SVEIKINAME!

 

Būkite laimingi sulaukę 2014-ųjų!


Po miestą bastosi naktis šerkšnota. Išsilieji 

Tarsi šviesa iš indo pilnaties. 

Žibintai - tarsi taurės skamba vėjyje. Naujieji. 

Dingsti. Yra tik nuojauta, gal sapnas - ateities? 

 

Po šerkšno miestą klaidžioja poetai 

Ir laistosi žvaigždžių ambrozija girti, 

Lyg nerūpėtų jiems, ateina ar išeina metai, 

Lyg tiktai sniegas tikras ir jų sielos didelės nakty. 

 

Kaip tik sielos didumo ir norėtųsi palinkėti 2014-aisiais, nes tik erdvių sielų neįveikia laikas, tik mūsų dvasingumas bičiuliaujasi su žvaigždėmis, tik mūsų gerumas palieka laikiname sniege brydę. 

 

"Mūsų žodžio" redakcija 

 

Valentino AJAUSKO piešinys

 

Mielieji,  

Žiema ateina, kad savo skaidriu baltumu pristabdytų beprotišką dienų lėkimą. Kad išgrynintų mintis. Kad išmokytų pajusti, kokios šaltos snaigės ant skruostų ir koks šiltas greta esančio žmogaus delnas. Kad sukviestų prie Kūčių stalo tuos, kurie brangiausi. Ir kad visa, kas tikra, sušildytų plevenančiomis žvakių liepsnelėmis.  

Laimingų švenčių, mielieji! 

 

LASS centro taryba 


[Komentarai] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]