. Su savivaldybių įstaigų socialiniais darbuotojais visoje Lietuvoje turime gerą pusšimtį žmonių. Europos šalyse tokį skaičių žmonių aptarnauja ir paslaugas jiems teikia keli šimtai darbuotojų. 

- Esate minėjusi, kad šiuo metu rengiamas neįgaliųjų aprūpinimo TPP aprašo pakeitimas. Kada jis bus galutinai parengtas, kokių galime tikėtis naujovių? 

- Taip, rengiamas, turėtų būti parengtas šiais, o įsigalioti ateinančiais metais. Rengiant aprašą dalyvauja ir neįgaliųjų nevyriausybinės organizacijos, LASS taip pat yra pateikusi siūlymų. Keisis kriterijai skiriant didinimo priemones, ypač optoelektronines priemones. Su priemoka jas galės įsigyti didesnė regėjimo negalią turinčių žmonių grupė, atsiras specializuoti kompaktinių diskų grotuvai. Prie TPNC veikia ekspertų komisija. Ji nagrinėja, kokias priemones reikia įsigyti, koks yra jų poreikis, teikia siūlymų. Komisijoje dirba LASS atstovas Arvydas Juchna. Manau, kad laukia karšti ir įdomūs metai, kad 2016-aisiais galėsime savo klientams suteikti daugiau ir kokybiškesnių priemonių. 

- Aprūpinant regėjimo negalią turinčius žmones TPP, daug padeda LASS socialiniai darbuotojai, LASS filialų vadovai. Kai kada kyla klausimas, kas būtų, jeigu tų LASS darbuotojų ar filialų staiga neliktų? Kas padėtų žmonėms? 

- Tradicija bendradarbiauti su LASS, jos darbuotojais rajonuose nenukrito kaip iš dangaus. Ją inicijavo tiek pati LASS, tiek mūsų centras. Neįgaliųjų aprūpinimo TPP tvarkoje, patvirtintoje socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu, įrašyta, kad TPNC, aprūpindamas priemonėmis, bendradarbiauja su neįgaliųjų nevyriausybinėmis organizacijomis. Tai sugalvojo ne TPNC norėdamas kažkam permesti savo veiklą ar neišspręstas problemas. Kas būtų, jeigu neliktų LASS ar jos filialų rajonuose? Matyt, priemones siųstume žmogui į namus per kurjerių tarnybą. Tiktai tada iškiltų klausimas, kas žmogų išmokys ar bent parodys, kaip gauta priemone naudotis. Kai kurios priemonės nesudėtingos ir jokių ypatingų mokslų nereikia, bet yra ir sudėtingesnių. Pagaliau kokiam kaime gyvenančiam senukui be paaiškinimo gali būti sudėtinga pasinaudoti net kalbančiu termometru ar kalbančiu laikrodžiu. Tikėtis, kad tai kvalifikuotai darys savivaldybių socialiniai darbuotojai, kurių pagrindinė funkcija nėra žmonių aprūpinimas TPP, kažin ar būtų labai racionalu. Reikėtų rasti universalių specialistų, kurie išmanytų ir socialinį darbą, ir judėjimo, ir regos negalią kompensuojančias priemones, ir informacines technologijas, nes dalį priemonių sudaro kaip tik jos. Aišku viena: jeigu staiga LASS ir jos filialai kažkur išnyktų, žmonės be TPP neliktų, ieškotume būdų, kaip juos aprūpinti. Bet akivaizdu ir tai, kad žmonėms problemų, ypač išmokti naudotis TPP, padaugėtų. 

- Kokie artimiausi TPNC planai, kelerių metų veiklos vizija, jeigu tokią turite? 

- Šiuo metu TPNC vykdo Šiaurės Baltijos šalių remiamą mobilumo projektą, kurio tikslas - geriau susipažinti su kitų Baltijos šalių aprūpinimo TPP tvarka, jose veikiančiomis atitinkamomis tarnybomis. Turime du socialinius partnerius: analogišką TPNC Islandijoje, Reikjavike, ir Norvegijoje, Osle. Abi įstaigos valstybinės, veikiančios panašiu principu kaip ir mūsų centras. Abiejų įstaigų veikla, atsižvelgiant į valstybių įstatymus, tradicijas, šiek tiek skirtinga, bet yra ir daug bendrų bruožų. Vieną akivaizdų skirtumą galima matyti iš karto: tose šalyse žmonės laisvai supranta ir vartoja anglų kalbą, todėl nekyla klausimo, ar garsinti kalbančias priemones nacionaline kalba, ar palikti gamintojo įdiegtą kalbą. Nors abi šalys turtingos, pasiekusios gerą pragyvenimo lygį, reta priemonė kompensuojama visu šimtu procentų. Tiek Islandijoje, tiek ir Norvegijoje. Nėra labai griežtai apibrėžtos konkrečios priemonės, labiau koncentruojamasi į priemonių grupes. Verta didesnio dėmesio pati tose šalyse naudojama techninės pagalbos priemonės samprata. TPP yra ne tik konkreti priemonė - tai ir paslauga ją skiriant, žmogų išmokant ja naudotis. Jeigu žmogus nemato ar turi judėjimo negalią, dar nereiškia, kad gali įsigyti visas tai negaliai priklausančias priemones. Vertinamos jo galimybės, socialinis aktyvumas, gebėjimas išmokti konkrečia priemone naudotis ir kiti kriterijai. Dalyvauja komanda žmonių, sprendžiančių, ar žmogui ši priemonė reikalinga, ar galės ja naudotis. Kitaip sakant, paslaugą sudaro ne pats daikto atidavimas žmogui, bet, pirmiausia, jo poreikių įvertinimas, išmokymas ta priemone naudotis. Tai naujas požiūris, kurį savo darbe turime perimti ir mes. 

- Ačiū už pokalbį. 


[Komentarai] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]