KRONIKA

 

 


• Gegužės 1 dieną Molėtuose surengta gatvės muzikantų diena. Joje dalyvavo LASS Molėtų rajono filialo kaimiškos muzikos kapela. 

• Gegužės 1 dieną Klaipėdoje surengta Muzikos diena. Joje dalyvavo Klaipėdos ir Telšių regionų aklųjų centro folkloro ansamblis "Spingsulė". 

• Gegužės 1-7 dieną Vilniuje surengtas Lietuvos aklųjų ir silpnaregių vyrų šachmatų čempionatas. Jame dalyvavo dvylika sportininkų. Pirmą vietą iškovojo A. Novikovas. Antras - B. Rositsan, trečias - G. Grybas. A. Novikovas ir B. Rositsan iškovojo teisę Lietuvai atstovauti tarptautinės brailio šachmatų asociacijos rengiamame pasaulio šachmatų čempionate, kuris įvyks Belgrade (Serbija) šių metų rugpjūčio 25 - rugsėjo 5 dieną. 

• Gegužės 2 dieną Vilniuje, Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčioje, Valstybinis choras "Vilnius" surengė koncertą, skirtą Motinos dienai. 

• Gegužės 3 dieną Naujosios Akmenės viešojoje bibliotekoje įvyko seminaras "Lietuviškos knygos šviesa" ir LASS Akmenės rajono filialo surengtų spaudinių parodų "Pranui Dauniui - 110," "Lietuviškai brailio knygai - 80" pristatymas. Seminaro dalyvius muzikiniais kūriniais pasveikino Naujosios Akmenės muzikos mokyklos moksleiviai, rajono laikraščio "Vienybė" redaktorius L. Rozga parengė pranešimą "Akmenės krašto knygnešiai". LASS Akmenės rajono filialo pirmininkė pristatė minėtas parodas, papasakojo apie organizuotos aklųjų veiklos pradininką P. Daunį, supažindino su lietuviško brailio rašto ir spausdintos knygos istorija iki šių dienų. Savo eilių paskaitė Akmenės krašto literatės V. Lėgaudienė ir J. Janušienė. 

• Gegužės 3 dieną LASS Trakų rajono ir Elektrėnų miesto filialo nariams surengta šventė, skirta Motinos dienai. Trakuose susirinkusiems akliesiems ir silpnaregiams koncertavo organizacijos liaudiškos muzikos kapela "Žiburys". 

• Gegužės 4 dieną Kauno aklųjų ir silpnaregių centro kanklių ansamblis Motinos dienai skirtą koncertą padovanojo Kulautuvos (Kauno raj.) bendruomenei. 

• Gegužės 6 dieną Kauno aklųjų ir silpnaregių centre koncertą "Pasišauksiu dainą" surengė Lietuvos muzikos ir teatro akademijos solinio dainavimo katedros lektorės N. Kukulskienės dainavimo klasės studentės I. Gudavičienė, A. Senkutė, I. Semėnaitė, J. Tomkutė (koncertmeisterės - G. Paliulienė, A. Juršienė). 

• Gegužės 6 dieną Vilkpėdės slaugos ligoninės ligoniams ir darbuotojams koncertavo Vilniaus Vilkpėdės bendruomenės socialinių paslaugų centro rusų liaudies dainos ansamblis. 

• Gegužės 6 dieną LASS Akmenės rajono filiale Naujosios Akmenės "Saulėtekio" pagrindinės mokyklos trečios klasės moksleiviams pravesta pažintinė pamoka "Susipažink su neregių gyvenimu". Vaikai vaikščiojo su baltąja lazdele, apžiūrėjo tiflopriemonių ekspoziciją, žaidė akliesiems skirtais šachmatais, mokėsi rašyti brailio lentele ir grifeliu, klausėsi įgarsintų pasakų. 

• Gegužės 8 dieną Vilniaus Vilkpėdės bendruomenės socialinių paslaugų centre surengtas pirmasis kanklių muzikos festivalis "Sodams žydint". Jame dalyvavo kanklininkė L. Stasiulienė, Kauno aklųjų ir silpnaregių centro kanklių ansamblis, Veiverių laisvalaikio ir kultūros centro Skriaudžių ansamblis "Kanklės", Vilniaus vaikų ir jaunimo klubo "Verdenė", Pagirių muzikos mokyklos, Naujosios Vilnios muzikos mokyklos jaunieji kanklininkai, B. Jonušo muzikos mokyklos tautinių instrumentų ansamblis "Jurginėlis" ir Vilkpėdės bendruomenės socialinių paslaugų centro kanklių ansamblis "Kamanės". Beje, apie naująjį kolektyvo vardą "Kamanės" pranešė būtent šiame festivalyje. 

• Gegužės 8 dieną Druskininkuose surengta šventė "Jei aš būčiau tu", skirta Europos dienai. Joje dalyvavo Vilniaus Vilkpėdės bendruomenės socialinių paslaugų centro tautinių šokių kolektyvas "Šimtažiedis" ir folkloro ansamblis "Versmė". Po koncerto renginio dalyviams surengta ekskursija po Druskininkus. 

• Gegužės 8 dieną Vilniuje, Kongresų rūmuose, paminėtas kompozitoriaus V. Laurušo 80-metis. Jubiliato kūrinių atliko Valstybinis choras "Vilnius". 

• Gegužės 8-9 dieną Vilniuje surengtas Lietuvos aklųjų ir silpnaregių jaunimo (iki 20 metų) šachmatų čempionatas. Jame pirmą vietą iškovojo D. Grincevičius, antrą - D. Laukžemytė, trečią - O. Bareikis. 

• Gegužės 9 dieną Jonavos kultūros centre surengta gegužinė. Joje koncertavo LASS Jonavos rajono filialo liaudiškos muzikos kapela "Jonavėlė". 

• Gegužės 9 dieną Molėtuose paminėta Europos diena. Šventėje grojo LASS Molėtų rajono filialo kaimiškos muzikos kapela, o LASS Molėtų rajono filialo humoro grupė "Molėtuvka" parodė vaidinimą "Buktuota svajonė". 

• Gegužės 11 dieną Šiaulių kultūros centro aklųjų ir silpnaregių skyriuje surengtas renginys spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai paminėti. Jame dalyvavo dienraščio "Šiaulių naujienos" korespondentė R. Urbonavičiūtė ir fotografas V. Simutkinas, dienraščio "Respublika" korespondentas S. Aksomaitis, savaitraščio "Šiauliai plius" korespondentė I. Šnarienė. Svečiai pasakojo apie savo darbą, išklausė Šiaulių aklųjų ir silpnaregių bendruomenės narių problemas. 

• Gegužės 12 dieną LASS Pasvalio rajono filialo nariams surengta pažintinė išvyka į Burbiškių dvarą bei Šeduvos malūną. Pasvaliečiai susipažino su aplankytų objektų istorija, gėrėjosi pavasarine gamta. 

• Gegužės 12 dieną Vilniaus Vilkpėdės bendruomenės socialinių paslaugų centras ir miesto sveikatos biuras surengė diskusiją "Fizinis aktyvumas: samprata, rekomendacijos, reikšmė ir nauda". Biuro specialistė V. Rutkauskienė susirinkusiems pristatė šiaurietišką vaikščiojimą ir jo privalumus. 

• Gegužės 12-14 dieną Vilniuje surengtas XII rusų sakralinės muzikos festivalis. Jame koncertavo Valstybinis choras "Vilnius". 

• Gegužės 13 dieną Kauno aklųjų ir silpnaregių centre surengtas koncertas "Ieškokim žiburių". Lietuvių meilės deivės Mildos ir Šeimos dienų proga surengtoje šventėje dalyvavo aktorius E. Stancikas, literatas R. Klibavičius, dainininkė O. Matusevičiūtė, smuikininkė A. Kliujeva, pianistė G. Janonytė, akordeonininkai T. Jurkša, A. Daučianskaitė ir A. Daučianskas bei skaitovė V. Bakutienė. 

• Gegužės 13-16 dieną Kaune surengtas Lietuvos aklųjų sporto federacijos moterų šachmatų čempionatas. Jame pirmą vietą iškovojo I. Karsokaitė, Antra liko I. Skėrutė, trečia - R. Sidaravičiūtė. 

• Gegužės 14 dieną LASS Kauno miesto filialo ir Kauno rajono filialo nariams surengta išvyka į Burbiškių dvarą. 

• Gegužės 15 dieną Šiaulių kultūros centro aklųjų ir silpnaregių skyriuje surengta popietė "Iš įdomių kelionių grįžus". Įspūdžiais iš Kambodžos ir Tailando pasidalijo, nuotraukas susirinkusiems rodė keliautojas B. Vengrys. 

• Gegužės 15 dieną Kalotėje, Gargždų bibliotekos filiale, surengta Šeimos diena. Šventėje dalyvavo Klaipėdos ir Telšių regionų aklųjų centro dramos kolektyvas "Meleta" ir populiarios muzikos atlikėjai. 

• Gegužės 15 dieną Klaipėdoje surengta senamiesčio šventė "Aš myliu senamiestį". Joje koncertavo Klaipėdos ir Telšių regionų aklųjų centro liaudiškos muzikos kapela "Vyra" ir šokių kolektyvas. 

• Gegužės 15-16 dieną Šiauliuose surengtas vyrų individualus šoudauno čempionatas. Jame dalyvavo vienuolika sportininkų iš šešių Lietuvos aklųjų sporto federacijos klubų. Čempiono titulą iškovojo J. Pažarauskas. 

• Gegužės 16 dieną Vilniuje, Šv. Apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčioje, Valstybinis choras "Vilnius" surengė sakralinės muzikos valandą. 

• Gegužės 17 dieną Vilniaus Vilkpėdės bendruomenės socialinių paslaugų centre tris spektaklius žiūrovams parodė Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro vaikų dramos studija "Akiniai". Spektakliai "Aš esu aš" ir "Kartu" sukurti pagal R. Dahlio kūrinį "Matilda, o "Kiaulitas" - pagal J. Avyžiaus apsakymą "Kiaulių sala". Spektaklių pertraukose fortepijonu skambino J. Pažarauskas. 

• Gegužės 18 dieną Kaune, B. Sruogos namuose-muziejuje, Kauno aklųjų ir silpnaregių centro mėgėjų teatras "Aira" ir skaitovas R. Klibavičius parodė programą "Soneto renesansas". 

• Gegužės 19 dieną Jonavos senelių pensionate surengta "Senjorų gegužinė". Joje koncertavo LASS Jonavos rajono filialo liaudiškos muzikos kapela "Jonavėlė". 

• Gegužės 19 dieną Panevėžio aklųjų ir silpnaregių laisvalaikio ir užimtumo centre surengta Sekminių šventė. Su šia diena susijusius papročius priminė etnografė R. Žostautienė. Susirinkusiems koncertavo estrados dainininkė L. Žemaitytė. 

• Gegužės 19 dieną LAB Klaipėdos filialas bei Klaipėdos ir Telšių regionų aklųjų centras surengė susitikimą su aktore V. Kochanskyte. Viešnia paskaitė ištraukų iš J. Simonaitytės romano "Vilius Karalius", apysakos "Pikčiurnienė", dalijosi prisiminimais apie rašytoją J. Simonaitytę. 

• Gegužės 20 dieną LASS Anykščių rajono organizacijos nariams surengta išvyka dviračiais. Pirmojoje išvykoje dalyvavo penki dviračius turintys silpnaregiai. Jiems talkino savanorė A. Burbaitė. Dviratininkų taku silpnaregiai nuvyko prie Puntuko akmens. Pirmosios kelionės sužavėti organizacijos nariai mano rengti ir daugiau išvykų dviračiais. 

• Gegužės 20 dieną Vilniuje, Lietuvos aklųjų bibliotekoje, surengtas susitikimas su Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureate poete R. Skučaite. Viešnia pasidalijo prisiminimais, paskaitė eilių. 

• Gegužės 22 dieną Šiaulių kultūros centro aklųjų ir silpnaregių skyriuje surengtas A. Volkovaitės poezijos vakaras "Nepakirptais sparnais". Viešnia paskaitė savo eilių. Susirinkusiems dainavo Šiaulių konservatorijos absolventė V. Butautaitė. Jai akompanavo I. Tautkuvienė. 

• Gegužės 22 dieną Šiauliuose surengtas Lietuvos aklųjų ir silpnaregių jaunimo ir veteranų lengvosios atletikos vasaros čempionatas. Jame pasiektas naujas LASF rekordas: rutulį 11 m 59 cm nustūmė D. Skėrienė. Ji pagerino asmeninį rekordą. 

• Gegužės 23 dieną Radviliškyje surengtas tarptautinis folkloro festivalis "Ganiau palšus jautelius". Jame dalyvavo LASS Kelmės rajono folkloro ansamblis "Ramočia". 

• Gegužės 23 dieną šventėje "Kauno dienos", muzikinio teatro sodelyje koncertavo Kauno aklųjų ir silpnaregių centro folkloro ansamblis "Kanapija", liaudiškos muzikos kapela "Bičiuliai" ir kanklių ansamblis. Renginyje taip pat dalyvavo Vilniaus Vilkpėdės bendruomenės socialinių paslaugų centro tautinių šokių kolektyvas "Šimtažiedis". 

• Gegužės 24 dieną LASS Marijampolės rajono filialo nariams surengta išvyka į Lietuvos liaudies buities muziejų Rumšiškėse. 

• Gegužės 24 dieną Vilniaus mokytojų namuose surengtas "Pasidainavimo vakaras su Veronika". Jame dalyvavo Vilkpėdės bendruomenės socialinių paslaugų centro folkloro ansamblis "Versmė". 

• Gegužės 25 dieną LASS Lazdijų rajono filialo nariams surengta kultūrinė pažintinė išvyka į Varėnos rajoną. Čia aplankytas Merkinės piliakalnis, Zervynų etnografinis kaimas, Vytauto Didžiojo paminklas Perlojoje ir kitos turistų pamėgtos vietos. 

• Gegužės 25 dieną LASS Prienų rajono filialo vokalinis ansamblis "Puriena" koncertavo Birštono globos namuose "Karališka rezidencija". Susirinkusiems eilių paskaitė skaitovės N. Naumova ir R. Matusevičienė. 

• Gegužės 25 dieną LAB Panevėžio filiale surengtas susitikimas su rašytoja G. Adomaityte. Viešnia pasidalijo prisiminimais apie savo šeimą, paskaitė ištraukų iš knygos "Šokis ant stalo". 

• Gegužės 26 dieną Kauno Petrašiūnų slaugos ligoninės koplyčioje aukotose šv. Mišiose giedojo Kauno aklųjų ir silpnaregių centro moterų vokalinis ansamblis "Credo". 

• Gegužės 26 dieną LAB Panevėžio filialo skaitytojų klube aptarta B. Jonuškaitės knyga "Baltų užtrauktukų tango". 

• Gegužės 26 dieną Vilniaus Vilkpėdės bendruomenės socialinių paslaugų centre surengtas vakaras "Pažinkime gamtos ir paukščių garsus". Jame dalyvavo garso operatorius ir režisierius V. Blažys bei ornitologas R. Karpuška. 

• Gegužės 27 dieną Vilniuje prie Baltojo tilto surengta šventė, skirta Europos kaimynų dienai. Varžytuvėse tarp sostinės seniūnijų savo bendruomenei atstovavo Vilkpėdės bendruomenės socialinių paslaugų centro folkloro ansamblis "Versmė". 

• Gegužės 27 dieną AB "Achema" profilaktoriume "Atgaiva tau" koncertavo LASS Jonavos rajono filialo liaudiškos muzikos kapela "Jonavėlė". 

• Gegužės 27 dieną Lietuvos žmonių su negalia sąjungos Klaipėdos skyriaus nariams koncertavo Klaipėdos ir Telšių regionų aklųjų centro folkloro ansamblis "Spingsulė". 

• Gegužės 28 dieną Šiaulių bulvare surengtas "Romanso ir istorinio šokio vakaras". Šiame renginyje Šiaulių kultūros centro aklųjų ir silpnaregių skyriaus folkloro ansamblis "Sedula" padainavo senovinių romansų. Šis vakaras - ciklo "Šiaulių bulvaro vasara" renginys. 

• Gegužės 28 dieną Vilniaus Vilkpėdės bendruomenės socialinių paslaugų centre koncertavo ansamblis "Romų kelias". 

• Gegužės 28 dieną panevėžiečiai pakviesti į "blusų turgų". Jame sendaikčius reklamavo ir meninę programą parodė Panevėžio aklųjų ir silpnaregių laisvalaikio ir užimtumo centro šokių kolektyvas "Kanapėlė", kapela "Iškepuris" ir folkloro ansamblis "Pajauta". 

• Gegužės 29 dieną Kelmėje surengta XXX tarptautinė rajono liaudies meno šventė. Joje dalyvavo LASS Kelmės rajono folklorinis ansamblis "Ramočia". 

• Gegužės 29 dieną Rumšiškėse, Dzūkų sodyboje, koncertavo Vilniaus Vilkpėdės bendruomenės socialinių paslaugų centro tautinių šokių kolektyvas "Šimtažiedis". 

• Gegužės 29 dieną Šiaulių kultūros centro aklųjų ir silpnaregių skyriuje įvyko muzikinių duetų vakaras "Kai siela dainuoja". Koncerte lietuvių autorių dainų ir romansų padainavo aklųjų ir silpnaregių skyriaus duetai K. Mockutė ir K. Lučinskaitė, V. Gintilaitė ir E. Janulienė, V. Butautaitė ir K. Mockutė, Šiaulių konservatorijos duetas J. Juozūnienė ir V. Butautaitė, moterų duetas V. Vainutienė ir B. Jaraminienė. Vakaro svečiai - G. Karnatkaitė (saksofonas) ir R. Mendelis (akordeonas). Visiems vakaro dalyviams įteikti rėmėjų prizai. 

• Gegužės 29-30 dieną Kaune surengtas Lietuvos aklųjų ir silpnaregių suaugusiųjų lengvosios atletikos vasaros čempionatas. Čempionate dalyvavo Estijos lengvaatlečių rinktinė. 

• Gegužės 27-30 dieną Vilniuje įvyko tarptautinis folkloro festivalis "Skamba skamba kankliai 2010". Gegužės 27 dieną pasidainavimo vakare dalyvavo Vilkpėdės bendruomenės socialinių paslaugų centro folkloro ansamblis "Versmė". Gegužės 30 dienos renginiuose dalyvavo "Versmė" bei Panevėžio aklųjų ir silpnaregių laisvalaikio ir užimtumo centro folkloro ansamblis "Pajauta". 

* * *
[Skaityti komentarus] | [Komentuoti] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]