JUBILIEJAI

Zita KLIBAVIČIENĖ

PYRAGAS ROMAI


Roma GirnienėSavo draugę Romą Girnienę pažįstu daugiau nei tris dešimtmečius. Nutariau jai "iškepti" literatūrinį pyragą penkiasdešimtmečio, gražaus jubiliejaus, proga. Į jį įdėsiu mūsų nuoširdaus bendravimo džiaugsmus, ašaras, ginčus. Rašau be išankstinio interviu ir netgi jai to nežinant. 

Su Roma susipažinome 1978 metais. Tada dirbau Kauno aklųjų įmonės bendrabučio auklėtoja. Nors esu už Romą kiek vyresnė, bet nuo pat mūsų pažinties pradžios greitai radome bendrą kalbą. Mūsų bendravimas peraugo į draugystę, nes abi domimės literatūra. Prisimenu pirmąjį Romos deklamuojamą Just. Marcinkevičiaus eilėraštį "Skrendančios pušys". Tai buvo Romos, kaip skaitovės, gražaus kelio pradžia. 

Aišku, dabar bendraujame artimiau, dalyvaujame įvairiuose renginiuose. Anksčiau, prieš dvidešimt penkerius metus, Romai Gruzdžiūnaitei ištekėjus ir tapus Girniene, susilaukus dukros Agnės, ėmė bendrauti ir mudviejų šeimos: drauge švenčiame šeimos narių šventes, sportuojame, koncertuojame. 

Labai smagu bendrauti ir su Romos tėveliu Povilu, ir su jos vyru Vytautu, žinomu sportininku, linksmo būdo žmogumi, ir su dukra Agne, dabar jau magistrante. 

Su Roma suvaidinome ne viename saviveiklinio dramos kolektyvo, dabar mėgėjų teatro "Aira", spektaklyje. Įsimintiniausi Romos vaidmenys komedijose - Žemaitės "Mūsų gerasis", Keturakio "Prilips ožys liepto galą". A. Fromo - Gužučio pjesėje "Gudri našlė" ji įtaigiai suvaidino kaimo "burtininkę" Magdę. Dviese su Roma suvaidinome miniatiūrų spektaklyje "Ar tu ją matei?", kuriame vilkėjome... vieną bendrą sijoną. Prisimenu ir kitokius Romos vaidmenis - lyriškus ir subtilius. Kartu su Juozu Miliausku ji V. Zaikausko apsakymo "Kiekvienam šlapdribos naktį" inscenizacijoje suvaidino Izoliną, o poetiniame spektaklyje "Meilė turi savo namus" ir kituose gražiai perteikė lietuvių poetų meilės lyriką. 

Kaip minėjau, Roma Girnienė - puiki skaitovė. Ji ne viename renginyje skaito įvairių autorių kūrinius. Roma dalyvavo daugelyje skaitovų konkursų, tapo diplomante, o 1998 metais respublikiniame "Verdenės" skaitovų konkurse jautriai interpretavusi Šatrijos Raganos "Irkos tragedijos" ištrauką, tapo laureate. Bet ne visada man lengvai pavyksta įtikinti Romą skaityti tą ar kitą kūrinį. Tik gerokai padiskutavus ir argumentavus, man, "Airos" režisierei, pavyksta Romą įtikinti, kad jai turėtų neblogai sektis perteikti kai kuriuos parinktus kūrinius, pavyzdžiui, K. Donelaičio "Metų", A. Vaičiulaičio "Valentinos" ištraukas. Tačiau įtikinta Roma kruopščiai ir noriai tuos kūrinius skaito - tada atsiskleidžia visa jos jausmų ir balso skambesio gama. 

Literatūrinį "pyragą" norėčiau pagardinti mistiškais faktais. Romai vienas būrėjas išbūrė, kad ji kils karjeros laiptais. Ji tada labai juokėsi, bet prieš aštuonerius metus, kai buvo bedarbė, tas karjeros kilimas iš tiesų prasidėjo ir tęsiasi iki šiol. Roma buvo išrinkta LASS Kauno miesto filialo pirmininke. Dabar organizacijos žmonės ja pasitiki, kreipiasi įvairiais klausimais į pirmininkę Romą, beveik visai nematančią, bet giliai suvokiančią neregių problemas. Dažnai Roma sugeba padėti beveik devyniems šimtams organizacijos narių ar bent juos nuoširdžiai paguosti. 

Kartais Romutė man atrodo kaip graži vandens lelija, ypač kai bendrauja su moterų klubo "Vizija", kurio prezidente ji yra ne vienerius metus, narėmis. Kiek suruošta renginių ir išvykų, kiek aplankyta parodų neregiams! Ypač klesti šio klubo kulinarės, kurios dalijasi savo kulinariniais šedevrais. Šitas literatūrinis "pyragas" norėtų Romutę paskatinti išleisti dabar taip madingą kulinarijos receptų knygą, kurioje būtų ne tik aprašytas valgių gaminimas, bet ir poetiniai "pagardai". 

O dabar - "pyrago" papuošimas. Norėčiau palinkėti Romutei meilės, kuri yra kaip žolė, nes būna vis kitokia: per daug liauna, kad ją nuskintų, gaji, prasiskverbianti pro mažiausius plyšelius, vis grįžtanti ir grįžtanti. 

* * *
[Skaityti komentarus] | [Komentuoti] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]