LASS CENTRO TARYBOJE

 

 


2010 m. kovo 24 d. Vilniuje įvyko LASS centro tarybos posėdis. 

Posėdyje buvo patvirtinti šių LASS įmonių ir įstaigų ūkinės-finansinės veiklos 2009 m. balansai: VšĮ "Aksida", VšĮ "Choras Vilnius", VšĮ "PBC", VšĮ Panevėžio ir Utenos regionų aklųjų centras, UAB "Regplasta", VšĮ Šiaulių ir Tauragės regionų aklųjų centras, VšĮ "Vilkpėdės bendruomenės socialinių paslaugų centras" ir VšĮ LASS centro taryba. Priimtas nutarimas dėl LASS viešųjų įstaigų ūkinės veiklos duomenų ir atsiskaitymo tvarkos. 

2009 m. lapkričio 25 d. nutarimu laikinai eiti VšĮ "Aksida" direktoriaus pareigas buvo paskirtas vyr. inžinierius Romas Bramanas. Centro taryba, įvertinusi Romo Bramano darbą, šiame posėdyje patvirtino jį VšĮ "Aksida" direktoriumi. Taip pat priimtas nutarimas dėl VšĮ "Aksida" gamybinio pastato-sandėlio įkeitimo bankui pratęsimo, kad ši viešoji įstaiga galėtų atsiskaityti už metalą, perkamą iš vokiečių firmos "Rasselstein Hoesch GmbH" karūnkamščių gamybai. 

Artėjant XXI LASS ataskaitiniam-rinkiminiam suvažiavimui, sudaryta LASS įstatų naujos redakcijos rengimo darbo grupė, į kurią įtraukti šie asmenys: VšĮ LASS centro taryba pirmininkas Sigitas Armonas, VšĮ Klaipėdos ir Telšių regionų aklųjų centras direktorė Nijolė Klepikienė, VšĮ LASS centro taryba teisininkas Anatolijus Novikovas, UAB "Liregus" teisininkas Giedrius Stoškus, VšĮ Kauno ir Marijampolės regionų aklųjų centras direktorius Egidijus Urna ir LASS revizijos komisijos pirmininko pavaduotojas Juozas Valentukevičius. 

Posėdyje priimtas nutarimas ir dėl 2010 m. LASS narių materialios paramos programos lėšų paskirstymo. Pagal šį nutarimą iš viešosios įstaigos LASS centro taryba ūkinės veiklos lėšų LASS regionų aklųjų centrų veikloms pervedamos tokios sumos: 

VšĮ Kauno ir Marijampolės regionų aklųjų centrui - 30 tūkst. litų, 

VšĮ Klaipėdos ir Telšių regionų aklųjų centrui - 24 tūkst. litų, 

VšĮ Panevėžio ir Utenos regionų aklųjų centrui - 24 tūkst. litų, 

VšĮ Šiaulių ir Tauragės regionų aklųjų centrui - 24 tūkst.litų, 

VšĮ Vilniaus ir Alytaus regionų aklųjų centrui - 30 tūkst. litų. 

VšĮ LASS centro tarybos darbuotojai buvo susitikę su Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro direktore Angele Daujotiene ir susitarė dėl socialinės (pirminės) reabilitacijos vykdymo. Posėdyje buvo patvirtinta socialinės (pirminės) reabilitacijos vykdymo tvarka. Pagal patvirtintą tvarką socialinės reabilitacijos siunčiami asmenys turi būti Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos nariai, pirmenybė teikiama: a) asmenims, kurie neteko regėjimo prieš 6 mėn. ar mažiau; b) asmenims iki 18 metų bei darbingo amžiaus asmenims; c) neregiams. Reabilitacijos gali būti siunčiami ir pensinio amžiaus asmenys ar asmenys, turintys aukšto laipsnio silpnaregystę, jei jų šeimos nariai, atitinkamo LASS miesto ar rajono filialo pirmininkas ar taryba mano, kad reabilitacija šiam asmeniui būtina ir prasminga. Ar asmuo tinkamas reabilitacijai, atsižvelgdami į asmens motyvaciją, nustato atitinkamo LASS filialo, atitinkamo LASS regionų centro socialiniai darbuotojai ir VšĮ LASS centro taryba darbuotojas. Išsamesnė informacija apie socialinės (pirminės) reabilitacijos tvarką - interneto svetainėje www.lass.lt. 

Minint Lietuvos aklųjų organizuotos veiklos pradininko Prano Daunio 110-ąsias gimimo metines, VšĮ Kauno ir Marijampolės regionų aklųjų centras ėmėsi iniciatyvos Kaune prie Savanorių ir Taikos pr. gatvių sankryžos esančiame skverelyje pastatyti paminklą, skirtą Pranui Dauniui. Šios VšĮ direktorius, gavęs centro tarybos pritarimą, įpareigotas toliau rūpintis šiuo klausimu. 

Taip pat posėdyje patvirtinti aklųjų ir silpnaregių meninės raiškos ir kūrybos festivalio "Aš muzika, daina ir meile dalinuos" nuostatai. Konkursas skirtas Prano Daunio 110-osioms gimimo metinėms paminėti. Jame kviečiami dalyvauti visi rajonuose veikiantys meno mėgėjų kolektyvai, subūrę ne mažiau kaip 50 proc. aklųjų ir silpnaregių dalyvių, bei pavieniai atlikėjai (muzikantai, pasakoriai, literatai, amatų mėgėjai ir kt.). Kolektyvų ir pavienių atlikėjų pasirodymus stebės ir vertins LASS centro tarybos pirmininko įsakymu sudaryta LASS atstovų bei įvairių muzikos žanrų specialistų komisija. Festivalio nuostatai pateikiami interneto svetainėje www.lass.lt. 

* * *
[Skaityti komentarus] | [Komentuoti] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]