VIRŠELIS

 

F. W. BURTON. NEREGĖ MERGAITĖ PRIE ŠALTINIO - VAKARŲ AIRIJOS VAIZDAS


Parašas po iliustracija

Airių dailininkas Frederic William Burton (1816-1900) tapybos mokėsi pas žinomus akvarelininkus brolius Brocas Dubline. Greitai dailininkas išgarsėjo kaip puikus portretininkas. Dailininko draugas G. Petrie paskatino Frederiką susidomėti senovės airių gyvenimu, tradicijomis, papročiais bei to meto žmonių apranga. Už darbus istorine tematika 1839 metais dailininkas buvo išrinktas Karališkosios meno akademijos akademiku. 1851 metais jis apsigyveno Miunchene, intensyviai lankėsi Vokietijos meno galerijose, daug laiko skyrė meno istorijai tyrinėti. 1874-1894 metais dirbo Londono nacionalinės meno galerijos direktoriumi. Jo vadovaujama galerija įsigijo Leonardo da Vinči, Rafaelio, Velaskeso ir kitų žymių dailininkų darbų.  

Mums žinomas tik vienas šio dailininko darbas aklumo tema - "Neregė mergaitė prie šaltinio - Vakarų Airijos vaizdas". Galima daryti prielaidą: dailininkas paveiksle pavaizdavo šventą vietą - nedidelio šaltinio versmę. Matyt, neatsitiktinai šioje vietoje pastatytas koplytstulpis su dailiai išpuoštu kryžiumi. Prie šaltinio klūpančios, su rožančiumi rankose besimeldžiančios moters penkerių šešerių metų basakojė mergaitė atvedė neregę merginą. Mergaičiukė jau vėsina nuo kelionės pavargusias kojas negilaus šaltinėlio tėkmėje, už rankos vis dar laiko priklupusią prieš kryžių neregę merginą. Merginos galvą dengia ilgas ir platus gelsvas šalis. Nuo nepridengtų plaukų krinta daili rusvų blizgančių plaukų sruoga. Kadangi mergaičiukės sijonėlis ir merginos suknelė pasiūti iš to paties rusvo gruboko audeklo, galima spėti, kad jos - seserys. Vyresnio amžiaus besimeldžianti moteris pilkšvu apsiaustu su gobtuvu ant galvos panaši į vienuolę. Tačiau jos įkyrus, neregės akis tyrinėjantis žvilgsnis kaip rūką išsklaido prielaidą apie vienuolę. Šis paveikslas priminė vieno eilėraščio kelias eilutes: "Žmonės žiūri bekojams į kojas, neregiams - į akis." Už šios trijulės - niūrokas Vakarų Airijos peizažas su tamsiais, rūke dunksančiais kalnais. Matyt, nesunku nuspėti, ko prašo prie švento šaltinio klūpanti neregė mergina saulės apšviestame, rudens spalvomis pasidabinusiame slėnyje.  

Šis paveikslas - tai nedidelio formato 88,9 x 71,8 cm pieštuku ir akvarele atliktas darbas.  

 

Vytautas GUDONIS 

* * *
[Komentarai] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]