DĖMESIO!

 

LASS NARIŲ DĖMESIUI!


XXV suvažiavimo emblemaGegužės 28-29 dieną Vilniuje įvyks XXV LASS ataskaitinis-rinkiminis suvažiavimas. Pagal įstatus kiekvienas narys gali kandidatuoti į LASS pirmininkus ir Centro tarybą. Apie savo norą dalyvauti rinkimuose raštu reikėjo informuoti iki šių metų balandžio 12 dienos. Pasibaigus nurodytam terminui, LASS centro taryba gavo šių organizacijos narių pageidavimus. LASS centro tarybos nariais tapti išreiškė norą Vilniaus ir Alytaus regione - Algimantas Arbočius, Vytautas Gendvilas, Arvydas Juchna, Leonas Kirkilovskis, Aurimas Papečkys, Giedrius Stoškus, Juozas Valentukevičius; Kauno ir Marijampolės regione - Stasys Babonas, Vytautas Girnius, Aušra Gresienė, Juozas Miliauskas, Egidijus Urna; Klaipėdos ir Telšių regione - Antanas Mozeris, Viktorija Paimbrekytė, Daina Vitkauskienė; Panevėžio ir Utenos regione - Asta Dikmonaitė, Audronė Karpavičiūtė, Pranas Pliuška, Virginija Pukenienė, Aloyzas Vilimas; Šiaulių ir Tauragės regione - Adolfas Janaitis, Paulius Kalvelis, Alfonsas Navickis, Inta Skeivienė, Edvardas Žakaris. 

Būti LASS pirmininku norą išreiškė Sigitas Armonas, LASS pirmojo pavaduotojo pareigas jis siūlytų Ramunei Balčikonienei; Fortūnatas Grygas savo pirmuoju pavaduotoju pasirinko Saulių Narūną; Aurimas Papečkys pavaduotoju pasikvietė Genriką Pavliukianecą. 

LASS ataskaitiniuose-rinkiminiuose susirinkimuose į LASS XXV suvažiavimą delegatais išrinkti 89 LASS nariai. 

Su LASS XXV suvažiavimo delegatų sąrašais ir kita informacija galima susipažinti Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos internetinėje svetainėje www.lass.lt 

"M.Ž." informacija 


[Komentarai] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]