TEISĖS NAUJIENOS

Giedrius STOŠKUS

NAUJI DYDŽIAI


Lietuvai ruošiantis nuo 2015 m. sausio 1 d. įsivesti eurą, šalies vyriausybė, Seimas ir kai kurios kitos institucijos nustatė naujus įvairiuose socialiniuose ir ūkio reikaluose taikomus dydžius, kurie įsigalios nuo naujų metų. Dauguma jų keičiami, kad ir nedaug, tačiau vis dėlto žmonėms palankia kryptimi, t.y. taip, kad pagal juos paskaičiuotos įvairios išmokos truputį didėtų, nors dėl didėjančių kainų vargu, ar šį išmokų pokytį pajusime apsipirkdami parduotuvėse. 

Bazinė socialinė išmoka (BSI), anksčiau vadinta minimaliu gyvenimo lygiu (MGL), nuo 2015-01-01 bus 38 eurai. Šis dydis patvirtintas 2014-09-10 LR Vyriausybės nutarimu Nr.924. Jei 38 Eur pagal euro ir lito buhalterinį kursą (1 Eur = 3,4528 Lt) perskaičiuotume litais, tai gautume 131,20 Lt. Priminsiu, kad iki 2015-01-01 BSI buvo 130 Lt, taigi BSI ne tik buhalteriškai perskaičiuotas į eurus, bet ir truputį padidintas, arba tiksliau, suapvalintas tokiu euro tikslumu, kad neliktų centų. 

Valstybės remiamos pajamos nuo 2015-01-01 bus 102 Eur. Tai nustatyta 2014-09-10 LR Vyriausybės nutarimu Nr. 923. Šį dydį perskaičiavę litais gautume 352,19 Lt. Priminsiu, kad iki 2014-12-31 valstybės remiamos pajamos - 350 Lt. 

Valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos dydis nuo 2015-01-01 bus 105 Eur. Tai nustatyta 2014-11-05 LR Vyriausybės nutarimu Nr.1206. Šį dydį perskaičiavę litais gautume 362,54 Lt. Iki 2014-12-31 Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija - 360 Lt. Kol kas nėra nustatyta kito valstybinio socialinio draudimo pensijoms apskaičiuoti svarbaus dydžio - einamųjų 2015 metų draudžiamųjų pajamų, tačiau teisės aktų projektuose nurodoma, kad jis bus 431 Eur. Be to, nuo 2015-07-01 numatoma abu šiuos dydžius padidinti dar 3 Eur, tuomet Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija bus 108 Eur, o einamųjų 2015 metų draudžiamosios pajamos - 434 Eur. Taigi nuo 2015-07-01 pensijos dar truputį didės. 

Minėtu 2014-11-05 LR Vyriausybės nutarimu Nr.1206 nustatyta, kad nuo 2015-01-01 Valstybinės socialinio draudimo našlių pensijos bazinis dydis bus 21 Eur, iki 2015-01-01 jis - 70 Lt. 

Maksimalios neperskaičiuotos pensijos dydis bus 229 Eur. Iki 2014-12-31 jis - 782 Lt. Šis dydis rodo, kokia po visų indeksacijų gali būti pati didžiausia pensija be priedo už stažo metus, paskirta pagal iki 1995 m. galiojusius įstatymus. Valstybinių pensijų bazės dydis bus 58 Eur, iki 2014-12-31 jis yra 200 Lt. Šis dydis taikomas apskaičiuojant ne valstybinio socialinio draudimo pensijų, o valstybinių pensijų dydį, pvz., valstybinės nukentėjusių asmenų pensijos. 

2014-09-24 LR Vyriausybės nutarimas Nr.972 nustato, kad minimali mėnesio alga (MMA) nuo 2015-01-01 bus 300 Eur, o minimalus valandinis atlygis - 1,82 Eur. Iki 2014-12-31 MMA yra 1035 Lt, o minimalus valandinis atlygis - 6,27 Lt. Be to, nuo 2015-07-01 MMA planuojama padidinti iki 325 Eur. 

2014-09-24 LR Vyriausybės nutarimu Nr.1021 patvirtinta bazinė mėnesinė alga (BMA) ir bazinis valandinis atlygis. BMA nuo 2015-01-01 bus 35,5 Eur, o bazinis valandinis atlygis - 0,22 Eur. Iki 2014-12-31 jie yra atitinkamai 122 Lt ir 0,73 Lt. Šie dydžiai taikomi apskaičiuojant valstybės tarnautojų ir kai kurių kitų iš biudžeto finansuojamų darbuotojų algas. 

2014-09-23 Seimas įstatymu Nr.XII-1129 pakeitė kelis Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo straipsnius. Šie pakeitimai įsigalios 2015-01-01. Šiuo įstatymu pakeista 20 str. 6 d. nustato, kad skaičiuojant gyventojų pajamų mokestį neįgaliesiems taikomi tokie mėnesio neapmokestinamų pajamų dydžiai (MPD). 

235 Eur - neįgaliesiems, kuriems nustatytas ne didesnis kaip 25 proc. darbingumo lygis arba sunkus neįgalumo lygis ar didelių specialiųjų poreikių lygis. Iki 2014-12-31 jiems taikomas 800 Lt mėnesio MPD. 

175 Eur - neįgaliesiems, kuriems nustatytas nuo 30 iki 55 proc. darbingumo lygis arba lengvas ar vidutinis neįgalumo lygis, ar vidutinis, ar nedidelis specialiųjų poreikių lygis. Iki 2014-12-31 šios rūšies neįgaliesiems taikomas 600 Lt mėnesio MPD. 

Priminsiu, kad mėnesio NPD taikomas skaičiuojant gyventojų pajamų mokestį nuo darbo užmokesčio ir kitų panašių pajamų, tai yra 15 proc. mokesčio tarifu apmokestinama tik ta darbo užmokesčio dalis, kuri viršija mėnesio NPD. Žinotina ir tai, kad, be gyventojų pajamų mokesčio, iš darbo užmokesčio dar atskaitoma 3 proc. valstybinio socialinio draudimo ir 6 proc. sveikatos draudimo įmokos ir joms jau jokie mėnesio NPD netaikomi, taigi, skirtingai nuo gyventojų pajamų mokesčio, šios įmokos apskaičiuojamos nuo viso darbo užmokesčio. 

2014-10-13 socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr.A1-484 buvo pakeistas Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas (pakeitimai įsigalios nuo 2015-01-01) ir nustatyti pagalbos neįgaliesiems techninių priemonių įsigijimo kompensacijų dydžiai eurais. 

Priemonė. Maksimalus kompensacijos dydis eurais nuo 2015-01-01. Maksimalus kompensacijos dydis litais iki 2014-12-31, metų skaičius, per kuriuos skiriama priemonės įsigijimo kompensacija. 

Judriojo (mobilaus) ryšio telefonas (kalbantis) - 174 Eur, 600 Lt, 4 m. 

Kūno termometras (kalbantis) - 15 Eur, 50 Lt, 5 m. 

Rankinis laikrodis (kalbantis) - 15 Eur, 50 Lt, 3 m. 

Stalo laikrodis (kalbantis) - 15 Eur, 50 Lt, 3 m. 

Virtuvės svarstyklės (kalbančios) - 49 Eur, 170 Lt, 5 m. 

Elektroninis skaičiuotuvas (kalbantis) - 44 Eur, 150 Lt, 5 m. 

Laidinis telefonas (kalbantis) - 58 Eur, 200 Lt, 10 m. 

Elektroninis orientavimo prietaisas - 35 Eur, 120 Lt, 3 m. 

Kraujospūdžio matuoklis (kalbantis) - 35 Eur, 120 Lt, 5 m. 

Judriojo (mobilaus) ryšio telefono (kalbančio) įgarsinimo programinė įranga - 116 Eur, 400 Lt, 4 m. 

Spalvų matuoklis (kalbantis) - 35 Eur, 120 Lt, 5 m. 

Monokuliaras - 58 Eur, 200 Lt, 5 m. 

Nešiojamasis elektroninis vaizdo didinimo įtaisas (iki 70 proc. kainos ir tik moksleiviams bei studentams) - 290 Eur, 1000 Lt, 8 m. 

Uždaroji televizijos sistema (iki 70 proc. kainos ir tik moksleiviams bei studentams) - 1448 Eur, 5000 Lt, 8 m. 

Atsižvelgiant į numatomą euro įvedimą, 2014-05-28 Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos XXV ataskaitinis-rinkiminis suvažiavimas sprendimu Nr.1 patvirtino naują LASS nario mokesčio mokėjimo tvarką, kuri įsigalios nuo 2015-01-01. Pagal šios tvarkos 4 p. LASS nario mokesčio dydis yra 1 Eur per kalendorinius metus. Nors šis mokestis ir padidėjo, tačiau iš esmės jis liko tik simbolinis. Jis buvo padidintas tiesiog dėl to, kad nenorėta "nusismulkinti" iki centų. Be to, sunkiai gyvenantys LASS nariai, vadovaujantis šio dokumento 10 p., LASS filialo tarybos sprendimu gali būti nuo nario mokesčio atleisti. 


[Komentarai] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]