TRUMPAI

 

 


UNIVERSITETAS RŪPINASI NEREGIAIS 

Lietuvos edukologijos universitetas įsigijo brailio rašto spausdintuvą. Tai padaryta įgyvendinant projektą, kurio tikslas - skatinti žmones su negalia įgyti aukštąjį išsilavinimą. Spausdintuvas yra universiteto bibliotekoje. Čia jau nuo 2013 metų pabaigos kompiuteriuose įdiegta neregiams reikalinga programinė įranga bei vaizdo didinimo įranga. 

Šios priemonės yra ir centrinių, ir antrųjų rūmų bibliotekose. Universiteto skaitykloje įranga gali naudotis ir iš miesto atėjusieji, o Lietuvos edukologijos universiteto studentai gali ją iš skaityklos ir pasiskolinti. Spausdintuvu gali naudotis ne tik studentai, bet ir dėstytojai, pateikdami informaciją ar užduotis brailio raštu besinaudojantiems savo studentams. 

 

3D PROTŲ MŪŠYJE 

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos įgyvendinamo projekto "Bibliotekos pažangai 2" protų mūšio "Bibliomūšis" pirmasis etapas įvyko spalio 2 dieną, antrasis - spalio 30 dieną. Žaidime dalyvauti užsiregistravo per šimtą Lietuvos viešųjų bibliotekų komandų. 

Žaidimo metu komandos vienu metu internetu prisijungia prie tiesioginės vaizdo transliacijos ir atsako į vedėjo užduodamus klausimus, o atsakymus siunčia komisijai elektroniniu paštu. Komandoms niekur nereikia vykti, sutaupoma laiko ir finansinių išteklių. Projektas "Bibliotekos pažangai 2", siekdamas suaktyvinti bibliotekos ir vietos bendruomenės bendradarbiavimą, inicijuoja "Bibliomūšį", kuriame kviečiami dalyvauti gyventojai, bibliotekų darbuotojai, vietos verslininkai, valdžios atstovai, socialiniai partneriai, nevyriausybinių organizacijų atstovai ir kiti. "Bibliomūšį" sudaro trys etapai. Visuose etapuose dalyvaus visos užsiregistravusios komandos, o susumavus rezultatus po II ir III etapų bus išrinktos 3 geriausiai pasirodžiusios komandos. Jos bus pakviestos atvykti į Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje vyksiančią apdovanojimų ceremoniją. Trijų geriausių komandų bibliotekų laukia elektroninės knygų skaityklės, knygos "Protų mūšis" bei kiti rėmėjų įsteigti prizai. 

Žaidime panaudota 3D spausdinimo technologija. Ją taikant pagaminti maketai talkino žaidime dalyvaujančioms Lietuvos aklųjų bibliotekos komandoms. Klausimui iliustruoti pagaminta širdelė ir strėlė. 

Žaidime dalyvauja LAB Panevėžio komanda "Brailio riteriai" ir Vilniaus "LABukai". Geriau kol kas sekasi vilniečiams. Po dviejų etapų jie - antri. 

 

MOKYTOJO DIENAI 

Spalio 3 dieną Bukonių pagrindinėje mokykloje surengtas koncertas, skirtas Tarptautinei mokytojo dienai. Koncertavo LASS Jonavos rajono liaudiškos muzikos kapela "Jonavėlė". Kartu vaikai supažindinti su neregių gyvenimu, jiems papasakota baltosios lazdelės istorija. 

 

ŠOUDAUNO ČEMPIONAI - ŠIAULIEČIAI 

Spalio 4-5 dieną Vilniuje įvyko Lietuvos aklųjų ir silpnaregių komandinis šoudauno čempionatas. Turnyre dalyvavo devynios komandos. Pirmąją vietą iškovojo sporto klubo "Perkūnas" iš Šiaulių pirmoji komanda (Paulius Kalvelis, Arvydas Karčauskas, Dainora Laukžemytė). Antrąją vietą iškovojo sporto klubo "Šarūnas" antroji komanda, trečiąją - "Sveikata" iš Kauno. 

 

"DESANTAS" IGNALINOJE 

Spalio 10 dieną Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokykloje įvyko neregių ir silpnaregių kūrybos popietė "Sulėkė, suskrido, suplasnojo". 

Popietėje savo kūrybos paskaitė literatai Vilija Dumbliauskienė ir Alvydas Valenta, dainavo operos solistas Vladas Bagdonas. Apie brailio raštą pasakojo jo populiarintojas Vytautas Gendvilas. Aklųjų ir silpnaregių kūrybą šiltai priėmė vietos bendruomenė bei aklieji ir silpnaregiai. 

Popietę, bendradarbiaudama su Lietuvos aklųjų biblioteka, surengė viešoji įstaiga "Meno bangos". 

 

NAUJAS BŪDAS INFORMACIJAI SKLEISTI 

Spalio 10 - lapkričio 14 dieną Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų Akių ligų klinikoje pacientams ir klinikos kolektyvui pristatytas Lietuvos aklųjų bibliotekos reklaminis interaktyvus stendas, skirtas žmonėms su regėjimo negalia bei jų artimiesiems. Stende - informacija apie Lietuvos aklųjų biblioteką ir jos teikiamas paslaugas. Stendas įdomus: čia informacija pateikiama ne tik vaizdais, tekstu, bet ir garsu. Prieš tai šis stendas buvo Vilniaus universitetinės ligoninės Santariškių klinikų Akių ligų centre. Šį sumanymą iš dalies finansavo Kultūros ministerija - ji parėmė projektą "Lietuvos aklųjų bibliotekos elektroninių paslaugų informacinė sklaida". 

 

AKORDEONO ŠVENTĖ 

Spalio 11 dieną Panevėžio ir Utenos regionų aklųjų laisvalaikio ir užimtumo centre įvyko renginys "Akordeono muzikos ir poezijos paslaptys". Šventė skirta akordeono vadovėlio autoriaus Povilo Četkausko 110-osioms metinėms ir akordeonininko Petro Barškiečio 70-osioms metinėms bei Kristijono Donelaičio "Metams" paminėti. Kauno aklųjų centro dramos kolektyvas "Aira" parodė literatūrinę kompoziciją, skirtą Donelaičiui, o kaimiškos muzikos kapela "Bičiuliai" surengė koncertą. 

 

"SĖLIŲ KRAŠTO NUTIKIMAI" 

Spalio 15 dieną Vilniuje, Lietuvos aklųjų bibliotekoje, pristatyta Neregių literatų konkurso nugalėtojo Liongino Ragėno knyga "Sėlių krašto nutikimai". 

Renginyje dalyvavo knygos autorius, knygą įgarsinęs diktorius Juozas Šalkauskas ir leidinio rengėja Janina Vileikienė. 

Susitikime su skaitytojais taip pat rodytos kuriamo dokumentinio filmo apie socialinių mokslų daktarą, aklųjų istorijos žinovą Valentiną Vytautą Toločką. 

 

"PAMARYS" - PIRMASIS 

Spalio 17-19 dieną Šiauliuose įvyko LASF komandinis šaškių čempionatas. Jame dalyvavo aštuonios komandos iš aštuonių Lietuvos aklųjų sporto federacijos klubų. Pirmąją vietą iškovojo sporto klubo "Pamarys" komanda (Sigitas Berginas, Jonas Buivydas, Mindaugas Triušys, Adelė Vaišvilienė, Ričardas Valužis). Antroje vietoje - "Perkūnas", trečioje - "Šaltinis". 

 

GASPADINIŲ POPIETĖJE 

Spalio 18 dieną LASS Molėtų rajono filialo nariai dalyvavo Lyduokių (Ukmergės raj.) bendruomenės "Gaspadinių popietėje". Humoro grupė "Molėtuvka" suvaidino P. Pliuškos spektaklį "Pasaulis kieme". Koncertavo ir filialo kaimiškos muzikos kapela "Berželis". Gaspadinės neliko skolingos - pavaišino skaniais valgiais ir apdovanojo lauknešėliais į namus. 

 

KAIMYNŲ VIEŠNAGĖ 

Spalio 22-24 dieną Klaipėdoje viešėjo Latvijos aklųjų ir silpnaregių sąjungos pirmininkė Svetlana Sproge, dalyvavo ir su turinčiais negalią žmonėmis dirbantys specialistai. Svečiai domėjosi Lietuvoje akliesiems ir silpnaregiams teikiamomis paslaugomis, socialinių įmonių veikla, galimybėmis mokytis, skaityti garsines knygas, dirbti kompiuteriu, lavinti mobilumo bei orientacijos įgūdžius, sportuoti, turiningai leisti laisvalaikį. 

Vienuolikos žmonių grupė lankėsi LASS įmonėje "Regseda", Klaipėdos ir Telšių regionų aklųjų centre, LAB Klaipėdos filiale. Jie taip pat susipažino su Klaipėdos regos ugdymo centru. Klaipėdos profesinio mokymo ir reabilitacijos centre aplankyta masažą studijuojančių neregių grupė. Aplankyti ir Klaipėdos miesto globos namuose gyvenantys neregiai. 

Svečiai nuvyko ir į Palangą, į poilsio namų "Baltija" reabilitacijos centrą. 

Kaimynus maloniai nustebino mūsų šalyje neregiais besirūpinančių institucijų gausa ir teikiamos paslaugos. Svečiai tikisi, kad neregių organizacijų bendradarbiavimas tęsis ir ateityje. 

 

NAUJAS DVASIOS VADOVAS 

Spalio 28-31 dieną Vilniuje įvyko Lietuvos vyskupų konferencijos plenarinis posėdis. Jame dalyvavo kardinolas A. J. Bačkis, arkivyskupai S. Tamkevičius, G. Grušas, P. Lopez Quintana ir gausus būrys vyskupų. Posėdyje prisiminti ir žmonės su regėjimo negalia. Siekiant sustiprinti silpną regėjimą turinčių žmonių sielovadą, išrinktas Aklųjų ir silpnaregių dvasios vadas. Ši pastoracinė veikla vienbalsiai patikėta Panevėžio vyskupui emeritui J. Kauneckui. Sveikiname ir linkime gero darbo. 

 

SUSITIKIMAS 

Spalio 28 dieną Vilniuje, "Europos namuose", įvyko Lietuvos neįgaliųjų forumo atstovų ir į Europos Parlamentą deleguotų Lietuvos europarlamentarų susitikimas-diskusija. Susitikime dalyvavo trys europarlamentarai: Bronis Ropė, Vilija Blinkevičiūtė ir Zigmantas Balčytis bei Europos Parlamento nario Rolando Pakso padėjėja Vitalė Vinickienė. LNF prezidentė D. Juodkaitė ir jai antrinę Lietuvos neįgaliųjų organizacijų atstovai dar kartą atkreipė dėmesį, kad, nors Lietuva nuo 2010 metų yra ratifikavusi Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvenciją, kol kas nė vienas Konvencijos straipsnis Lietuvoje vis dar nėra įgyvendintas. Be to, neįgalieji Lietuvoje yra ta socialiai jautri ir nemažėjanti žmonių grupė, kuri iki šiol yra maitinama vien aukščiausiųjų institucijų pažadais. Nacionalinė neįgaliųjų socialinės integracijos programa yra gerokai sumažinta ir vis dar ne 2008 metų lygio. 

Europarlamentarė Vilija Blinkevičiūtė pabrėžė, kad visokeriopa taupymo politika, pradėta įgyvendinti ekonomikos recesijos pradžioje, turėjo neigiamą įtaką įvairioms visuomenės grupėms, tarp jų ir neįgaliesiems. Taip pat pripažino, kad daugelis neįgaliųjų bendruomenei aktualių klausimų, kurių koncentruotos formuluotės akivaizdžios priimtoje "Negalės strategijoje 2010-2020 metams", nėra sprendžiami arba sprendžiami per vangiai. 

 

INTEGRACIJA 

Spalio 29 dieną Lietuvos žurnalistų sąjungos Vilniaus skyrius memorialiniame Adomo Mickevičiaus bute-muziejuje surengė literatūrinę popietę. Joje pristatytos 2014 metais organizacijos narių išleistos knygos. Savo eilių paskaitė žurnalistai Jadvyga Godunavičienė, Algis Kusta bei Alvydas Valenta. Koncertavo Broniaus Jonušo muzikos mokyklos mokiniai. Naują savo knygą "Priešingose barikadų pusėse" apie Adomą Mickevičių pristatė A. Mickevičiaus buto-muziejaus direktorius Algimantas Šalna. 

 

JEI BŪSITE TALINE 

Pačioje Talino širdyje pavasarį duris atvėrė naujas Sveikatos priežiūros muziejus, kuriame apie žmogaus kūną ir jo sandarą pasakojama linksmai ir įtaigiai. Naujajame muziejuje rasime įvairių žmogaus kūno sandaros modelių, tikrų kūno organų ekspoziciją bei prietaisų ir įrenginių kūno pakitimams tirti. Pažinti žmogaus organizmą siūloma per įvairias jusles: garsą, regą, kvapą, lytėjimą ir skonį. Tai vienas labiausiai įkvepiančių muziejų tiems, kurie nori geriau pažinti save ir pradėti gyventi sveikiau. Muziejus rūpinasi ir akliesiais - jiems informacija pateikiama brailio raštu. 


[Komentarai] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]