TEISĖS NAUJIENOS

Giedrius STOŠKUS

NEĮGALIEJI ŽVEJOJA DYKAI


Įsibėgėjus vasarai, maždaug nuo liepos vidurio, - pats atostogų įkarštis. Kai nereikia eiti į darbą, atsiranda daugiau laiko įvairiai širdžiai mielai veiklai. Kartais norisi tiesiog pabūti gamtoje. Daugybės žmonių pomėgis - žvejyba. Neįgalieji ir netgi regėjimo neįgalieji čia - ne išimtis. Tarp jų irgi rastume tikrai ne vieną žvejybos entuziastą. 

Neįgaliems žvejams naudinga žinoti tai, kad LR mėgėjų žvejybos įstatymas (įstatymo Nr. IX-2389, priimtas 2004 m. liepos 15 d., skelbtas laikraštyje "Valstybės žinios" 2004 m. liepos 31 d., Nr. 118, publikacijos Nr. 4395; vėlesnė redakcija skelbta "Valstybės žiniose" 2012 m. rugsėjo 19 d. Nr. 108, publikacijos Nr. 5463) nustato neįgaliesiems dideles lengvatas. 

Įstatymo 11 str. 7 dalyje nustatyta, kad neįgalieji turi teisę žvejoti nemokamai ir be mėgėjų žvejybos leidimų, taip pat šią teisę turi vaikai iki 16 m. ir valstybinio socialinio draudimo pensininkai. Įstatymas nenurodo, kokio sunkumo laipsnio neįgalieji turi teisę žvejoti nemokamai ir be žvejybos leidimo, todėl darytina išvada, kad šią teisę turi visi neįgalieji, t.y. ir darbingo amžiaus neįgalieji, kuriems nustatytas ne didesnis kaip 55 proc. darbingumo lygis, ir neįgalūs vaikai, kuriems nustatytas sunkus, vidutinis ar lengvas neįgalumo lygis, ir senatvės pensijos amžių sukakę neįgalieji, kuriems nustatytas didelių, vidutinių ar nedidelių specialiųjų poreikių lygis. Ši lengvata neįgaliesiems leidžia nemokamai žvejoti tiek valstybiniuose vandens telkiniuose, tiek privačiuose ežeruose ar upėse, be to, tiek tuose vandens telkiniuose, į kuriuos kokiam nors juridiniam ar fiziniam asmeniui yra išduotas leidimas naudoti žvejybos plotą, tiek ir tuose, į kuriuos toks leidimas neišduotas, taip pat tiek tais atvejais, kai yra organizuota limituota žvejyba, tiek ir tais, kai ji neorganizuota. Žinoma, neįgalieji, kaip ir bet kurie kiti žvejai mėgėjai, negali žvejoti tokiuose vandens telkiniuose, kuriuose mėgėjų žvejyba apskritai draudžiama, ir privalo laikytis mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių, patvirtintų 2013 m. sausio 4 d. LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-14, o žvejodami jūroje - Mėgėjų ir limituotos žvejybos jūrų vandenyse taisyklių, patvirtintų 2013 m. sausio 14 d. LR žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-36. 

Detaliau neįgaliųjų turimą teisę žvejoti nemokamai ir be mėgėjų žvejybos leidimų reglamentuoja 2013 m. sausio 4 d. LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-12 patvirtinto Mėgėjų žvejybos leidimų išdavimo tvarkos aprašo 4.3., 15.3. ir 25.3. punktai. Čia papildomai nustatyta, kad neįgaliesiems teisę žvejoti nemokamai ir be mėgėjų žvejybos leidimų patvirtinančiu dokumentu yra neįgaliojo pažymėjimas, kurį žvejojantis neįgalusis privalo turėti su savimi. 

Aptariamos lengvatos vertė išryškėja susipažinus su teisės aktais nustatytomis mėgėjų žvejybos leidimų kainomis. Mėgėjų žvejybos įstatymo 11 str. 2-5 d. nustatytos tokios šių leidimų kainos: 

Už mėgėjų žvejybos leidimą žvejoti valstybiniuose žuvininkystės vandens telkiniuose, į kuriuos neišduoti leidimai naudoti žvejybos plotą, mokama: dviem paroms - 5 litai, mėnesiui - 20 litų, metams - 50 litų. 

Už mėgėjų žvejybos leidimą žvejoti privačiame žuvininkystės vandens telkinyje arba valstybiniame žuvininkystės vandens telkinyje, į kurį neišduotas leidimas naudoti žvejybos plotą ir organizuota limituota žvejyba, mokama: parai - 10 litų, savaitei - 30 litų, mėnesiui - 50 litų. 

Už mėgėjų žvejybos leidimą žvejoti valstybiniame žuvininkystės vandens telkinyje, į kurį išduotas leidimas naudoti žvejybos plotą, mokama: dviem paroms - 5 litai, mėnesiui - 20 litų, metams - 50 litų. 

Už mėgėjų žvejybos leidimą žvejoti vieną parą privačiame žuvininkystės vandens telkinyje, kuriame organizuota limituota žvejyba, arba valstybiniame žuvininkystės vandens telkinyje, į kurį išduotas leidimas naudoti žvejybos plotą ir organizuota limituota žvejyba, mokama 50 litų. 

Privačių vandens telkinių savininkai ir leidimų naudoti žvejybos plotą turėtojai gali sumažinti žvejybos leidimo kainą arba suteikti teisę žvejoti nemokamai. 

Už mėgėjų žvejybos leidimą reikia mokėti: vandens telkinio savininkui, kai žvejojama jam nuosavybės teise priklausančiame žuvininkystės vandens telkinyje, žvejybos ploto naudotojui, kai žvejojama žuvininkystės vandens telkinyje, kuriame jam išduotas leidimas naudoti žvejybos plotą, į valstybės biudžetą Aplinkos apsaugos rėmimo programai finansuoti, kai žvejojama valstybiniuose žuvininkystės vandens telkiniuose, į kuriuos neišduoti leidimai naudoti žvejybos plotą. 

Leidimus mėgėjų žvejybai galima įsigyti per aplinkos leidimų informacinės sistemos internetinę svetainę http://alis.am.lt arba per loterijos "Perlas" terminalus. 

Žinotina ir tai, kad dviejų valstybinių švenčių dienomis, t. y. liepos 6 ir rugpjūčio 15, visuose valstybiniuose vandens telkiniuose, kuriuose mėgėjų žvejyba nedraudžiama ir kuriuose neorganizuota limituota žvejyba, visi žmonės gali žvejoti nemokamai ir be žvejybos leidimo. 

Gero kibimo! 


[Komentarai] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]