NEREGYS IR VISUOMENĖ

Irena BLAŽEVIČIENĖ

GALIMYBĖ REALIZUOTI SAVE


Artėja rinkimai į savivaldybes. Aktyvūs jauni žmonės vis dažniau ieško galimybių save realizuoti. Ne išimtis ir politinis gyvenimas. Šalia mūsų - LASS nariai, siejantys savo gyvenimą su politine karjera. Vienas iš jų - VšĮ Kauno ir Marijampolės regionų aklųjų centro direktorius Egidijus Urna, kuris artėjančių rinkimų proga atsako į keletą klausimų. 

Egidijus Urna- Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos įstatų antrame punkte rašoma: "LASS yra savarankiška, savanoriška, nepolitinė organizacija...". Kaip, jūsų nuomone, turėtų elgtis LASS per įvairius šalyje vykstančius rinkimus? 

- Pirmiausia reikėtų atskirti du dalykus - organizaciją ir jos narį: organizacija yra nepolitinė, tačiau jos pareiga padėti LASS nariams. Kiekvienas LASS narys gali būti politinės partijos narys, gali reikšti ir turėti savo nuomonę apie vienokį ar kitokį visuomeninį reiškinį, įvykį, vienas iš jų - rinkimai į savivaldą. LASS, kaip organizacija, turėtų palaikyti savo narius, bandančius siekti vieno ar kito politinio statuso, tačiau ne vieną ar kitą partiją. 

- Ką manote apie LASS įstaigų ir institucijų vadovų dalyvavimą rinkimuose į vietos ir šalies valdžią? Ar, būdamas kurios nors partijos narys, LASS įstaigos vadovas netampa savotišku tos partijos "įkaitu"? 

- Politikoje reikia iniciatyvių ir gabių žmonių - juk nuo politikų darbo priklauso visos Lietuvos, jos žmonių gerovė. Žmogus, daugiau pasiekęs gyvenime, versle, daugiau naudos duos ir politikoje. Ar žmogus tampa partijos įkaitu, priklauso nuo paties žmogaus savybių, mokėjimo "padalinti save atskiroms veikloms", o ne nuo užimamų pareigų.  

- Ką manote apie paprastų LASS narių dalyvavimą šalies politiniame gyvenime?  

- Neskirstau LASS narių į "lygius" ir "lygesnius". Padarei gerą darbą - šaunuolis. Padarei blogą - kitoks įvertinimas. Kalbant apie dalyvavimą politikoje, tampa akivaizdu: juo aktyvesni būsime, juo geriau mums. Pamirškime pagaliau tarybinius laikus, kai gyvenome "aklųjų gete", kai daug kas buvo draudžiama. Esame tokie kaip visi, tik nematome, bet dėl to nereikėtų teigti, kad kažko negalime, - mums tik reikia šiek tiek daugiau pastangų kompensuojant savo nematymą ir didelio, didelio noro... 

- Kodėl nutarėte dalyvauti savivaldos rinkimuose? 

- Dirbdamas savo darbą dažnai susiduriu su vietos valdžia, jos abejingumu, matau jos trūkumus. Bendraujant su valdžios atstovais dažnai jaučiamas neigiamas požiūris į neįgaliuosius, pažeminimas, nepasitenkinimas. 

Eidamas į politiką noriu keisti šį požiūrį. Mes esame visuomenės dalis ir požiūris į mus turi būti adekvatus. Reikia kovoti už savo teises. Dalyvaudamas valdžios darbe, galiu įrodyti, jog esame tokie patys kaip kiti, galiu padėti mūsų žmonėms. 

- Kokios partijos gretose būdamas einate į rinkimus?  

- Jau keletą metų esu partijos "Tvarka ir teisingumas" narys. Su šia partija ir einu į rinkimus. 

- Jei būsite išrinktas į Kauno miesto valdžią, ką gero pirmiausia nuveiksite miesto akliesiems ir silpnaregiams? 

- Nemėgstu kalbėti apie tai, kas būtų, jeigu būtų. Turiu begalę idėjų ir darbų, kuriuos noriu įgyvendinti. Vienas pirmųjų - pertvarkyti ir suremontuoti mūsų mikrorajone neregiams ir silpnaregiams skirtus orientyrus. 

* * *
[Komentarai] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]