LASS CENTRO TARYBOJE

 

 


2013 m. kovo 19 d. Vilniuje įvyko trečiasis šiais metais LASS centro tarybos posėdis. Jame dalyvavo 13 (iš 14) LASS centro tarybos narių ir kviestiniai asmenys. 

Patvirtinti septynių LASS įmonių ir įstaigų - UAB "Regseda", VšĮ Klaipėdos ir Telšių regionų aklųjų centro, VšĮ Panevėžio ir Utenos regionų aklųjų centro, VšĮ "Aksida", VšĮ Šiaulių ir Tauragės regionų aklųjų centro, VšĮ "Brailio spauda" ir VšĮ Vilkpėdės bendruomenės socialinių paslaugų centro - 2013 m. ūkinės-finansinės veiklos balansai ir veiklos ataskaitos. Nepriklausomų auditorių išvadomis, pateiktos finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai parodo įmonių ir įstaigų 2013 m. gruodžio 31 d. finansinę būklę ir 2013 m. finansinius veiklos rezultatus pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus. 

Tarybos nariai informuoti apie 2013 metų ketvirtojo ketvirčio LASS įstaigų ir įmonių ūkinės-finansinės veiklos rezultatus. Dvi LASS gamybos įmonės dirbo pelningai (UAB "Liregus" ir VšĮ "Aksida"), o UAB "Regseda" patyrė nuostolį. Bendras visų šių įmonių veiklos rezultatas - 8,6 tūkst. Lt pelnas. Skolos LASS įmonėms sumažėjo 5 proc., o jų trumpalaikiai įsipareigojimai - 15,7 proc. LASS įstaigų bendras ūkinės-finansinės veiklos rezultatas - 287,7 tūkst. Lt nuostolis. Iš 11 negamybinių LASS įstaigų pelną gavo 6, o kitos 5 patyrė nuostolį. Dėl sezoniškumo 2013 m. ketvirtojo ketvirčio dviejų LASS poilsio bazių ("Spindulys" ir "Zelva") veikla buvo nuostolinga. Bendras jų veiklos rezultatas neigiamas - 37 tūkst. Lt. 

Posėdyje aptartos problemos, kylančios LASS organizacijoms įgyvendinant Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektus - mažinamos lėšos transporto išlaidoms, sociokultūrinei veiklai, mažėja paslaugų gavėjų projektuose. Projektams skiriamas finansavimas skirtingose savivaldybėse yra netolygus: vienos organizacijos gauna daugiau lėšų, kitos - mažiau. Savivaldybės, finansuodamos projektus, ne visuomet atsižvelgia į organizacijų narių skaičių, reikalauja mažinti paslaugų gavėjų skaičių projektuose. Įgyvendinant projektus, kai kurioms organizacijoms trūksta lėšų net būtiniausioms išlaidoms padengti. Pastebima, kad nuo 2008 m. valstybės požiūris į nevyriausybinių organizacijų (NVO) finansavimą liko toks pats ir situacija nesikeičia. Atsakingos institucijos ne visuomet linkusios neįgaliesiems svarbius klausimus derinti su Neįgaliųjų reikalų taryba - organizacijos tik informuojamos apie planuojamus priimti sprendimus, tačiau į NVO siūlymus neatsižvelgiama. Pritarta siūlymui dar kartą objektyviai išanalizuoti 2014 m. LASS filialuose ir dienos centruose vykdomų projektų informaciją: savivaldybėms 2013 m. pabaigoje teiktų projektų paraiškų sąmatas, lėšų poreikį paslaugoms ir veikloms, paslaugų gavėjų skaičių ir palyginti jį su 2014 m. finansuojamais LASS organizacijų projektais. Dėl šių problemų sprendimo bus diskutuojama su ministerijomis, savivaldybėmis ir kitomis atsakingomis institucijomis. 

Tarybos nariai pritarė VšĮ Kauno ir Marijampolės regionų aklųjų centro prašymui leisti parduoti negyvenamas patalpas (rūsį). 

Apsvarstytos LASS respublikiniam fondui pateiktos paraiškos. Lėšos bus skirtos Lietuvos aklųjų sporto federacijai, kuri ruošis Pasaulio golbolo čempionatui, ir LASS Klaipėdos miesto filialo narės dalyvavimui tarptautinėje jaunimo stovykloje Vokietijoje (bus apmokamas tik dalyvio mokestis). 

UAB "Regseda" direktorė Kristina Zibalienė informavo apie Klaipėdos viešbutyje "Amberton" š. m. kovo mėnesio pabaigoje vyksiantį labdaros aukcioną, kuriame surinktas lėšas planuojama skirti Klaipėdos neregiams. Planuojama organizuoti ekskursiją į Vilnių. 


[Komentarai] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]