LASS LITERATŲ KŪRYBA

Vaclovas AREIMA

 


Valentino AJAUSKO piešinysJUBILIEJINIS 

 

Gimiau ašai, viskuo apdovanotas. 

Gyvendamas aš visa tai barsčiau. 

Juk viskas, ko reikėjo, buvo duota, 

Ir tai aš savo vidumi jaučiau. 

 

Kalbėt pramokęs, pradedu eiliuoti. 

Tik nesuvokiu, kad kažką kuriu, 

Ir kad esu kažkuo apdovanotas, 

Ko šiandien jau tikrai nebeturiu. 

 

Juk sakoma, kad seniai suvaikėja - 

Dabar ir aš turbūt toksai esu. 

Gal bando grįžti vaikiškos idėjos, 

Bet jos užklotos laiko debesų. 

 

Ir tam laike išbarstęs savo turtą 

Aš ubagu į nebūtį einu. 

Nebegalėsiu prarasto atkurti, 

Jei žemėje tik kartą gyvenu. 

 

NEPAGAUTAS VĖJAS 

 

Norėjau aš kadais pagauti vėją. 

Ne tik pagaut, bet ir nupiešti jį. 

Tačiau dažų nei drobės neturėjau 

Ir metai buvo man gal tik dveji. 

 

Tačiau aš jį mačiau, kaip rankom savo 

Lengvai nulenkia jis medžius, gėles 

Ir kaip, sparnais galingais sumosavęs, 

Dangaus aukštybėj gano aveles. 

 

Tada mačiau aš jį daugybę kartų  

Pavidalais keisčiausių padarų. 

Net ir žmogum, sustojusiu prie vartų, 

Prie mūsų kiemo vartų atdarų. 

 

Tik gaila, kad tada buvau per mažas 

Ir neturėjau drobės nei dažų. 

Tiktai sapnuos tas vaikiškas miražas 

Man pasirodo vaizdiniu gražiu. 

 

MEILEI NĖRA KLIŪČIŲ  

 

Kas per šitokią pūgą  

Gali meilę suteikt?  

Nežinojau, kad skuba,  

Kad ji trokšta ateit. 

 

Ir kai šaltis už lango 

Taikės lįsti širdin,  

Mes jau šokome tango,  

Buvo ji su manim.  

 

Aš dėkingas žvaigždelei,  

Kuri atvedė ją.  

Ne akim matė kelią,  

Juto jį širdyje.  

 

Kas kad siautėja pūgos  

Ir kad griūva kalnai,  

Jeigu kur meilė skuba,  

Ten nueis amžinai. 

 

KELIU PRO GIMTINĘ 

 

Nieks nelaukia prie keliuko.  

Kas gi lauks? 

Daug gyvenimų nutrūko.  

Kas pašauks? 

 

Pravažiuosime pro šalį.  

Kam sustot? 

Rankos nieks paduot negali,  

Pabučiuot.  

 

Dulkės tik nuskries prie gryčios 

Ir nusės.  

Nieks pro langą iš seklyčios 

Nežiūrės.  

 

Laikas ir Jasaičių kaimą  

Nusineš.  

Kas ateina, tas išeina -  

Kaip ir aš.  

 

ATEINA 

 

Ateina ta senatvė, 

Ateina pamažu. 

Jau išmečiau į gatvę 

Aš daug ryškių dažų. 

 

Džiaugsmų kaskart mažėja 

Ir daros nuobodu, 

Kad pučia šiaurės vėjai 

Ir vasarą jaučiu. 

 

O dienos vis trumpėja 

Ir sukasi greičiau. 

Svajonių ir idėjų 

Galvoj kaskart mažiau. 

 

Anie didieji siekiai, 

Dabar visai menki. 

Juk visa tai palieki,  

Kada žemyn slenki. 

 

O kas toliau - nežinom, 

Po galo esaties. 

Galbūt išgėrus vyno 

Lengviau bus ant širdies. 

 

EPITAFIJA 

 

Kai numirsiu, ten pakaskit,  

Kur trašų labiausiai trūksta. 

Kad galėtų paukščiai lesti, 

Kai sužels žolelių kupstas. 

 

Aš paukščius labai mylėjau -  

Jie dainuoti mane vertė. 

Iš krūtinės posmai liejos 

Ir gyvenimui apkartus. 

* * *
[Komentarai] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]