NETEKOME

 

 


Šių metų rugpjūčio 31 dieną, sulaukusi garbingo amžiaus, mirė viena garsiausių Lietuvos oftalmologių - habilituota medicinos mokslų daktarė profesorė Emilija Daktaravičienė. E. Daktaravičienė buvo ne tik gydytoja, mokslininkė, dėstytoja, bet ir nuoširdi aklųjų ir silpnaregių bičiulė, aktyvi "Mūsų žodžio" talkininkė. 20 metų ji vadovavo Kauno medicinos instituto regos apsaugos mokslinio tyrimo laboratorijai. Septintajame aštuntajame praėjusio amžiaus dešimtmetyje jos straipsnių ar minčių įvairiais, su aklumu ir jo profilaktika susijusiais klausimais, nuolat pasirodydavo žurnale "Mūsų žodis". 

E. Daktaravičienė (Kublickaitė) gimė 1919 m. rugsėjo 27 d. Ruonių vienkiemyje, Šiaulių apskrityje. 1940 m. baigė Linkuvos gimnaziją. 1944-1949 m. studijavo Kauno valstybiniame universitete, Medicinos fakultete. Baigusi studijas pradėjo dirbti to paties fakulteto Akių ligų katedroje. 1953-1956 m. studijavo Leningrado (dabar Sankt Peterburgas) I. Mečnikovo medicinos institute. 1957 m. apsigynė disertaciją oftalmologine tema. 1969 m. E. Daktaravičienei suteikiamas profesorės mokslinis laipsnis. 

LR Prezidentas Algirdas Brazauskas 1996 m. liepos 2 d. dekretu Valstybės dienos proga už nuopelnus Lietuvai, jos ūkiui, kultūrai, mokslui ir švietimui habilituotą daktarę profesorę Emiliją Daktaravičienę apdovanojo Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino 4-ojo laipsnio ordinu. 

E. Daktaravičienė visą savo ilgą gyvenimą buvo nuoširdi aklųjų talkininkė ir bičiulė. Tai ji ne kartą patvirtino ne tik savo profesine, moksline, bet ir visuomenine veikla, šiltu žmogišku bendravimu. 


[Komentarai] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]