NAUDINGA ŽINOTI

Martynas VIDUGIRIS

IEŠKOKITE, DOMĖKITĖS, RASITE


16 administruojamų programų, 56 veiklos - taip trumpai būtų galima apibūdinti Švietimo mainų programų fondo (ŠMPF) veiklą. Perskaitęs šias pirmąsias eilutes, ne vienas skaitytojas galbūt skeptiškai pagalvos: "Vėl fondai, programos, projektai, kalnai ataskaitų ir... dažnai labai abejotinas rezultatas..." Neskubėkite, nes šį kartą yra ar gali būti tikrai ne taip. Realios naudos, pasigilinę į šio fondo administruojamas programas, gali turėti ne tik organizacijos, atskiri jų padaliniai, bet ir viešosios įstaigos, konkretus žmogus - jūs pats, jūsų bendradarbis ar bičiulis. 

Lapkričio 18 d. asociacija "Lietuvos neįgaliųjų forumas" ir Švietimo mainų programų fondas neįgaliųjų organizacijų atstovams pristatė fondo veiklą, atskiras programas, jų siūlomas galimybes. ŠMPF, kaip jau sako pats pavadinimas, orientuojasi į mokymąsi, kvalifikacijos kėlimą, keitimąsi specialistais, patirtimi visą gyvenimą - nuo moksleivių, studentų, aukštųjų mokyklų dėstytojų iki garbingo amžiaus, bet energijos nestokojančių senjorų. Ten, kur partnerystė, keitimasis patirtimi, ten ir bendra veikla, stažuotės, vizitai, kelionės. Be abejo, ne kelionės čia svarbiausia, bet naujos žinios, įgūdžiai, naujos idėjos, tačiau, jeigu yra galimybių, kodėl jomis nepasinaudoti? Fondas savo veiklą pradėjo 2007 metais, dviejų iki tol veikusių fondų - "Socrates" ir "Leonardo da Vinci" - pagrindu. Atidžiau pasklaidę mūsų žurnalo puslapius pamatysite, kad šio fondo siūlomomis galimybėmis jau yra pasinaudoję ir regėjimo negalią turintys žmonės. Bet visa tai - iš esmės nieko nauja, ir tie, kurie domisi švietimo mainų programomis, tuos dalykus geriau ar menkiau žino.  

Naujovė, pradėsianti veikti nuo ateinančių metų, - "Grundtvig" programos siūlomi senjorų savanorystės projektai. Senjorais laikomi žmonės, sulaukę penkiasdešimties. Kaip per pristatymą sakė fondo atstovai, amžiaus riba pasirinkta atsižvelgiant į tam tikrų profesijų atstovų - balerinų, lakūnų, karininkų - darbinės veiklos ribą. Taigi savanorystės projektuose gali dalyvauti visi ar kiekvienas penkiasdešimties metų sulaukęs žmogus. Kaip savanoris, jis gali vykti į bet kurią Europos Sąjungos valstybę, žinoma, prieš tai reikia susirasti organizaciją ar veiklos sritį, kurioje norėtumėte savanoriauti ar kurios atstovai norėtų turėti reikalų su jumis. Be abejo, nelengva, bet įmanoma. Žmogus, vykstantis savanoriauti, turi mokėti kalbą, kuria bus bendraujama. Tačiau ta kalba nebūtinai turi būti anglų, vokiečių ar kuri kita ES kalba. "Grundtvig" programą administruojantys specialistai siūlė prisiminti, kad be šių, dar egzistuoja ir rusų kalba, o savanoriauti galima ne tik Anglijoje ar Italijoje, bet ir Latvijoje ar Estijoje. Ne išsvajotieji Vakarai, bet ir ne namai... Ar įmanoma savanorystė turint regėjimo negalią? Mūsų žiniomis, taip: Lietuvoje irgi jau esama silpnaregių, dirbusių savanoriais užsienyje, tik iki šiol niekaip jų nepriprašome pasidalinti savo, kaip savanorių, patirtimi.  

Daugelis ŠMPF programų ir veiklų skirtos nevyriausybinėms organizacijoms, profesinio mokymo, ugdymo įstaigoms - kitaip sakant, juridiniams asmenims. Tačiau yra viena programa - jau minėta "Grundtvig", sudaranti galimybę mokytis, tobulėti, įgyti naujų bendravimo ar kurios atskiros srities įgūdžių žmonėms asmeniškai, neatstovaujant jokiai organizacijai ar įstaigai. Tai ES šalyse vykstantys įvairiausio pobūdžio seminarai. Žmogus iš viešai internete pateikiamo katalogo išsirenka jį dominančią temą, seminaro organizatoriams parašo laišką prašydamas įtraukti į seminaro dalyvių sąrašus ir laukia atsakymo. Jeigu atsakymas teigiamas, tvarkosi reikalingus dokumentus ir išvyksta. Tokių seminarų trukmė - nuo 5 iki 10 dienų. Organizatoriai apmoka visas kelionės, apgyvendinimo išlaidas, taip pat mokami ir dienpinigiai. Gali būti skirta papildomų lėšų užsienio kalbos kursams. Didesnių keblumų vykstant į seminarus gali iškilti visiškai nematantiems žmonėms - tai lydinčiojo klausimas, tiksliau - su jo kelione, apgyvendinimu, maitinimu susijusios išlaidos. Nematantis žmogus seminaro organizatoriams tampa dukart "brangesnis" nei matantis. ŠMPF darbuotojų teigimu, kai kada seminarų organizatoriai papildomas išlaidas, susijusias su neįgalių žmonių asistentais, būna numatę ir didesnių sunkumų neiškyla. Kaip sukamasi iš padėties tada, kai neįgalus žmogus nori vykti į seminarą, bet išlaidos asistentui nėra numatytos - šis "egzistencinis" klausimas taip ir liko be atsakymo. Patarimas vienas: susirasti bendramintį, kuris būtų kartu ir asistentas, ir seminaro dalyvis. Be abejo, skaitant visada viskas būna daug paprasčiau: į seminarą gali ir nepakviesti, o pakvietus - reikia bent vidutiniškai mokėti kalbą (nebūtinai anglų), kuria bus bendraujama. Šiaip ar taip, galimybė yra ir norint ja pasinaudoti nereikia niekam, išskyrus patį save, atstovauti, nelaukti niekieno malonės ar paskatinimo. ŠMPF teikiamomis galimybėmis ypač turėtų susidomėti jauni žmonės - studentai, jauni specialistai, taip pat viešosios įstaigos, formalaus ir neformalaus ugdymo centrai. Vien tik "Grundtvig" siūlo parengiamuosius vizitus, kvalifikacijos tobulinimą, asistentų praktiką, darbuotojų vizitus, senjorų savanorystės projektus. Fondo darbuotojų teigimu, ŠMPF programos, lyginant su ES struktūrinių fondų administruojamais projektais, pasižymi didesniu lankstumu ir kartu mažesniu ataskaitų, reikalavimų, įvairiausių biurokratinių "saugiklių" skaičiumi, o tie, kurie bent kartą susidūrė su projektine veikla, turbūt sutiks, kad tai - jau privalumas.  

Iki šiol beveik išimtinai kalbėjome vien apie programą "Grundtvig", tačiau yra ir "Comenius", ir "Erazmus", ir dar gera dešimtis kitų programų. Atskiro dėmesio nusipelno fondo administruojama programa "Nordplus". Tai Šiaurės šalių, ne ES finansuojama programa ir todėl jos veikla turi būti nukreipta į bendradarbiavimą su Skandinavijos šalimis. Programa skatina ir remia tiek institucijų, nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimą, tiek ir pavienių asmenų galimybes pažinti Šiaurės šalių kultūrą, perimti ir skleisti jų patirtį. Taigi tam tikra prasme ji tarsi atkartoja, tik mažesnėmis apimtimis, tai, ką siūlo kitos ŠMPF administruojamos programos.  

Švietimo mainų paramos fondo tinklalapis internete: www.smpf.lt. 

* * *
[Komentarai] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]