LASS CENTRO TARYBOJE

 

 


2010 m. rugsėjo 15 d. įvyko LASS centro tarybos posėdis, kuriame dalyvavo 13 iš 14 LASS centro tarybos narių, VšĮ "Brailio spauda" direktorius Vytautas Gendvilas, LASUC kompiuterių taikymo skyriaus specialistas Gintaras Norkus. 

2009 m. LR Seimo narys Edvardas Žakaris kreipėsi į LR Vyriausybę dėl brailio rašto abėcėlės ir jos naudojimo tvarkos. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija šiam klausimui spręsti sudarė darbo grupę, kuri buvo įpareigota parengti bendrą brailio rašto abėcėlės naudojimo tvarką. LASS centro tarybos pritarimu nuspręsta teikti tvirtinti ministerijos sudarytai darbo grupei dvi 8 taškų kompiuterinio brailio koduotes. Viena labiau pritaikyta naudotis taikant naujas technologijas, o kita pritaikyta literatūrai ir leidybai: joje be pakitimų išlaikytas dabar naudojamas 6 taškų brailis. 

Papildytas 2010 m. birželio 30 d. nutarimu Nr. 1-42 priimtas LASS centro tarybos reglamentas ir patvirtintos trys prie LASS centro tarybos veikiančios visuomeninės komisijos, jų veiklos kryptys ir sudėtys: teisių gynimo ir socialinių reikalų; kultūros reikalų ir viešųjų ryšių; turto ir ūkio reikalų komisijos. 

Teisių gynimo ir socialinių reikalų komisijos pirmininke patvirtinta LASS pirmininko pirmoji pavaduotoja Ramunė Balčikonienė, sekretore - VšĮ "LASS centro taryba" specialistė Nomeda Čepienė. Komisijos nariai: 

Roma Girnienė (LASS Kauno miesto filialo pirmininkė), Audronė Jozėnaitė (VšĮ "LASS centro taryba" vyriausioji specialistė), Audronė Kreizienė (LASS Ukmergės rajono filialo pirmininkė), Rasa Rimkūnaitė (LASS Pasvalio rajono filialo pirmininkė), Janina Samušienė (LASS Kelmės rajono filialo pirmininkė), Giedrius Stoškus (UAB "Liregus" teisininkas), Jolanta Suodytė (Vilniaus ir Alytaus regionų aklųjų centro socialinė darbuotoja) ir Daina Vitkauskienė (LASS poilsio namų "Spindulys" administratorė, poilsio namų "Baltija" reabilitacijos centro tifloreabilitologė). 

Kultūros reikalų ir viešųjų ryšių komisijos pirmininke patvirtinta VšĮ "LASS centro taryba" vyresnioji specialistė Danutė Cidzikienė, sekretore - VšĮ "LASS centro taryba" specialistė Indrė Bitinaitė. 

Komisijos nariai: Algimantas Arbočius (Vilkpėdės bendruomenės socialinių paslaugų centro direktorius), Stasys Babonas (Kauno aklųjų ir silpnaregių centro direktorius), Ramunė Balčikonienė (LASS pirmininko pirmoji pavaduotoja), Rasa Januševičienė (Lietuvos aklųjų bibliotekos direktorė), Nijolė Klepikienė (Klaipėdos ir Telšių regionų aklųjų centro direktorė), Dainius Masėnas (LASS Panevėžio miesto ir rajono filialo pirmininkas), Gema Padribonienė (Lietuvos nacionalinio radijo žurnalistė, laidos "Arčiau manęs" vedėja), Aurimas Papečkys (LASS revizijos komisijos pirmininkas, internetinės svetainės www.akliesiems.lt administratorius, Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybos prie Finansų ministerijos darbuotojas), Inta Skeivienė (LASS Šiaulių miesto ir rajono filialo pirmininkė), Rita Šidlauskaitė (Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro muzikos mokytoja metodininkė) ir Alvydas Valenta (žurnalo "Mūsų žodis" žurnalistas, "Šulinio" redaktorius). 

Turto ir ūkio reikalų komisijos pirmininku patvirtintas UAB "Liregus" direktorius Leonas Kirkilovskis, sekretore - VšĮ "LASS centro taryba" specialistė Nomeda Čepienė. 

Komisijos nariai: Sigitas Bilevičius (Vilniaus ir Alytaus regionų aklųjų centro direktorius), Romas Bramanas (VšĮ "Aksida" direktorius), Tomas Giniotis (VšĮ "PBC" direktorius), Alfonsas Navickis (Šiaulių ir Tauragės regionų aklųjų centro direktorius), Egidijus Urna (Kauno ir Marijampolės regionų aklųjų centro direktorius), Aloyzas Vilimas (Panevėžio ir Utenos regionų aklųjų centro direktorius) ir Edvardas Žakaris (LR Seimo narys). 

Posėdyje buvo pateikta II ketvirčio LASS įmonių ir įstaigų ūkinės-finansinės veiklos apžvalga. LASS gamybos įmonės 2010 m. II ketvirtyje gavo 2,7 mln. Lt pajamų (2009 m. II ketv. - 3,8 mln. Lt). Iš šios sumos už pagamintą ir parduotą produkciją gauta 2,55 mln. Lt (2009 m. II ketv. - 3,57 mln. Lt). LASS įmonės per 2010 m. II ketvirtį patyrė 237,2 tūkst. Lt nuostolį. Pelno iš gamybinės veiklos negavo nė viena įmonė. Sunkiausia ūkinė-finansinė padėtis tebėra UAB "Regseda". 

Posėdyje buvo apsvarstyti LASS XXI suvažiavime delegato Vlado Bagdono kelti siūlymai; VšĮ "LASS centro taryba" vyr. specialistė Audronė Jozėnaitė trumpai pristatė socialinės ir profesinės reabilitacijos situaciją šalyje. 

Apsvarstytas valstybinio choro "Vilnius" prašymas paremti choro veiklos metraščio leidybą. Nutarta šį klausimą dar kartą aptarti ateityje, kai bus aiškesnė projekto sąmata. Taip pat apsvarstyti dar du prašymai dėl finasinės paramos: nutarta skirti paramą Kelmės aklųjų ir silpnaregių centrui, o dėl paramos Klaipėdos aklųjų ir silpnaregių diabetikų klubui pavesta spręsti Klaipėdos ir Telšių regionų aklųjų centrui. Išnagrinėtas neregės Vaidos Butautaitės prašymas dėl asistento pagalbos ir orientacijos bei mobilumo mokymo kursų. Šiuo klausimu rūpintis sutiko Vilkpėdės bendruomenės socialinių paslaugų centro direktorius Algimantas Arbočius bei UAB "Liregus" direktorius Leonas Kirkilovskis. 

Pritarta Egidijaus Urnos prašymui nuo 2010 m. spalio 1 d. pervesti dirbti visu etatu į pirmaeiles pareigas į VšĮ "Kregis", Kauno ir Marijampolės regionų aklųjų centre paliekant pusei etato ir perkeliant į antraeiles pareigas. 

* * *
[Komentarai] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]