IŠ MŪSŲ KALENDORIAUS

Henrikas STUKAS

POETINIO ŽODŽIO MEISTRAS


Vaclovas Areima gimė 1935 m. rugsėjo 3 d. Bališkiuose (Pakruojo raj.). 1941 m. susižeidė sprogmenimis, nusilpo regėjimas, vėliau - apako. Prisimindamas vaikystę ir jaunystę "Mūsų žodžiui" poetas pasakojo: "Iš mane supusių aplinkinių žmonių, draugų mokslą krimtau vienas. Kaime pirmasis baigiau Vilniaus universitetą. Pamenu, po susižeidimo mamelė klausdavo, ar būsiu ubagėlis. Aš šešiametis garsiai šaukdavau - ne!". 

1947-1959 m. mokėsi Kauno aklųjų internatinėje mokykloje. Dalyvavo moksleivių literatų būrelio veikloje. 

1950 metais po Marijampolėje atliktos akių operacijos Vacys dalinai atgavo regėjimą. Matė tiek, kad galėjo važiuoti dviračiu. Vėliau juo apvažiavo visą Lietuvą. 

1959-1964 m. Vilniaus valstybiniame universitete studijavo istoriją. 1964 m. buvo išrinktas Lietuvos aklųjų draugijos Šiaulių tarprajoninės valdybos pirmininku. 

1968 m. persikėlė gyventi į Vilnių ir pradėjo dirbti Lietuvos aklųjų draugijos leidykloje brailio rašto redaktoriumi. 

Nuo 1971 m. įsidarbino žurnale "Mūsų žodis" redaktoriumi, 10 metų buvo šio žurnalo vyriausiojo redaktoriaus pavaduotojas. Daug keliavo po šalį ir vaizdingai rašė neregiams svarbiomis temomis. Jo dėka žurnale atsirado rubrika - "Jono Neregio nuotykiai". 

V. Areima buvo nestiprios sveikatos. Ypač silpni buvo poeto plaučiai. Jo paties skaičiavimu, ūminiu plaučių uždegimu sirgo dvidešimt kartų. 1971 metais V. Areimos gyvenime atsirado joga. Nuo to laiko kasdien atliko jogos pratimus. Joga neregiui buvo ne sportas, o gyvenimo būdas. 

V. Areima žinomas literatas ir daugelio knygų autorius. Literatūra domėtis ir eilėraščius kurti pradėjo dar mokykloje. Pirmasis eilėraštis išspausdintas "Moksleivio" žurnale 1958 metais. Poetas teigė, kad rimtai kurti ir rašyti pradėjo tik išėjęs iš darbo. Jo eilėraščiai ir apsakymai spausdinti įvairiuose periodiniuose leidiniuose ir literatų kūrybos almanachuose "Vaivorykštė", "Žodžio spalvos". 1987 m. skaitytojai sulaukė pirmosios eilėraščių knygos "Ką kalbėjo širdis" (brailio raštu). Antroji - "Kur baigiasi žinojimas" - išleista 1992 m. 2003 m. dar viena poezijos knyga "Laiškai tylai" pripažinta tų metų neregių literatų kūrybos konkurse geriausia knyga. 2012 m. skaitytojai sulaukė paskutinės V. Areimos knygos "Nepagautas vėjas". Iš viso rašytojas bei poetas Vaclovas Areima parašė 16 knygų. 

2005 m. Lietuvos aklųjų biblioteka, minėdama V. Areimos septyniasdešimties metų sukaktį, išleido pagal jo tekstus sukurtų dainų kompaktinę plokštelę "Tikėjimas". 

V. Areima mirė 2013 m. vasario 2 dieną. 

 

MINĖTINOS SUKAKTYS 

Spalio 10 d. - sukanka 80 metų, kai gimė (1925) Jadvyga Taujanienė, ilgametė Kauno aklųjų vidurinės mokyklos ir Suaugusių aklųjų vidurinės mokyklos mokytoja. 

Spalio 10 d. - sukanka 55 metai, kai gimė (1960) Osvaldas Petrauskas, gamtos mokslų daktaras, LASS centro tarybos pirmininkas 1992-2010 m. 

Spalio 15 d. - Tarptautinė baltosios lazdelės (aklųjų) diena. Lietuvoje minima nuo 1993 m. 

Spalio 25 d. - sukanka 100 metų, kai gimė (1915) Bronius Kondratas, dailininkas, poetas. Jis jau išleido 8 eilėraščių knygas. Eiles kuria iki šiol. 

1940 metais Kauno aklųjų institutas buvo suvalstybintas. Nuo tada Lietuvos aklųjų ir silpnaregių švietimu rūpinasi valstybinės institucijos. 

1965 metais Vilniuje įvyko Lietuvos aklųjų draugijos I racionalizatorių sąskrydis. 

Spalio 31 d. - sukanka 85 metai, kai gimė (1930) Povilas Vitkauskas, istorijos mokslų kandidatas, docentas (mirė 1991). 


[Komentarai] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]