DĖMESIO!

 

MIELI SKAITYTOJAI!


Jau galite žurnalą "Mūsų žodis" užsiprenumeruoti 2011 metams "Lietuvos pašto" skyriuose. Deja, prenumeratos sąlygos pasikeitė - šiek tiek pabrango "Mūsų žodis" reginčiųjų raštu.  

Visais rūpimais klausimais skambinkite telefonu (8-5) 2163863 žurnalo "Mūsų žodis" redakcijai.  

 

Nauja žurnalo "Mūsų žodis" vieno numerio kaina dabar yra:  

reginčiųjų raštu - 2 Lt,  

brailio raštu - 1 Lt.  

 

Metams "Mūsų žodis" kainuos:  

reginčiųjų raštu - 24 Lt,  

brailio raštu - 12 Lt.  

 

Žurnalo indeksas kataloguose:  

reginčiųjų raštu - 5060,  

brailio raštu - 5061. 

* * *
[Komentarai] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]