IŠ MŪSŲ KALENDORIAUS

Juozas VALENTUKEVIČIUS

PAŠAUKIMAS MUZIKAI IR PEDAGOGIKAI


Dirbti tikrai mėgstamą darbą yra daugelio žmonių svajonė. O kai jaunystės svajonė tampa realybe ir kai gali save visiškai realizuoti darbe, - tai gyvenimo harmonija. Tokie ar panašūs žodžiai tiktų ir muzikos mokytojai Ritai Šidlauskaitei. Ji jau daugiau kaip dvidešimt penkerius metus moksleivius moko pažinti stebuklingą garsų ir muzikos pasaulį: skatina jaunimą domėtis muzika, o gabius moksleivius ragina gyvenimą susieti su muziko profesija. Ši pedagogė mini gražų gyvenimo jubiliejų. Ta proga sveikiname jubiliatę ir siūlome kartu prisiminti, ką ji spėjo nuveikti per tuos metus.  

Rita gimė Kaune 1960 metais gruodžio 19 dieną. 1970-1975 m. mokėsi Kauno aklųjų internatinėje mokykloje. Reorganizavus šią mokyklą, nuo 1975 m. rugsėjo mėnesio Rita tęsė mokslą Vilniuje, A. Jonyno aklųjų ir silpnaregių internatinėje mokykloje. Buvo aktyvi moksleivė, dainavo mokyklos chore, vokaliniuose kolektyvuose, estradiniame ansamblyje. Vaidino mokyklos dramos būrelio spektakliuose, dalyvavo įvairiuose renginiuose. Jau mokykloje nusprendė gyvenimą susieti su muzika. 1979-1984 m. mokėsi Vilniaus J. Tallat-Kelpšos aukštesniojoje muzikos mokykloje (dabar konservatorija), įgijo chorinio dirigavimo specialybę. Baigusi studijas, nuo 1984 m. pradėjo dirbti muzikos mokytoja Vilniaus aklųjų ir silpnaregių internatinėje mokykloje (dabar Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras), dėstė muzikos teoriją, kurį laiką vadovavo mokinių chorui. Siekdama mokslo žinių, 1991-1995 metais studijavo Šiaulių pedagoginiame institute (dabar universitetas), tapo diplomuota tiflopedagoge. Jos parašytas diplominis darbas "Aklieji muzikoje" buvo įvertintas labai gerai. Šiame darbe pirmą kartą lietuvių kalba pateikiama apibendrinta medžiaga apie pasaulio neregius muzikantus ir kompozitorius bei aptariamas aklojo paveikslas sceninėje kūryboje. Šis diplominis darbas, šiek tiek praplėstas, galėtų pretenduoti į monografinį leidinį, skirtą daugeliui skaitytojų. 1995 m. jai buvo suteikta mokytojos metodininkės kvalifikacija. Nuo 1994 metų rudens - ji mokytoja, vaikų muzikos mokykloje "Lyra" dėsto muzikos teoriją. Mokslinėse konferencijose ir seminaruose ne kartą skaitė pranešimus muzikinio ugdymo klausimais.  

Rita domisi LASS kultūriniu ir muzikiniu gyvenimu, dalyvauja visuomeninių komisijų darbe. Šiuo metu - LASS kultūros reikalų ir viešųjų ryšių komisijos narė. Jau dešimt metų yra aklųjų ir silpnaregių meninės saviraiškos ir kūrybos kolektyvų kasmetinių apžiūrų vertinimo komisijos narė ekspertė. Apie aklųjų muzikinį gyvenimą yra parašiusi keliolika straipsnių, skelbtų žurnale "Mūsų žodis". 

 

MINĖTINOS SUKAKTYS 

Sausio 1 d. sukanka 50 metų, kai buvo įsteigtas LAD Panevėžio gamybinis mokymo kombinatas (vėliau - UAB "Regovitus"), įmonė likviduota 2009 m. pradžioje. 

Sausio 4 d. - brailio rašto diena. Pasaulio aklųjų sąjungos generalinės asamblėjos sprendimu nuo 2001 metų minima Luji Brailio gimimo dieną. 

Sausio 5 d. sukanka 80 metų, kai gimė (1931) Stanislovas Raginis, LASS veikėjas, ilgametis LASS Vilniaus įmonės (dabar UAB "Liregus") profesinės sąjungos pirmininkas. 

Sausio 9 d. sukanka 95 metai, kai gimė (1916 - 1990) Antanas Adomaitis, pedagogas, kompozitorius, žurnalistas. 

* * *
[Komentarai] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]