TIFLOTYRA

 

PADĖKA KAUNIEČIAMS


'Labai senos knygos brailio raštu'Patį šių metų vidurvasarį, karščiausią liepos mėnesio dieną, suskambo telefonas. Pasigirdo malonus balsas iš Kauno aklųjų ir silpnaregių centro: "Turime tris knygas. Senas knygas, labai senas knygas brailio raštu,"- pranešė centro darbuotoja Jūratė Jankūnienė (Vainauskaitė). Papasakojo, kaip nenorėjęs prisistatyti kaunietis, knygų kolekcionierius, į centrą atnešė išsaugotas knygas. Vienintelis šio geradario pageidavimas - nepradanginti senųjų leidinių. Su Jūrate pasitarę, nusprendėme, kad knygas geriausia saugoti Vilniuje - Lietuvos aklųjų bibliotekoje, Tiflotyros skyriuje. Gavę knygas ir nušluostę dulkių sluoksnį, susipažinome - kokybė nebloga, brailio taškai nenutrinti, tekstas lengvai perskaitomas, akivaizdu, kad knygos saugotos. Dvi labai vertingos - bibliografinės retenybės. Viena iš jų - Viktorijos Genytės (Šmaižienės) paruoštas leidinys "Rankų darbeliams pavyzdžiai". Paantraštėje rašoma: "Skiriu visoms saulės nematančioms darbelius mėgstančioms, mieloms akloms mergytėms." Vieną šios knygos egzempliorių, ne pačios geriausios kokybės, bibliotekos fonduose turėjome, tačiau, gavę šiuos, džiaugiamės ir dėkojame. Turėdami tris egzempliorius, galėsime drąsiai skaitytojams duoti senuosius leidinius, išleistus 1935 metais, prieš septyniasdešimt penkerius metus, o esant reikalui, eksponuosime ir įvairiose parodose. Ši mezgimo raštų knyga buvo merginų ypač mėgstama ir populiari praeito amžiaus viduryje. 

Šio rašinio pavadinimą "Padėka kauniečiams" pasirinkome neatsitiktinai. Daugiau kaip prieš dešimt metų, ruošiantis paminėti Prano Daunio gimimo šimtmetį, kauniečių iniciatyva buvo surasti keli vertingi istoriniai dokumentai ir kelios dešimtys archyvinių nuotraukų iš privačių šeimos albumų. Ši praeitį menanti dokumentika papildė Lietuvos aklųjų istorijos muziejaus fondus. Radiniai praturtino ekspoziciją ir tapo prieinami lankytojams. Ačiū kauniečiams, prisidėjusiems prie prasmingo darbo, o ypač Ramūnui Ulinskui ir Stasiui Babonui, inicijavusiems šį kilnų ir reikalingą darbą. O dabar vėl norime kreiptis į kauniečius, ir ne tik į juos, - į visus žmones, galinčius padėti išsaugoti mūsų bendruomenės istorinę atmintį. 

Prieš keliasdešimt metų Kaune buvo pasklidusios šnekos apie surastą P. Daunio knygos "Naktis ir naktis" rankraštį brailio raštu. Apie ketvirtosios knygos rašymą, dar būdamas gyvas, kalbėjo ir pats autorius, sakė baigiąs rašyti. Keliolika rankraščio lapų iš tiesų pakliuvo į žymiausio LASS kraštotyrininko dr. V. V. Toločkos rankas. Jis juos išsaugojo. Šiuo metu brailio raštu parašyti lapai saugomi Vilniuje, Lietuvos aklųjų bibliotekoje, asmeninių archyvų fonde. Kai kurių organizacijos veteranų nuomone, yra tikimybė, kad kas nors gali būti išsaugojęs ir daugiau rankraščio lapų. Pašnekinkite draugus, gimines, bendradarbius. 

Taip pat senjorai kauniečiai teigia, kad LASS Kauno įmonėje (dabar UAB "Regplasta") veikusiame muziejuje buvo saugomas ir vienas unikalus eksponatas - magnetinė garso juosta su Prano Daunio balsu. Jų teigimu, įrašas darytas apie 1960 metus. Tačiau prieš dvidešimt metų, naikinant muziejų, ši garso juosta dingo. Tiesa, dalis eksponatų buvo perduota Lietuvos aklųjų bibliotekai, bet ieškomo įrašo tarp jų nebuvo. Viliamės, kad kas nors tą įrašą priglaudė ir saugo. Kaip būtų gražu, kad įrašas atsirastų, o jo išsaugotojas taptų žinomu žmogumi, jo vardas išliktų istorijoje. 

Kas galite, prisidėkite prie kraštotyros darbo. Gal surasime šiuos ir kitus svarbius mūsų praeities, mūsų istorijos paliudijimo dokumentus. 

Lietuvos aklųjų bibliotekos kolektyvas dėkoja kauniečiams ir visiems kitiems skaitytojams, geranoriškai ir nesavanaudiškai padedantiems mūsų visų bibliotekai dirbant kasdienius darbus bei sprendžiant kitus svarbius klausimus.  

 

Lietuvos aklųjų bibliotekos vardu - Juozas Valentukevičius 

* * *
[Komentarai] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]