VIRŠELIS

 

E. E. HILLEMACHER. EDIPO IR ANTIGONĖS IŠVARYMAS IŠ TEBŲ


E. E. HILLEMACHER. EDIPO IR ANTIGONĖS IŠVARYMAS IŠ TEBŲ. Parašas po iliustracija

Prancūzų dailininkas Eugene Ernest Hillemacher (1818 - 1887) gimė Paryžiuje ir mokėsi sostinės vaizduojamojo meno mokykloje. Jo pedagogas buvo dailininkas Leon Cogniet. 1840 metais dailininkas debiutavo Paryžiaus salone. Nuo to laiko aktyviai dalyvavo parodose su istorine tematika tapytais darbais bei portretais. Kai kurie jo darbai buvo perkelti į foto-graviūras, o kai kurie paveikslai 1848, 1861 ir 1863 metais buvo apdovanoti medaliais. 1865 metais tapytojas buvo apdovanotas Garbės legiono ordinu. 

Pateiktame paveiksle dailininkas pasirinko senovės graikų mitą apie Edipą - Tebų karaliaus Lajo ir Jokastės sūnų. Lajui buvo išpranašauta, kad jį nužudys sūnus, todėl naujagimis buvo nuneštas į kalnus ir ten paliktas. Rastą kūdikį piemuo atidavė auginti Korinto karaliui Polibui. Suaugęs Edipas laikė Polibą ir jo žmoną Meropę tikraisiais tėvais. Sužinojęs, kad užmuš tėvą ir ves motiną, Edipas pabėgo nuo jį auginusių Meropės ir Polibo. Atsitiko taip, kaip ir buvo pranašauta, - kelyje Edipas sutiko tėvą, susiginčijo su juo ir užmušė. Vėliau, tapęs Tebų karaliumi, vedė Jokastę - savo motiną. Išaiškėjus nusikaltimui, Edipas išsidūrė akis ir, lydimas mylimiausios dukters Antigonės, išvyko į Koloną. Po tragedijos Edipas atsisakė Tebų karaliaus sosto ir karalystę atidavė valdyti dviem savo sūnums - Eteokliui ir Polineikui, kurie sutiko valdyti karalystę pakaitomis kas antri metai. Praėjus pirmiesiems metams, Eteoklis atsisakė atsistatydinti. Polineikas atvyko pas tėvą, kad būtų pritarta jo karo žygiui prieš brolį Eteoklį, tačiau pritarimo nesulaukė. Edipas prakeikė abu savo sūnus. Polineikas su savo šalininkais užpuolė Tebus. Abu broliai žuvo mūšyje. Karaliaus sostą užėmė Jokastės brolis Kreontas, kuris uždraudė laidoti Polineiką. Tačiau Polineiko sesuo Antigonė nutarė palaidoti brolį - taip ir pasielgė. Ji buvo suimta ir pasmerkta mirti badu, nors buvo Kreonto sūnaus Haimono sužadėtinė. Antigonės sesuo Ismenė nutarė pasidalinti sesers likimu. Dievai per neregį pranašą Teiresiją nepritarė tokiam Kreonto sprendimui ir ragino jį atšaukti. Vėliau Kreontas vyko išlaisvinti Antigonės, tačiau nespėjo - mergina pasikorė. Kreonto žmona Euridikė, tai sužinojusi, taip pat nusižudė. 

Tapytojas drobės centre pavaizdavo Edipą su purpuriniu apsiaustu ant peties, ištiestomis į priekį rankomis ir prie jo prigludusią Antigonę. Edipas nutapytas gana ramiu veidu, lyg iš anksto žinotų savo tolesnį likimą. Antigonės veide - nerimo ir skausmo šešėliai. Ant žemės iš nevilties ir gėdos parkritusios Edipo žmona Jokastė ir duktė Ismenė. Nesunku minioje rasti ir karaliaus sūnus. Vieni Tebų gyventojai pasipiktinę išraiškingais gestais veja valdovą iš miesto, kiti - meldžiasi Olimpo dievams, kad išgelbėtų miestą nuo negandų. Veiksmas - pastatų su kolonomis fone. Tolumoje saulės apšviestas ties jūros pakrante driekiasi Tebų miestas. 

Ši 1846 m. akademiniu stiliumi nutapyta drobė yra saugoma Prancūzijoje, Orleano vaizduojamojo meno muziejuje. 

 

Vytautas GUDONIS 


[Komentarai] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]