RENGINIAI

Gražina SIDEREVIČIENĖ

MUZIKOS, DAINOS IR ŽILVIČIO ŠVENTĖ


"Kurk!". Jeigu šitą žodį, tokį paslaptingą ir talpų, tariame sau nuo jaunų dienų, jeigu jis yra net paprasčiausių ir nuobodžiausių darbų palydovas, jeigu pajuntam kūrybos džiaugsmą, gyvenime nelieka monotonijos ir sielos tuštumos. 

Spalio 28 dieną kauniečius į muzikos, dainos ir žilvičio šventę sukvietė trys kūrybingi Kauno aklųjų ir silpnaregių centro kolektyvai: moterų vokalinis ansamblis "Credo" (vadovė Ona Matusevičiūtė, koncertmeisterė docentė Ligija Janulevičienė), liaudiškos muzikos kapela "Bičiuliai" (vadovas Lionginas Matusevičius) ir pynimo iš vytelių klubas "Prakalbintas žilvitis" (vadovas Virgilijus Šlipaitis). Jie šventė ir paauglišką, ir dėl pasiektų rezultatų brandumą liudijantį kūrybinės veiklos 15-metį. Kolektyvus į vieną būrį sujungė daina, muzika ir lankstusis žilvitis.  

Pasakojimas apie šių kolektyvų kasdienybę ir šventes būtų ilgas, bet šviesus. Pabandysiu kalbėti glaustai. 

Verčiame kalendoriaus lapus 15 metų atgal ir užlieja šilta prisiminimų banga. Ką tik baigusi Muzikos akademiją, Danutės Ramanauskienės pakviesta, moterų vokalinį ansamblį buria jauna, energinga profesionali dainininkė Onutė Matusevičiūtė. Surenka pačias balsingiausias moteris ir su jaunatvišku įkarščiu kimba į darbą. Drąsiau jaustis padeda didelį autoritetą per daugelį metų įgijusi meno vadovė Danutė, kurios sodrus balsas labai praturtino ansamblį. Viena pirmųjų dainų, nuskambėjusių scenoje, - Raimondo Paulo "Vėjų valanda". Tarsi savaime atėjo patirtis, o ir moterims dienos praskaidrėjo: daug koncertų, pasirodymų regioniniuose festivaliuose, "Sidabrinių balsų" konkurse, pasiektas Seinų ir Punsko kraštas. Daina atveria sielą gerumui, kai ją dovanoji tiems, kuriems labiausiai trūksta džiaugsmo ir vilties: seneliams, ligoniams, neįgaliesiems. Tokie pasirodymai tarsi priesakas - jie rengiami kiekvieną mėnesį. 

Onutė - giliai tikinti, todėl neatsitiktinai ansamblio repertuare atsirado prasminga religinės muzikos programa, per šv. Mišias atliekama įvairiose Kauno (ir ne tik) bažnyčiose Advento ir Gavėnios dvasingu metu, per Prano Daunio fondo organizuojamas aklųjų maldos dienas. Moterys niekada nepamirš gražaus bendravimo su nusikaltėlių auka tapusiu kunigu, poetu Ričardu Mikutavičiumi. Ansamblis giedojo ir Noreikiškių koplyčioje - paskutinėje šio dvasininko kunigystės vietoje. 

Lionginas Matusevičius su liaudiškos muzikos kapela "Bičiuliai" tęsia daugiau nei 30-metį gyvavusios Stanislovo Krasinsko kaimo kapelos ir talentingo, per anksti palikusio šį žemišką pasaulį Petro Barškiečio instrumentinio ansamblio tradicijas. "Bičiuliai" - aktyvūs neregių ir silpnaregių kūrybos propaguotojai. Jų repertuare nuolat išgirsi Stasio Krasinsko, Povilo Četkausko, Audriaus Lenkšo, Vitalijaus Kucharskio ir kitų regos neįgaliųjų sukurtas melodijas. "Bičiuliai" - toks kolektyvas, kurį kur dėsi, ten tiks. Kasmet jų grojamos polkos ir valsai skamba Kauno dienų šventėse, be to, jie kviečiami į Neįgaliųjų dienai skirtus koncertus Kauno sporto halėje, Vilniaus valstybinėje filharmonijoje. Visa Lietuva juos išgirdo ir per LTV laidą "Gero ūpo". O kur dar vakaronės, šventės, sutiktuvės, jubiliejinės šventės? Kauno socialdemokratai taip pamėgo šį kolektyvą, kad mažai jų susibūrimų apsieina be aklųjų ir silpnaregių muzikantų. 

Lionginas - kantrus, ramaus būdo žmogus, jo neišgirsi kalbant pakeltu tonu. Repeticijose netrūksta humoro, gerų emocijų. Juo visada gali pasikliauti ir kaip vadovu, ir tik gero linkinčiu bičiuliu. 

"Prakalbintas žilvitis"... Pynimo iš vytelių ištakos siekia pačius kūrybingiausius aklųjų instituto laikus, kai neregius šio amato mokė meistrų meistras Kazimieras Mirinauskas. 

Pynėjų veikla atgaivinta LASS Kauno kultūros namuose. Tuometinis vadovas Valdas Juravičius atėjo iš reginčiųjų pasaulio. Jam reikėjo priprasti prie neregių ir silpnaregių, bet tai truko neilgai. Pynėjai gerbė puikų šio amato žinovą, kuris, deja, labai jaunas paliko ne tik savo mokinius, bet ir šį pasaulį. Vadovauti ėmėsi silpnaregis Virgilijus Šlipaitis, kuris iškart pasijuto savas tarp savų. Puikus pynėjas, geranoriškas pagalbininkas tada, kai prireikia jo rankų ir išradingumo renginiams puošiant salę. Nepagaili jis ir vyriškos jėgos, kai moters pečiams per sunki našta pakelti ir pernešti stalą iš vienos vietos į kitą. Taigi Virgilijų prisišauksi visada. Atvėrus pynimo patalpų duris, pasitinka gera muzika ir pakili nuotaika. Vadovas ir jo mokiniai nuolatiniai Vilniaus Kaziuko ar Kauno Kazimiero mugių, amatų dienų dalyviai. Jų nupintus meniškus gaminius - nuo vazelės gėlėms iki sudėtingiausių sodo namelio baldų - galima liesti, pasigrožėti ir pajusti šviesą skleidžiančių rankų šilumą ir mūsų salėje organizuojamose parodose. 

Tokia paroda puošė ir kolektyvų 15-mečio šventę. Ji buvo išties smagi ir pakili. Renginiui buvo ruošiamasi tarsi atsakingam egzaminui, kur reikia iškalti viską, ką moki. 

Subtiliai ir darniai skambėjo moterų vokalinio ansamblio dainos, nestokojo darnos, susikaupimo ir "Bičiuliai", kurie pasikvietė į talką buvusį kolektyvo narį Audrių Lenkšą. Jo brolis Artūras, taip pat grojęs šioje kapeloje, prisėdo prie operatoriaus stalo. 

Nuskambėjus aukštaičių krašto dainai "Aušta aušrela" ( Onutė ir Lionginas - aukštaičiai), tylos minute pagerbėme tuos, kurių tarp mūsų jau nėra. Apie kolektyvų kūrybinį kelią pasakojo šių eilučių autorė, o visi vadovai surado malonų, taiklų padėkos žodį kiekvienam kolektyvo nariui. Po kiekvieno atlikto kūrinio, nesvarbu, ar tai buvo moterų dainuojama Vester Lec "Pensilvanijos polka", ar "Bičiulių" atliekama A. Lenkšo "Akmenėlių polka", salėje netilo plojimai. Gerų emocijų pliūpsnis. 

Linksmiausias šventės momentas - "Bičiulių" krikštynos. Krikštatėviai - folklorininkas, pasakotojas Antanas Laurinkevičius ir Onutė Matusevičiūtė - krėtė pokštus. Tepė muzikantams žandus kvepiančiais aliejais, Lionginas tris kartus apėjo savo muzikantų ratą, kad vieni nuo kitų nepabėgtų. "Credo" seniūnė Nijolė Naumova įteikė krikšto pažymėjimus, kuriuose puikavosi kiekvieno muzikanto nuotrauka. Po šmaikščios priesaikos į sceną atkeliavo visi šventės "kaltininkai". 

Pirmoji su jubiliejumi kolektyvus pasveikino LR Seimo narės Rasos Juknevičienės padėjėja Aušra Eidukaitytė, kuri įteikė LR Krašto apsaugos ministerijos padėkas, Socialdemokratų partijos vardu sveikino Kauno Žaliakalnio skyriaus pirmininkė Eglė Kanikovienė ir jos pavaduotojas Juozas Miliauskas. Ir, žinoma, saviškiai: Stasys Babonas, Roma Girnienė, "Credo" krikštatėviai - UAB "Naujasis Nevėžis". Minėtinas ir Kauno "Rotary" klubo atstovas Antanas Bakutis, meno mėgėjų kolektyvai, draugai. 

Šį šviesų įsimintiną renginį finansiškai parėmė LR Kultūros ministerijos Kultūros rėmimo fondas. 

Tegul smagių ir lyriškų melodijų magija, lankstaus žilvičio bei neišsenkančios energijos šiluma lydės šiuos kolektyvus dar ilgus metus. 

* * *
[Komentarai] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]