SPORTAS

 

PATIKSLINTA PLAUKIMO ISTORIJA


Seniai ketinau parašyti straipsnį apie perspektyviausius Lietuvos akluosius plaukikus, juo labiau kad ir rašyti pastaruoju metu yra apie ką. Ilgai su abiejų perspektyviausių plaukikų - M. Dvylaičio ir G. Norkutės - treneriais tikslinausi rezultatus, nuotolius, laikus, o vis tiek padariau klaidą - Lietuvos aklųjų plaukimo istorijos pradžią nukėliau beveik dešimtmečiu vėliau, į 1976-1977 metus. Pasirodžius straipsniui "Jie plaukia, jie plauks" ("MŽ" Nr.8), netrukus sulaukiau panevėžietės Jūratės Ardavičienės laiško, kurį toliau ir pateikiu. Į klausimą, kodėl rašydamas nesirėmiau archyvais, kita medžiaga, galėčiau atsakyti tik tiek, kad ta ankstyvoji mūsų plaukimo istorija jokioje viešoje erdvėje tarsi ir neegzistavo. Niekas apie ją nekalbėjo kaip, sakysime, apie lengvąją atletiką ar Kauno aklųjų kombinate veikusį sunkumų kilnojimo būrelį, niekas ar beveik niekas nerašė. Nebuvo ji minima nei tiflologiniame kalendoriuje, nei kituose aklųjų praeičiai ar jų sportui skirtuose leidiniuose. Taigi ir tikrintis nebuvo reikalo. Rašydamas buvau įsitikinęs, kad viskas vyko taip, o ne kitaip, tais, o ne kitais metais, tad kurių galų dar tikrintis? Bet nėra to blogo, kas neišeitų į gera. J. Ardavičienės laiškas patikslina kai kuriuos į užmarštį spėjusius nugrimzti mūsų sporto istorijos dalykus ir kartu akivaizdžiai liudija, kad esame skaitomi, analizuojami, vertinami. O tai jau gerai! 

Alvydas VALENTA 

 

* * * 

  Plaukimas Lietuvoje pradėtas kultivuoti nuo 1968 metų. Aš pati pradėjau plaukti varžybose nuo 1969 m. Į pirmas Pabaltijo varžybas, kurios vyko Taline 1970 m., vykome dviese su Vytautu Merkiu. Iškovojau trečiąją vietą. 1973 metais Volgograde vyko sąjunginės varžybos ir vykome jau penkiese ir Panevėžio plaukimo treneris Bronius Kuliešius bei tuometinis viso aklųjų sporto vadas Vaclovas Gilys. Iš plaukikų tuomet vyko Antanas Savukynas, Anatolijus Leleko, Jonas Vaitkevičius, Janekas Aleknovičius ir aš. Prizinių vietų neiškovojome. 

Antrosios sąjunginės varžybos vyko Taline. Mūsų komandą jau "papenėjo" naujais plaukikais. Trečiosios sąjunginės varžybos vyko Kijeve 1978 m. Kadangi į Lietuvos rinktinę atėjo nemažai jaunimo, teko pasitraukti. 

Per devynerius metus (1969-1978) įvairiose varžybose iškovojau 23 diplomus. Vėliau dalyvaudavau tik Lietuvoje vykstančiose varžybose. Vien plaukimo varžybose buvau apdovanota 33 diplomais. Tik pervertusi juos galėjau tiksliau nurodyti šios sporto šakos istoriją. Taigi po trejų metų, 2018-aisiais, minėsime jos penkiasdešimtmetį. 

Jūratė ARDAVIČIENĖ 


[Komentarai] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]